Untitled Document

IZBORNI KOLEGIJI 2016-17.

 


Preddiplomski studij, zimski semestar:
1. Altić, Mirela: Uvod u čitanje starih karata (2P, 3 ECTS)
2. Galović, T. i Botica, I.: Hrvatska epigrafija i paleografija I. (2P, 3 ECTS)
3. Grgin, Borislav: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, (2P, 2 ECTS)
4. Janković, Branimir (nositelj: Agičić, D.): Historiografija o Francuskoj revoluciji (2S, 4 ECTS)
5. Jurin Starčević, Kornelija: Povijest Osmanskog Carstva, (2P, 3 ECTS)
6. Klasić, Hrvoje: Politika i propaganda u 20. stoljeću (2P, 4 ECTS)
7. Kuntić-Makvić, Bruna: Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (3P, 5 ECTS)
D2 – 20 studenata preddiplomskih studija FF – izbornih
(obvezatan za dvopredmetne preddipl. povijest – 40 mjesta
Uvjet: zabranjeni upis jednopredmetnim povjesničarima)
8. Kuntić-Makvić, Bruna: Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici, (1P/1S, 4 ECTS) (promjena izvođača s B. Olujića!
D2 – Obvezatan za jednopredmetne preddipl. povijest – 40 mjesta
4 mjesta za preddipl. arheologije i klasične filologije – izborni
6 mjesta za preddiplomski dvopredmetni povijesti
9. Kursar, Vjeran: Osmansko Carstvo I (1300-1600), (2P, 3 ECTS)
10. Lazanin, Sanja: Uvod u njemačku paleografiju I, (2S, 3 ECTC)
11. Madunić, Domagoj (nositelji: N. Budak i B. Grgin)
„Vojna revolucija“ i vojna povijest 14.-17. stoljeća (2P, 3 ECTS)
12. Matijević Sokol, Mirjana: Latinska epigrafija srednjega vijeka (2P, 5 ECTS)
13. Marohnić, Jelena (nositelj: Kuntić-Makvić): Grčki i rimski svijet (2P/2S, 7 ECTS)
D1 – Obvezatan za jednopredmetne preddipl. povijest – 40 mjesta
6 mjesta za preddiplomski dvopredmetni povijesti
4 mjesta za preddipl. arheologije i klasične filologije – izborni
14. Moačanin, Nenad: Povijest islama I (2P, 3 ECTS)
15. Olujić, Boris: Povijest ranih civilizacija, (2P/2S, 7 ECTS) promjena izvođača!
D2 – 20 studenata preddiplomskih studija FF – izbornih
Obvezatan za jednopredmetne preddipl. povijest – 40 mjesta
Uvjet: zabranjeni upis dvopredmetnim povjesničarima 1. godine
16. Olujić, Boris: Povijest ranih civilizacija, (2P, 2 ECTS) promjena izvođača!
D2 – 10 studenata preddiplomskih studija FF – izbornih
Obvezatan za dvopredmetne preddipl. povijest – 40 mjesta
Uvjet: zabranjeni upis jednopredmetnim povjesničarima 1. godine
17. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I (2P, 4 ECTS)
18. Štefanec, Nataša: Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu (2P, 4 ECTS)

 

Preddiplomski studij, ljetni semestar:
1. Altić, Mirela: Kartografski izvori za hrvatsku povijest, (2P, 3 ECTS)
2. Anušić, Nikola: Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba (2P, 3 ECTS)
3. Hutinec, Goran: Povijest Holokausta, (2P, 3 ECTS),
4. Jurin Starčević, Kornelija: Povijest Republike Turske, (2P, 3 ECTS)
5. Kursar, Vjeran: Osmansko Carstvo II (1600-1922), (2P, 3 ECTS)
6. Kursar, Vjeran: Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva
(14.-18. st.), (2P, 3 ECTS)
7. Lazanin, Sanja: Uvod u njemačku paleografiju II, (2S, 3 ECTC) .
8. Moačanin, Nenad: Turska Hrvatska (2P, 3 ECTS)
9. Moačanin, Nenad: Povijest islama II (2P, 3 ECTS)
10. Nikolić Jakus, Zrinka: Zagreb u srednjem vijeku (1P/1S, 4 ECTS)
11. Ograjšek Gorenjak, Ida: Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji (2P, 3 ECTS)
12. Osterman, Jasmina: Silasci u podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama (2P, 3 ECTS)
13. Pisk, Silvija (nositelj: Budak, N.): Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, (1P/1S, 4 ECTS)
14. Previšić, Martin: Sukob Tito Staljin i Goli otok, (2P, 3 ECTS)
15. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest (2P,
4 ECTS)
16. Škrgulja, Jana (nositelj: Gračanin, H.): Povijest velike seobe naroda, (2P, 2 ECTS

