Ocjene iz seminara „Vjerske suprotnosti i religijska kultura u ranome novom vijeku“ na kolegiju Europska i svjetska povijest u ranom novom vijeku u akadem. godini 2015/16.

 

Prezime i ime

Ocjena

Abramović, Dominik.

Vrlo dobar (4)

Anić Hrvoj, Marko

Vrlo dobar (4)

Biškup, Dario.

Dobar (3)

Blažić, Magdalena.

Vrlo dobar (4)

Džaja, Mate.

Dovoljan (2)

Fudurić, David.

Odličan (5)

Galić, Ivan.

Dobar (3)

Grundler, Ivan.

Vrlo dobar (4)

Hraščanec, Ivan.

Vrlo dobar (4)

Ivušić, Matej.

Dobar (3)

Janković, Marta.

Odličan (5)

Jurić, Luka.

Vrlo dobar (4)

Kebet, Lovro.

Odličan (5)

Kešina, Jure.

Dovoljan (2)

Klarić Kralj, Karlo.

Dovoljan (2)

Kovač, Vinko.

Odličan (5)

Krasnić, Anton.

Vrlo dobar (4)

Kukulj, Domagoj.

Odličan (5)

Loth, Ivan.

Vrlo dobar (4)

Majcen, Lorena.

Odličan (5)

Mališa, Rene.

Odličan (5)

Maretić, Ana.

Odličan (5)

Marić, Mihaela.

Odličan (5)

Markušić, Matija.

Odličan (5)

Marušić, Vedran.

Odličan (5)

Obrazović, Alen.

Odličan (5)

Prelec, Ivan.

Vrlo dobar (4)

Pešut, Dominik.

Odličan (5)

Raguž, Marko.

Odličan (5)

Skok, Florijan.

Vrlo dobar (4)

Šiklić, Marin.

Vrlo dobar (4)

Švaljek, Danijela.

Vrlo dobar (4)

Volarević, Filip.

Odličan (5)

Vujnović, Luka.

Odličan (5)

Zlatarek, Luka.

Vrlo dobar (4)

Živković, Ante.

Odličan (5)

 


Objavljeno: 22.02.2016.