VI. semestar - dvopredmetni studijObvezatni predmeti Predavanje (P),Seminar (S),Vježbe (V) ECTS bodovi
P + S = 60 (4 tjedno)
6
P + S = 60 (4 tjedno)
6
P = 30 (2 tjedno)
3
ZAJEDNO SATI I BODOVA
150
15


Objavljeno: 16.12.2014.