 

Diplomski studij, zimski semestar:
1. Agičić, Damir; Poljska u 19. i 20. stoljeću (2P, 4 ECTS)
2. Banac, Ivo, Previšić, Martin (nositelji);: Povijest međunarodnog komunističkog pokreta (2P+1S, 6 ECTS)
3. Blažević, Zrinka: Historijska antropologija (1P+1S, 5 ECTS)
4. Budak, Neven: Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti (1P+1S, 6 ECTS)
5. Budak, Neven: Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa (1P+1S, 6 ECTS)
6. Grgin, Borislav: Srednjovjekovno plemstvo (1P+1S, 6 ECTS)
7. Holjevac, Željko; Agičić, Damir: Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme (2P+2S, 6 ECTS)
8. Banac,Ivo; Šute, Ivica – nositelji, Hutinec, Goran; Previšić, Martin (izvođači): Povijest Jugoslavije 1918. – 1945. (2P+2S, 6 ECTS)
9. Iveljić, Iskra; Strecha, Mario: Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (2P+2S, 6 ECTS)
10. Iveljić, Iskra: Od staleškog ka modernom građanstvu (2P, 3 ECTS)
11. Kuntić-Makvić, Bruna; Olujić Boris (nositelji): Stara povijest hrvatskih zemalja I (2P, 6ECTS)
12. Kuntić-Makvić, Bruna: Povijest Grčke i Rima I (2P, 6 ECTS)
13. Matijević Sokol, Mirjana: Pomoćne povijesne znanosti I. (2P, 3 ECTS)
14. Matijević Sokol, Mirjana: Srednjovjekovni latinski jezik I. (1P+1S, 6 ECTS)
15.Matijević Sokol, Mirjana: Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom (1P+1S, 3 ECTS)
16. Jurin Starčević, Kornelija (nositelj);: Historijska demografija (1P+1S, 5 ECTS)
17. Nikolić Jakus, Zrinka: Rođaci i bližnji. Obiteljske strukture u srednjem vijeku (1P+1S, 6 ECTS)
18. Olujić, Boris: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. (2P+2S, 7 ECTS)
19. Petrić, Hrvoje: Ekohistorija (1P+1S, 5 ECTS)
20. Petrić,Hrvoje: Ekonomska historija (1P+1S, 5 ECTS)
21. Petrić, Hrvoje: Habsburška monarhija: imperijalna baština (1P+1S, 5 ECTS)
22. Prlender, Ivica: Povijest Dubrovačke Republike (2P, 4 ECTS)
23. Prlender, Ivica: Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija – Istok i Zapad na razmeđu srednje i jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine (2P, 4 ECTS)
24.Prlender, Ivica: Srednjovjekovni Dubrovnik: mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje (2P, 4 ECTS)
25. Rafaelić, Danijel: Film kao povijesni izvor (2P, 4 ECTS)
26. Rafaelić, Danijel (nositelj dr.sc. Boris Olujić): Stari vijek na filmu (2P, 3 ECTS)
27. Roksandić, Drago: Politička povijest (1P+1S, 5 ECTS)
28. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. (1P+1S, 5 ECTS)
29. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. (1P+1S, 5 ECTS)
30. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća (1P+1S, 3 ECTS)
31. Strecha, Mario: Život u 19. stoljeću (2P, 3 ECTS)
32. Šarić, Marko: Kulturna povijest (1P+1S, 5 ECTS)
33. Vedriš, Trpimir: Kršćanstvo u srednjem vijeku II. (1P+1S, 6 ECTS)
34. Vedriš, Trpimir: Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku (1P+1S 3 ECTS)
35. Vedriš, Trpimir: Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti (2P, 4 ECTS)
36. Glazer, Eva Katarina (nositelj dr.sc. Boris Olujić): Povijest Starog Istoka I (2P, 6 ECTS)

