Kompjutorski laboratorij Odsjeka za povijestKompjuterski laboratorij Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osnovan je s namjerom osiguravanja sustavne edukacije nastavnika i studenata u primjeni informacijskih tehnologija u povijesnim znanostima. Tijekom 2003. godine izvodili smo temeljne tečajeve korištenja opreme i programa raspoloživih u učionici A-202 na temelju ranije donesenih odluka o organizaciji temeljnih informatičkih tečajeva za zainteresirane članove Odsjeka za povijest i Zavoda za hrvatsku povijest. Na tečajeve se prijavio veći broj nastavnika i znastvenih novaka, a temeljna edukacija obavila se tijekom ljetnog semestra školske godine u računalnoj učionici A-202. Održani su slijedeći tečajevi: Korištenje opreme, Uvod u MS Windows 98/2000/XP, Uvod u MS Word 2000, Uvod u MS Excel 2000, Uvod u MS PowerPoint 2000, Uvod u MS Access 2000, Osnovni grafički pojmovi, Virusi i virusna zaštita. Tečajeve je vodio mr. sc. Mladen Tomorad.

Kompjuterski laboratorij pripomaže u realizaciji znanstvenih projekata Odsjeka za povijest i radova Zavoda za hrvatsku povijest, te kao suorganizator znanstvenih i stručnih skupova.

Kompjuterski laboratorij izradio je stranice Odsjeka i Zavoda, te sustavno radi na njihovom ažuriranju, a u narednom razdoblju planirano je da sadržaji na web-u omogućuju interaktivnu komunikaciju studenata i nastavnika, urednika časopisa i suradnika i sl.

Jedna od zadaća kompjuterskog laboratorija je i osiguranje međunarodne suradnje s drugim Sveučilištima i Katedrama. Temelji suradnje postoje i zasnivaju se na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Povijesna istraživanja, studij povijesti i informatizacija održanoj na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od10. do 12. prosinca 2001. Potrebno je pojačati suradnju sa Odsjecima i Katedrama koji već imaju razvijene projekte (razmjena katedra, gostovanja i sl.), ali i institucijama koje su tek započele s informatizacijom nastave povijest i povijesnih istraživanja.PRAVILNIK KOMPJUTERSKOG LABORATORIJA ODSJEKA ZA POVIJEST I ZAVODA ZA HRVATSKU POVIJESTMeđunarodna znanstvena konferencija
.hist 2003. Geschichte und neue Medien / History and new Media, Berlin 9. - 11. travnja 2003.


Objavljeno: 16.12.2014.