Rezultati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka od 1

Rezultati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka od 9. veljače 2016.:

 

 

Prezime i ime

Bodova (49)

Ocjena

Anić Hrvoj, Marko.

12

nedovoljan (1)

Arač, Antonio.

27

dovoljan (2)

Barišić, Mislav.

34

dobar (3)

Blažić, Magdalena.

32

dobar (3)

Džaja, Mate.

41

vrlo dobar (4)

Fudurić, David.

32

dobar (3)

Gudan, Filip.

9

nedovoljan (1)

Habajec, Andrej.

37

vrlo dobar (4 )

Katić, Mario.

37

vrlo dobar (4)

Kesić, Karlo.

13

nedovoljan (1)

Kirić, Klara.

43

odličan (5)

Klarić Kralj, Karlo.

41

vrlo dobar (4)

Knežević, Filip Marijan.

26

dovoljan (2)

Krasnić, Anton.

43

odličan (5)

Mak, Karlo.

45

odličan (5)

Šanjug, Ivan.

47

odličan (5)

Škorić, Dunja.

43

odličan (5)

Trčak, Martina.

25

dovoljan (2)

Vujnović, Luka.

44

odličan (5)

Živković, Ante.

9

nedovoljan (1)

 


Objavljeno: 10.02.2016.