Rezultati ispita iz predmeta Pregled povijesti Hrvatsko-slavonske vojne krajine održanog 13. veljače.

Kristina Brkić - vrlo dobar (4),
Tatjana Buhin - vrlo dobar (4),
Tomislav Đurić - vrlo dobar (4),
Tomislav Franić - vrlo dobar (4),
Ivan Horvat - odličan (5),
Ana Komarić - dobar (3),
Marko Savić - dobar (3).


Objavljeno: 16.12.2014.