IZBORNI KOLEGIJI ZA DIPLOMSKE STUDENTE

 

 

Kolegije Historijska antropologija starog svijeta I. (prof. dr. Boris Olujić i prof. dr. Petar Selem) i Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. (prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić), koji su obavezni na 2. (ljetnom) semestru diplomskog studija Stare povijesti, kao izborni predmet mogu upisati i studenti s drugih smjerova diplomskih studija.

 

•  Historijska antropologija starog svijeta I. (2P +2S tjedno), 6 ECTS bodova

predavanje – srijeda, 9:30 – 11 h, u A-202

seminar – utorak, 14 – 15:30 h, u A-001

Osim diplomskih studenata s drugih smjerova povijesti, ovaj kolegij kao izborni mogu upisati isključivo studenti diplomskih studija etnologije, antropologije, arheologije, povijesti umjetnosti.

 

•  Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. (2P +2S tjedno), 6 ECTS bodova

predavanje – utorak, 8 – 9:30 h, u A-202

seminar – utorak, 9:30 – 10 h, u A-001

Osim diplomskih studenata s drugih smjerova povijesti, ovaj kolegij kao izborni mogu upisati i studenti ostalih diplomskih studija.

 

 

Studenti zainteresirani za pohađanje ova dva izborna kolegija mogu se upisati na listama izvješenima kod soba C-014 i C-015. Na svakom kolegiju moguće je primiti maksimalno 19 studenata. Uz popis je izvješen i silabus s temama predavanja i obvezatnom literaturom.


Objavljeno: 16.12.2014.