Ispitni termini dekanskih rokova - rujan 2008.

PREDMET DATUM VRIJEME DVORANA
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 17. rujna
10
Dv. I
Europske i svjetske povijesti 19. stoljeca 18. rujna
12
A-202
Hrvatske povijesti 19. stoljeća 17. rujna
12
C-111
Europske i svjetske povijesti ranoga novog vijeka 16. rujna
14
Dv. VI
Grčki i rimski svijet 17. rujna
13
Dv. VI
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 17. rujna
14
Dv. VI
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 17. rujna
13
Dv. VI
Pomoćne povijesne znanosti I.
Pomoćne povijesne znanosti II.
19. rujna
12
C-116
Hrvatska povijest 1918-1945
Hrvatska povijest nakon 1945. godina
18. rujna
9
C-108
Europska i svjetska povijest 1918.-1945. 15. rujna
12
Dv. IV
Povijest ranih civilizacija 23. rujna
10
C-015
Povijest Osmanskog carstva
Povijest Republike Turske
22. rujna
15
C-111
Pregled povijesti Hrvatsko-slavonske Vojne krajine u 18. stoljeću
Pregled povijesti Hrvatsko-slavonske Vojne krajine u 19. stoljeću
18. rujna
16
C-119
EUROPSKA I SVJETSKA POVIJEST SREDNJEG VIJEKA 17. rujna
11
Dv. VI
SREDNJOVJEKOVNA VENECIJA 17. rujna
12
Dv. VI
RUMUNJSKE ZEMLJE U SREDNJEM I RANOM NOVOM VIJEKU 17. rujna
12:30
Dv. VI
Kolegiji prof. Sikirić 19. rujna
14
C-119
Europske regije i hrvatska povijest u 19. stoljeću 19. rujna
10
Dv. VI
Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 22. rujna
9
Dv.IV
Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine 22. rujan
12
Dv. VI
Europske regije i hrvatska povijest srednjega vijeka 22. rujan
11
Dv. VII
Europska i svjetska povijest od 1918. do 1945. 19. rujna
18:30
A-202

Objavljeno: 16.12.2014.