I. semestar - dvopredmetni studijObvezatni predmeti Predavanje (P),Seminar (S),Vježbe (V) ECTS bodovi
P + S = 60 (4 tjedno)
6
P + S* = 60 (4 tjedno)
4 /ili/ 2
P + S* = 75 (5 tjedno)
5 /ili/ 7
* studenti biraju seminar
4. Strani jezik struke I.*
30
(1+1)
JEZICI
-Latinski jezik – za one koji nisu učili latinski jezik u srednjoj školi

STRANI JEZIK *

- uvjet za završetak preddiplomskog studija je poznavanje latinskog jezika i stranog jezika struke na razini razumijevanja teksta (za strani jezik i govorenja) – studenti su dužni položiti ispit koji će biti dogovoren s nastavnicima Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta; nastavu stranog jezika pohađaju prema slobodnom izboru u petom i šestom semestru, ali ukoliko je izaberu, postaje obvezna
ZAJEDNO SATI I BODOVA
180 + 30 = 210
15 (17)

Objavljeno: 16.12.2014.