Syllabusi kolegija.

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

 

Prva godina

 

- Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (LJ)
- Historiografski praktikum (Z)
- Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici (Z)
- Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (Z)
- Povijest ranih civilizacija (Z)

 

Druga godina

 

- Europska i svjetska povijet ranoga novoga vijeka (Z)
- Hrvatska povijest ranoga novog vijeka (Z)
- Hrvatska povijest 19. stoljeća (1790.-1918.) (LJ)
- Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća (LJ)

 

Treća godina

 

- Povijest historiografije (Z)
- Europska i svjetska povijest 1918.-1945. (Z)
- Svjetska povijest nakon 1945. (LJ)
- Hrvatska povijest 1918.-1945. (Z)
- Svjetska i europska povijest nakon 1945. (LJ)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

Stara povijest

 

- Praktikum stare povijesti
- Historijska antropologija staroga svijeta I. (LJ)
- Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. (LJ)
- Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija II. (LJ)
- Magistarska radionica I. (Z)
- Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. (Z)
- Povijest starog Istoka (Z)
- Povijest Grčke i Rima (Z)
- Stara povijest hrvatskih zemalja (Z)

 

Srednji vijek

 

- Srednjovjekovni latinski jezik I (Z)
- Latinska paleografija (Z)
- Pomoćne povijesne znanosti III (Z)
- Srednjovjekovno seljaštvo(Z)
- Srednjovjekovno plemstvo (Z)
- Rođaci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku (Z)
- Kršćanstvo I
- Kršćanstvo II

 

Moderna povijest

 

- Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću
- Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme(Z)
- Komparatističke teme iz europske povijesti 19. stoljeća (Z)
- Svjetska i europska povijest 19. stoljeća (LJ)
- Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću (LJ)
- Metode i tehnike u istraživanju povijesti 20. stoljeća (LJ)
- Hrvatska i svijet u 20. stoljeću – komparatističke teme (LJ)

 

Nastavnički smjer

 

- Didaktika povijesti I. i II.(Z)
- Nastavno-predagoška praksa(Z)
- Historijska antropologija

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

- Povijest stanovništva(Z)
- Osmansko-turska paleografija i diplomatika (Z)
- Turska Hrvatska(Z)
- Izvori za povijest stanovništva Dalmacije, Bosne i Hercegovine pisani hrvatskom ćirilicom (bosančicom) (Z)
- Poljska u doba podjela (1772-1918)(Z)
- Zemlje ugarske krune 1880.-1914. u svijetlu statističkih izvora(Z)
- Desnica u južnoslavenskim zemljama(Z)
- Povijest međunarodnoga komunističkog pokreta(Z)
- Zagreb u međuratnom razdoblju(Z)
- Ustaše i NDH(Z)
- Povijest detanta(Z)
- Povijest Zagreba 1918.-2008.(LJ)
- Sjedinjene Američke Države 1784.-1890.: ekspanzija na Zapad (LJ)
- Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. (Z)
- Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest (LJ)
- Politika i propaganda u 20. stoljeću (Z)
- Plemstvo Banske Hrvatske u 19. stoljeću (Z)
- Konstrukcija identiteta Hrvata 1918-1945 (LJ)
- Istra u srednjem vijeku
- Uvod u čitanje starih karata
- Kartografski izvori za hrvatsku povijest
- Poljska u 19. i 20. stoljeću
- Historiografija o Francuskoj revoluciji
- Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
- Migracijski tokovi između Dalmacije i Bosne i Hercegovine u XVII., XVIII. i XIX. stoljeću
- Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji
- Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku
- Srednjovjekovna Venecija
- Sjedinjene Američke Države u 19. stoljeću: mitovi i legende divljeg zapada kroz izvore i film
- Hrvatska gospodarska povijest 1918-1941. (popis literature)
- Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji
- Kult Velike Majke
- 1968. – uzroci i posljedice
- Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća
- Pristup egipatskoj civilizaciji: zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu
- Sumerska povijest kroz jezik i pismo
- Srednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
- Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
- Uvod u istraživački rad I. Obrada i vizualizacija demografskih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest
- Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu
- Život u 19. stoljeću
- "Vojna revolucija" i vojna povijest 14.-17. st.
- Žene u srednjem vijeku
- Plemstvo u Dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku
- Prvi svjetski rat
- Javna povijest
- Djetinjstvo u srednjem vijeku
- Politička povijest
- Vjerska povijest
- Vojna i vojnokrajiška povijest
- Čovjek i sport
- Problemi hrvatske moderne
- Renesansna Dalmacija i humanistički pokret
- Habsburška Monarhija
- Historiografija o hrvatskoj povijesti 19. stoljeća
- Povijest pokreta nesvrstanih zemalja
- Historiografija i nacionalizam
- Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija II. (LJ, 2021/2022)

 


Objavljeno: 13.10.2022.