IZBORNI PREDMETI ODSJEKA ZA POVIJEST FFZG 2017 - 2018


Preddiplomski studij, zimski semestar:

1. Altić, Mirela: Uvod u čitanje starih karata (2P, 3 ECTS)

2. Galović, T. i Botica, I.: Hrvatska epigrafija i paleografija I. (2P, 3 ECTS)

3. Janković, Branimir (nositelj: Agičić, D.): Historiografija o Francuskoj revoluciji (2S, 4 ECTS)

4. Kursar, Vjeran: Povijest Osmanskog Carstva, (2P, 3 ECTS)

5. Klasić, Hrvoje: Politika i propaganda u 20. stoljeću (2P, 4 ECTS)

6. Kuntić-Makvić, Bruna: Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (3P, 5 ECTS)
D2 – 20 studenata preddiplomskih studija FF – izbornih
(obvezatan za dvopredmetne preddipl. povijest – 40 mjesta
Uvjet: zabranjeni upis jednopredmetnim povjesničarima)

7. Kuntić-Makvić, Bruna (izvođač: B. Olujić): Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici, (1P/1S, 4 ECTS)
D2 – Obvezatan za jednopredmetne preddipl. povijest – 40 mjesta
4 mjesta za preddipl. arheologije i klasične filologije – izborni
6 mjesta za preddiplomski dvopredmetni povijesti

8. Lazanin, Sanja: Uvod u njemačku paleografiju I, (2S, 3 ECTC)

9. Madunić, Domagoj (nositelji: N. Budak i B. Grgin)
„Vojna revolucija“ i vojna povijest 14.-17. stoljeća (2S, 3 ECTS)

10. Matijević Sokol, Mirjana: Latinska epigrafija srednjega vijeka (2P, 5 ECTS)

11. Marohnić, Jelena (nositelj: Kuntić-Makvić): Grčki i rimski svijet (2P/2S, 7 ECTS)
D1 – Obvezatan za jednopredmetne preddipl. povijest – 40 mjesta
6 mjesta za preddiplomski dvopredmetni povijesti
4 mjesta za preddipl. arheologije i klasične filologije – izborni

12. Moačanin, Nenad: Povijest islama I (2P, 3 ECTS)

13. Nikolić Jakus, Zrinka: Plemstvo u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku, (2P, 4 ECTS)

14. Osterman, Jasmina: Povijest ranih civilizacija, (2P/2S, 4 ECTS)
D2 – 10 studenata preddiplomskih studija FF – izbornih
Obvezatan za dvopredmetnu preddipl. povijest – 40 mjesta
Uvjet: zabranjeni upis jednopredmetnim povjesničarima 1. godine

15. Osterman, Jasmina: Povijest ranih civilizacija, (2P, 2 ECTS)
D2 – 20 studenata preddiplomskih studija FF – izbornih
Obvezatan za dvopredmetne preddipl. povijest – 40 mjesta
Uvjet: zabranjeni upis jednopredmetnim povjesničarima 1. godine

16. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I (2P, 4 ECTS)

17. Štefanec, Nataša: Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu (2P, 4 ECTS)


Preddiplomski studij, ljetni semestar:

1. Altić, Mirela: Kartografski izvori za hrvatsku povijest, (2P, 3 ECTS)

2. Anušić, Nikola: Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba (2P, 3 ECTS)

3. Gračanin, Hrvoje: Povijest velike seobe naroda, (2P, 2 ECTS)

4. Grgin, Borislav: Srednjovjekovna Venecija, (2P, 2 ECTS)

5. Hutinec, Goran: Povijest Holokausta, (2P, 3 ECTS),

6. Jakovina, Tvrtko i Gošnik, Jelka: Čovjek i sport (2P, 4 ECTS)

7. Jakovina, Tvrtko i Gošnik, Jelka: Čovjek i sport (2P/2V, 5 ECTS)

8. Kursar, Vjeran: Povijest Republike Turske, (2P, 3 ECTS)

9. Križe, Željka (nositelj: Hutinec, Goran): Jugoslavija 1986.-1991.- put do raspada i rata (2P, 3 ECTS)

10. Lazanin, Sanja: Uvod u njemačku paleografiju II, (2S, 3 ECTC) .

11. Moačanin, Nenad: Turska Hrvatska (2P, 3 ECTS)

12. Moačanin, Nenad: Povijest islama II (2P, 3 ECTS)

13. Pisk, Silvija (nositelj: Budak, N.): Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji, (1P/1S, 4 ECTS)

14. Previšić, Martin: Sukob Tito Staljin i Goli otok, (2P, 3 ECTS)

15. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest (2P, 4 ECTS)


