REZULTATI TESTA IZ HRVATSKE POVIJESTI 19. ST.

 

ANDREIS EMIL 3

ANTIĆ JOSIP  4

BRKIĆ MARKO 5

 BUHIN TATJANA 5

CETINIĆ VLATKO 4

CVITANOVIĆ MONIKA  2

ČIĆIĆ JOAKIM  4

GAŠPAR JOSIP  3

GRDIĆ DALIBORKA 1

GUDIĆ JERKO 2

IPŠA FABIJAN  4

IVANEC IVAN 4

JAKIĆ IVAN  5

JERKUŠIĆ, BRUNO 3

KELAVA LUCIJA  2

KRAŠOVEC VLATKA  2

KREJČI MAJA  4

KRIZMANIĆ IVANA  4

KOKOTEC JASMIN 5

KOMUŠANAC MONIKA 4

KOTIGA 2

KRANJČEC ADRIANA 1

KUREVIJA HRVOJE 4

LENAC MATIJA 5

MARTINOVIĆ GORDANA 2

MATANOVIĆ ANITA  2

MEDVED JASMIN 5

MOCK ANTONIO  3

MORIC KRISTIJAN  4

PINTARIĆ IGOR  3

PEVEC DANIJEL 4

POLJAKOVIĆ IGOR  3

POPOVIĆ DUBRAVKA  2

POPOVIĆ PETAR  2

RADOVČIĆ MARIJA  4

RODIĆ, HRVOJE  1

 

SADRIĆ DRAŽEN  4

SAVIĆ MARKO -5

 SINKO MATIJA 5

SMUĐ VALERIJA 3

ŠEBA ELENA 4

ŠIPEK DALIA  2

ŠUMIGA IVAN  5

ŠUTO MARKO  2

ŠUMANOVAC JELENA 2

TAFRA TOMISLAV 4

TRNINIĆ GORAN 1

VUČIĆ ANTE  5

ZEC IVICA  3

 

 


Objavljeno: 16.12.2014.