Untitled Document

Testiranje indeksa pred obranu diplomskog rada studenata po starom programu
Prije
obrane diplomskoga rada potrebno je testirati indeks. Dvopredmetni studenti to čine na oba odsjeka.

Na Odsjeku za povijest potrebno je u tajništvo predati indeks i formulare koji se podižu u studentskoj službi.

U tajništvu se provjerava jesu li izvršene sve obveze na studiju prema planu i programu godine u kojoj je studij upisan. Što znači da će biti provjereni svi obvezni i izborni kolegiji, veliki seminari i tečaj latinskog jezika.

Pravilo je da veliki seminari ne smiju biti kod istog profesora.

Za priznavanje izbornih kolegija nisu dovoljni samo potpisi. Od strane profesora mora biti upisano: kolokvirao, izvršio sve obaveze ili nešto slično.

Također je potrebno u indeksu imati žig koji potvrđuje da nemate dugovanja prema fakultetskoj knjižnici.

Za testiranje treba predvidjeti do tjedan dana vremena.


Za samu obranu diplomskoga rada potrebno je mentoru predati primjerak za njega i za svakog člana komisije (obično mentor i jedan član). Nakon obrane jedan primjerak student predaje u knjižnicu fakulteta. Diplomski radovi mogu imati meki, spiralni uvez.
Na obranu treba ponijeti i jednu prijavnicu, običnu iz Narodnih novina, u koju mentor upisuje ocjenu diplomskog rada i koja ostaje kod njega.


Objavljeno: 16.12.2014.