Popis tekućih projekata


Triplex Confinium: hrvatska riječna višegraničja

voditeljica: dr. sc. Nataša Štefanec, doc.


Popis zaključenih projekata


Znanstveni projekti


Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora

voditelj: dr. sc. Petar Selem, red. prof.

Triplex Confinium. Hrvatska višegraničja u euro-mediteranskom kontekstu.
voditelj: dr. sc. Drago Roksandić, izv. prof.

Temeljni dokumenti hrvatske povijesti
voditelj: dr. sc. Nikša Stančić, red. prof.

Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
voditelj: dr. sc. Tomislav Raukar, red. prof.

Povijest srednjovjekovnog Dubrovnika
voditelj: dr. sc. Ivica Prlender, docent

Etnički i kulturni identitet u Hrvatskoj i izgradnja hrvatske nacije
voditelj: dr. sc. Petar Korunić, red. prof.

Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti
voditelj: dr. sc. Boris Olujić, docent

Utjecaj ideologije H(P)SS-a na hrvatski narod 1904.-1941.
voditelj: dr. sc. Božena Vranješ- Šoljan, izv. prof.

Signa et litterae
voditelj: dr. sc. Petar Selem, red. prof.

Croato-Turcica
voditelj: dr. sc. Nenad Moačanin, izv. prof.

Međuodnos politike i gospodarstva na hrvatskom prostoru u XX. stoljeću
voditelj: dr. sc. Mira Kolar, red. prof.

Hrvati i slavenske integracijske ideologije u XIX. i XX. stoljeću
voditelj: dr. sc. Damir Agičić, docent

Stručni projekti


"Eurikleja", Antički literarni izvori za staru povijest hrvatskog povijesnog prostora - Glavni geografski izvori

voditelj: dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, izv. prof.

Međunarodni znanstveno-kulturni i informatički projekt "Croato-Aegyptica electronica" - Baza podataka egipatskih spomenika u Hrvatskoj (Croato-Aegyptica electronica - Data base of Egyptian Antiquities in Croatia)
voditelj: mr. sc. Mladen Tomorad

Objavljeno: 16.12.2014.