Kolegij: Hrvatska povijest ranoga novog vijeka

Su-nositelj: doc. dr. sc. Nataša Štefanec

 

 

Prvi ispitni rok, 10. veljače 2009.

Ocjene

 

 

 

Prezime, ime

 

 

Ocjena

 

•   

Behetić, Andrea

1

•   

Borovečki, Zrinka

5

•   

Branđolica, Tomislav

2

•   

Ćosić, Krešimir

3

•   

Findrik, Martina

3

•   

Gagula, Igor

3

•   

Galina, Matija

4

•   

Galoić, Damir

3

•   

Gašparac, Kroaciana

1

•   

Habdija, Tomislav

4

•   

Horvatinović, Petra

2

•   

Josipović, Verica

3

•   

Komušanac, Monika

3

•   

Korov, Goran

2

•   

Kos, Ivana

2

•   

Krašić, Wolffy

5

•   

Livaja, Josipa

2

•   

Lujo, Ivan

4

•   

Maduna, Matko

1

•   

Možnik, Dominik

3

•   

Mrvelj, Danijel

5

•   

Okičić, Igor

3

•   

Rosandić, Ivan

2

•   

Simić, Sara

2

•   

Sinković, Doris

2

•   

Stančec, Ivan

2

•   

Stričak, Jelena

4

•   

Švegović, Josipa

3

•   

Vidović, Marija

2

•   

Zarač, Dušan

1


Objavljeno: 16.12.2014.