Ocjene seminara na kolegiju „Europske regije i hrvatska povijest u ranome novom vijeku“ u akadem. godini 2015/16.

 

Prezime i ime

Ocjena

Arač, Antonio.

Vrlo dobar (4)

Asipi, Emirat.

Vrlo dobar (4)

Barić, Jurica.

Dobar (3)

Barišić, Mislav.

Dobar (3)

Budimir, Željko.

Vrlo dobar (4)

Funtek, Tomislav.

Vrlo dobar (4)

Gudan, Filip.

Dobar (3)

Habajec, Andrej.

Dobar (3)

Huzjak, Valentin.

Odličan (5)

Jurković, Anita.

Vrlo dobar (4)

Katić, Mario.

Vrlo dobar (4)

Kesić, Karlo.

Dobar (3)

Kirić, Klara.

Dovoljan (2)

Knežević, Filip Marijan.

Dobar (3)

Kovač, Dino.

Vrlo dobar (4)

Križanić, Matej.

Vrlo dobar (4)

Lončar, Filip.

Vrlo dobar (4)

Mak, Karlo.

Odličan (5)

Matić, Marko.

Odličan (5)

Nikčević, Kruno.

Vrlo dobar (4)

Picek, Tomislav.

Dobar (3)

Pleić, Tvrtko.

Vrlo dobar (4)

Rajić, Zdravko.

Vrlo dobar (4)

Režek, Josip.

Vrlo dobar (4)

Soljačić, Petra.

Odličan (5)

Šanjug, Ivan.

Vrlo dobar (4)

Škorić, Dunja.

Dobar (3)

Tomašević, Marko.

Vrlo dobar (4)

Tomić, Sara.

Odličan (5)

Trčak, Martina.

Dobar (3)

Tubonjić, Dorijan.

Dobar (3)

Vinarić, Matej.

Odličan (5)

Vrljić, Luka.

Odličan (5)

Zahirović, Kristina.

Odličan (5)

Zemljak, Mislav.

Dobar (3)

 


Objavljeno: 22.02.2016.