Rezultati pismenog ispita

iz predmeta

Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka

održanog 2. rujna 2008. godine

 

 

PREZIME I IME

BROJ BODOVA

OCJENA

Kotiga, Dean

60/100

2

Krizmanić, Ivana

70/100

3

Lenac, Matija

85/100

4

Lovreković, Ana

81/100

4

Maduna, Matko

46/100

1

Marenić, Dunja

67/100

3

Perković, Ines

57/100

2

Previšić, Martin

68/100

3

Pušić, Matija

51/100

2

Rodić, Hrvoje

38/100

1

Šeba, Elena

86/100

4

Štefan, Andrej

51/100

2

Vorih, Daniel

66/100

3

 

 

NAPOMENA:  Studenti koji su izvršili sve propisane obveze mogu doći po potpis, ocjenu i ECTS bodove u vrijeme konzultacija. Studenti koji su dobili negativnu ocjenu iz pismenog ispita nemaju pravo na potpis i ECTS bodove, nego moraju iznova izaći na pismeni ispit u jesenskim rokovima.

 

BODOVNA TABLICA:

0 - 48 bodova = nedovoljan

49 - 63 bodova = dovoljan

64 - 78 bodova = dobar

79 - 87 bodova = vrlo dobar

88 - 96 bodova = odličan

 

 


Objavljeno: 16.12.2014.