Untitled Document

ČLANOVI KATEDRE ZA METODIKU NASTAVE POVIJESTI

Predstojnik katedre


» dr. sc. Snježana Koren, viši predavač / znanstveni suradnik


Nastavnici


» dr. sc. Dunja Modrić Blivajs, viši predavač

» Dea Marić, predavač

Objavljeno: 06.10.2017.