Diplomski studij, zimski semestar:

1. Agičić, Damir; Poljska u 19. i 20. stoljeću (2P, 4 ECTS)

2. Previšić, Martin (nositelj): Povijest međunarodnog komunističkog pokreta (2P+1S, 6 ECTS)

3. Petrić, Hrvoje: Historijska antropologija (1P+1S, 5 ECTS)

4. Budak, Neven: Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti (1P+1S, 6 ECTS)

5. Budak, Neven: Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa (1P+1S, 6 ECTS)

6. Galović, Tomislav (nositelj), Galović Filip (izvođač): Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka, (1P+1S, 3ECTS)

7. Grgin, Borislav: Srednjovjekovno plemstvo (1P+1S, 6 ECTS)

8. Gračanin, Hrvoje (nositelj), Bujas Petar (izvođač): Magija u srednjem vijeku (1P+1S, 3ECTS)

9. Gračanin, Hrvoje (nositelj), Sardelić Mirko (izvođač); Nomadski narodi Euroazije i srednjoistočna Europa (1P+1S, 3ECTS)

10. Holjevac, Željko; Agičić, Damir: Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme (2P+2S, 6 ECTS)

11. Hutinec Goran (nositelj), Brandl Naida Michal (izvođač): Teaching about the Shoah (2P, 6ECTS)

12. Goldstein, Ivo; Šute, Ivica – nositelji, Hutinec, Goran; Previšić, Martin (izvođači): Povijest Jugoslavije 1918. – 1945. (2P, 4 ECTS)

13. Goldstein, Ivo (nositelj): Josip Broz Tito (2P, 3 ECTS)

14. Iveljić, Iskra; Strecha, Mario: Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (2P+2S, 6 ECTS)

15. Iveljić, Iskra: Od staleškog ka modernom građanstvu (2P, 3 ECTS)

16. Kuntić-Makvić, Bruna (nositeljica): Stara povijest hrvatskih zemalja II (2P, 5ECTS)

17. Kuntić-Makvić, Bruna: Povijest Grčke i Rima II (2P, 5 ECTS)

18. Matijević Sokol, Mirjana: Pomoćne povijesne znanosti I. (2P, 3 ECTS)

19. Matijević Sokol, Mirjana: Srednjovjekovni latinski jezik I. (1P+1S, 6 ECTS)

20. Matijević Sokol, Mirjana: Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom (1P+1S, 3 ECTS)

21. Jurin Starčević, Kornelija (nositelj);: Historijska demografija (1P+1S, 5 ECTS)

22. Nikolić Jakus, Zrinka: Rođaci i bližnji. Obiteljske strukture u srednjem vijeku (1P+1S, 6 ECTS)

23. Olujić, Boris: Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. (2P+2S, 7 ECTS)

24. Petrić, Hrvoje: Ekohistorija (1P+1S, 5 ECTS)

25. Petrić, Hrvoje: Ekonomska historija (1P+1S, 5 ECTS)

26. Petrić, Hrvoje: Habsburška monarhija: imperijalna baština (1P+1S, 5 ECTS)

27. Prlender, Ivica: Povijest Dubrovačke Republike (2P, 4 ECTS)

28. Prlender, Ivica: Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija – Istok i Zapad na razmeđu srednje i jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine (2P, 4 ECTS)

29. Prlender, Ivica: Srednjovjekovni Dubrovnik: mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje (2P, 4 ECTS)

30. Rafaelić, Danijel: Film kao povijesni izvor (2P, 4 ECTS)

31. Roksandić, Drago: Politička povijest (1P+1S, 5 ECTS)

32. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. (1P+1S, 5 ECTS)

33. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. (1P+1S, 5 ECTS)

34. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća (1P+1S, 3 ECTS)

35. Strecha, Mario: Život u 19. stoljeću (2P, 3 ECTS)

36. Šarić, Marko: Kulturna povijest (1P+1S, 5 ECTS)

37. Vedriš, Trpimir: Kršćanstvo u srednjem vijeku II. (1P+1S, 6 ECTS)

38. Vedriš, Trpimir: Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva u srednjem vijeku (1P+1S 3 ECTS)

39. Vedriš, Trpimir: Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti (2P, 4 ECTS)

40. Glazer, Eva Katarina (nositelj dr.sc. Boris Olujić): Povijest Starog Istoka II (2P, 5 ECTS)

Diplomski studij, ljetni semestar:

1. Damir Agičić: Hrvatska historiografija u 20. stoljeću (2P/2S, 6 ECTS)

2. Anušić, Nikola: Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije (2P, ECTS 4)

3. Šute, Ivica (nositelj): Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću (2P+2S, 6 ECTS)

