REZULTATI KOLOKVIJA IZ PREDMETA HRVATSKA POVIJEST U 19

REZULTATI KOLOKVIJA IZ PREDMETA HRVATSKA POVIJEST U 19. STOLJEĆU

 

 

NEDOVOLJAN

 

Belani, Luka

Vukelić, Milan

Maričić, Alan

Grgić, Željka

Maleković, Dejan

Dolenec, Vanja

Bliznac, Filip

Živković, Iva

 

DOVOLJAN

 

Ćuk, Petar

Pletikos, marija

Umljenović, Sanja

Kovačić, Marko

Granić, Mate

Sušanj, Tomislav

Tisaj, Ana

Sekačić, Marina

Đukić, Mirjana

Hrgović. Martina

Antolović, Ivan

Čondrić, Tea

Obadić, Valentina

Ibriks, Margareta

Majić, Marko

Maršić, Marijan

Ivković Ivandekić Vesna

Matker, Josip

Kvaternik, Martin

Mileta, Silvestar

Ćapeta, Frane

Glavaš, Zvonimir

Perković, Ivan

Švraka, Danijel

Šupljika, Ivana

Friščić Ivan

Hribar, Ratko

Mihetec, Marko

Marčeta, Željka

 

 

DOBAR

 

Širanović, Diana

Trojak, Vanja

Lekić, ivan

Jurilj, Igor

Hrenar, Sanja

Vračan, Nikolina

Vojak, Irena

Unić, Andriana

Zadradić, Radoslav

Perković, Iva

Sabol,Tea

Gluić, Lucija

Kaucki, Josipa

Jakelić, Klara

Cerovec, Ivana

Radić, Marijeta

Mravunac, Tomislav

Marijanović, Krunoslav

Vujatović, Igor

Pantić, Julija

Mihalina, Maja

Ljubić, Dražen

Piria, Marina

Cerovski, Nevenka

Vuković, Maja

Samac, Dejana

Berečki, Vedrana

Vidaković, Stjepan

Sabljak, Ivana

Pavlović, Tamara

Bačmaga, Ivan

Bali, Tomislav

Maretić, Tanja

Marčetić, Marija

Benjak, Dominik

Šušak, Tomislav

 

 

VRLO DOBAR

 

Vejzović, Nenad

Oroz, sanja

Konjuh, Darko

Matijević, Filip

Karoglan, Marijan

Rosandić, Dina

Manceta, Maja

Horvat, Tanja

Bogović, Dino

Maček, Mihaela

Papac, Katarina

Lisak, Ines

Cerovečki, Tea

Đivanović, Tea

Kraš, Davor,

Jutriša, Petra

Tamburić, Pavle

Turković, Martina

Chvala, Andrej

Odak, Ivana

Parat, Josip

Sušić, Šime

Medved, Mladen

Marinović, Jure

 

ODLIČAN

 

Horvat, Marijana

Bubić, Vinka

Fritz, Sanja

Mrkonjić, Nevena

Marušić, Mia

Beljak, Ivana

Mlikotić, Stipe

Padežanin, Igor

 

 

 

 

 

 


Objavljeno: 16.12.2014.