Rezultati testa 9. veljače 2009. iz predmeta Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka

Prezime i ime

Ocjena – test (bodovi)

Blažević Petra

4 (64)

Krašić Wollfy

3 (61)

Damjanović Luka

3 (58)

Možnik Dominik

3 (58)

Zubak Marija

3 (53)

Korov, Goran

2 (47)

Gazoić, Damir

2 (46)

Švec, Nikolina

2 (46)

Ćavarušić, Marela

2 (46)

Razum, Igor

2 (45)

Borovečki, Zrinka

2 (44)

Zbiljski, Ana

2 (44)

Galina, Matija

2 (42)

Šneler, Erik

2 (41)

Martinjak, Jasmina

2 (41)

Gašparac, Kroaciana

2 (41)

Zarač, Dušan

2 (41)

Okičić, Igor

1 (35)

Draganić, Martina

1 (36)

Mikulec, Sven

1 (30)

Banđolica, Tomislav

1 (20)

Košćak, Dejan

1 (31)

Rosandić, Ivan

1 (36)

Jerneić, Ivan

1 (8)

Jurjević, Lina

1 (11)

Kalčić, Matija

1 (24)

Budimlić, Ivana

1 (26)

Filičić, Mateo

1 (27)

Simić, Sara

1 (34)

Horvatinović, Petar

1 (29)

Findrik, Martina

1 (19)

Lucić, Stjepan

1 (30)

Markota, Ivan

1 (37)

Boras, Jelena

1 (30)

Žganec, Marko

1 (34)

Vrkašević, Lidija

1 (30)

Hlobik, Katarina

1 (35)

Stričak, Jelena

1 (28)

Vidović, Marija

1 (29)

Ćosić, Krešimir

1 (25)

Josipović, Verica

1 (33)

Sinković, Doris

1 (25)

Stančec, Ivan

1 (32)

Pojatina, Marko

1 (37)

Lujo, Ivan

1 (23)

Balog, Luka

1 (35)

 

 


Objavljeno: 16.12.2014.