II. godina: rezultati pismenog ispita 18. 09. 2007. (Dr. Holjevac)

Lucija Gluić 3

Jure Marinović 3

Josip Matker 3

Mladen Medved 5

Stipe Mlikotić 5

Iva Perković 3

Dina Rosandić 2

Iva Živković 2


Objavljeno: 16.12.2014.