4. Šute, Ivica (nositelj): Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća (1P+1S, 3 ECTS)

5. Šarić, Marko: Historijska imagologija (1P+1S, 5 ECTS)

6. Budak, Neven: Urbana povijest (1P+1S, 4 ECTS)

7. Galović, Tomislav i Matijević Sokol, Mirjana: Hrvatska heraldička baština (2P, 3 ECTS)

8. Grgin, Borislav: Srednjovjekovno seljaštvo (1P+1S, 4 ECTS)

9. Gračanin Hrvoje (nositelj), Milinović Dino (izvođač): Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija (2P, 3ECTS)

10. Gračanin Hrvoje, Vedriš Trpimir (nositelji): The Eastern Adriatic Region in Late Antiquity and the early Middle Ages (2P, 3ECTS)

11. Holjevac, Željko: Prvi svjetski rat (2P, 3 ECTS)

12. Holjevac, Željko: Socijalna historija: hijerarhija i raslojavanja (1P+1S, 5 ECTS)

13. Hutinec, Goran (nositelj): Croatia in World War Two (2P, 3ECTS)

14. Goldstein, Ivo; Šute, Ivica (nositelji) Hutinec Goran, Martin Previšić (izvođači): Povijest Jugoslavije 1945. – 1991. (2P, 4 ECTS),

15. Janković, Branimir (nositelj dr.sc. Damir Agičić): Javna povijest (1P+1S, 4 ECTS)

16. Jurin Starčević, Kornelija (nositelj): Osmansko Carstvo: imperijalna baština (1P+1S, 5 ECTS)

17. Klasić, Hrvoje; Udier, Sanda Lucija; Biti, Ozren; Gošnik, Jelka; Gudelj, Jasenka (Jakovina, Tvrtko i Gošnik Jelka, nositelji): Čovjek i sport (2P+1V, 4 ECTS)

18. Klasić, Hrvoje; Udier, Sanda Lucija; Biti, Ozren; Gošnik, Jelka; Gudelj, Jasenka (Jakovina, Tvrtko i Gošnik Jelka, nositelji): Čovjek i sport (2P+2V, 5 ECTS)

19. Klasić, Hrvoje: 1968. – uzroci i posljedice (2P, 3 ECTS)

20. Kuntić-Makvić, Bruna (nositelj), Marohnić, Jelena (izvođač): Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija II (2P+2S, 5 ECTS)

21. Marohnić, Jelena; Vilogorac-Brčić, Inga; Osterman, Jasmina (nositelj: B. Kuntić-Makvić): Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. (2P+2S, 6 ECTS)

22. Matijević Sokol, Mirjana: Latinska paleografija (1P+1S, 3 ECTS)

23. Matijević Sokol, Mirjana: Pomoćne povijesne znanosti II. (2P, 3 ECTS)

24. Matijević Sokol, Mirjana: Srednjovjekovni latinski jezik II. (1P+1S, 3 ECTS)

25. Nikolić-Jakus Zrinka (nositeljica): Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije (1P+1S, 4ECTS)

26. Olujić, Boris (nositelj); Vilogorac-Brčić, Inga; Uranić, Igor (izvođači): Pristup egipatskoj civilizaciji – zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu (2V, 3 ECTS)

27. Osterman, Jasmina: Historijska antropologija starog svijeta II (2P+2S, 5ECTS)

28. Ograjšek-Gorenjak Ida (nositeljica): Rod kao sudbina – izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća (2P, 3ECTS)

29. Roksandić, Drago: Vjerska povijest (1P+1S, 5 ECTS)

30. Roksandić, Drago: Vojna i vojnokrajiška povijest (1P+1S, 5 ECTS)

31. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. (1P+1S, 5 ECTS)

32. Sikirić Assouline, Zvjezdana: Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. (1P+1S, 5 ECTS)

33. Šarić, Marko: Mletačka Republika: imperijalna baština (1P+1S, 5 ECTS)

34. Šarić, Marko: Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti (2P, 3 ECTS)

35. Šarić, Marko: Socijalna historija: pravne ustanove i prakse (1P+1S, 5 ECTS)

36. Vedriš, Trpimir: Kristijanizacija Rimskog carstva (1P/1S, 4 ECTS)

37. Vedriš, Trpimir: Kršćanstvo u srednjem vijeku I. (1P+1S, 4 ECTS)

38. Jakovina, Tvrtko; Klasić, Hrvoje: Hrvatska i svijet u 20. stoljeću – komparatističke teme (2P+2S, 6 ECTS)


Objavljeno: 12.09.2017.