 

Diplomski studij, ljetni semestar:  
1. Damir Agičić: Hrvatska historiografija u 20. stoljeću (2P/2S, 6 ECTS)
2. Anušić, Nikola: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije (2P, ECTS?)
3. Šute, Ivica (nositelj): Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću (2P+2S, 6 ECTS)
4. Šute, Ivica (nositelj): Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća (1P+1S, 3 ECTS)
5. Blažević, Zrinka: Historijska imagologija (1P+1S, 5 ECTS)
6. Budak, Neven: Urbana povijest (1P+1S, 4 ECTS)
7. Galović, Tomislav i Matijević Sokol, Mirjana: Hrvatska heraldička baština (2P, 3 ECTS)
8. Grgin, Borislav: Srednjovjekovno seljaštvo (1P+1S, 4 ECTS)
9. Holjevac, Željko: Prvi svjetski rat (2P, 3 ECTS)
10. Holjevac, Željko: Socijalna historija: hijerarhija i raslojavanja (1P+1S, 5 ECTS)
11. Banac, Ivo; Šute, Ivica, Martin Previšić (nositelji): Povijest Jugoslavije 1945. – 1991. (2P+2S, 6 ECTS),
12. Janković, Branimir (nositelj dr.sc. Damir Agičić): Javna povijest (1P+1S, 4 ECTS)
13. Jurin Starčević, Kornelija (nositelj): Osmansko Carstvo: imperijalna baština (1P+1S, 5 ECTS)
14. Klasić, Hrvoje; Udier, Sanda Lucija; Biti, Ozren; Gošnik, Jelka; Gudelj, Jasenka (Jakovina, Tvrtko i Gošnik Jelka, nositelji): Čovjek i sport (2P+1V, 4 ECTS)
15. Klasić, Hrvoje; Udier, Sanda Lucija; Biti, Ozren; Gošnik, Jelka; Gudelj, Jasenka (Jakovina, Tvrtko i Gošnik Jelka, nositelji): Čovjek i sport (2P+2V, 5 ECTS)
16. Klasić, Hrvoje: 1968. – uzroci i posljedice (2P, 3 ECTS)
17. Kuntić-Makvić, Bruna (nositelj), Marohnić, Jelena (izvođač): Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I (2P+2S, 6 ECTS)
18. Marohnić, Jelena; Vilogorac-Brčić, Inga; Osterman, Jasmina (nositelj: B. Kuntić-Makvić): Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. (2P+2S, 6 ECTS)
19. Matijević Sokol, Mirjana: Latinska paleografija (1P+1S, 3 ECTS)
20. Matijević Sokol, Mirjana: Pomoćne povijesne znanosti II. (2P, 3 ECTS)
21. Matijević Sokol, Mirjana: Srednjovjekovni latinski jezik II. (1P+1S, 3 ECTS)
22. Olujić, Boris (nositelj); Vilogorac-Brčić, Inga; Uranić, Igor (izvođači): Pristup egipatskoj civilizaciji – zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu (2V, 3 ECTS)
23. Osterman, Jasmina: Historijska antropologija starog svijeta I (2P+2S, 6ECTS)
24. Roksandić, Drago: Vjerska povijest (1P+1S, 5 ECTS)
25. Roksandić, Drago: Vojna i vojnokrajiška povijest (1P+1S, 5 ECTS)
26. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. (1P+1S, 5 ECTS)
27. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. (1P+1S, 5 ECTS)
28. Šarić, Marko: Mletačka Republika: imperijalna baština (1P+1S, 5 ECTS)
29. Šarić, Marko: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti (2P, 3 ECTS)
30. Šarić, Marko: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse (1P+1S, 5 ECTS)
31. Vedriš, Trpimir: Kristijanizacija Rimskog carstva (1P/1S, 4 ECTS)
32. Vedriš, Trpimir: Kršćanstvo u srednjem vijeku I. (1P+1S, 4 ECTS)
33. Jakovina, Tvrtko; Klasić, Hrvoje: Hrvatska i svijet u 20. stoljeću – komparatističke teme (2P+2S, 6 ECTS)

 

 


Objavljeno: 24.09.2016.