SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, ul. Ivana Lučića 3 
 

N A T J E Č A J

za upis na sveučilišne poslijediplomske doktorske studije

u akademskoj godini 2008/2009.


 

I. Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij ranog novog vijeka 

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

  • završen sveučilišni diplomski studij humanističkih i društvenih znanosti, s najmanjim prosjekom ocjena iz stručnih predmeta 3,5,
  • poznavanje engleskog jezika i još jednog jezika relevantnog za studij (talijanski, njemački, latinski, mađarski ili turski jezik). Potvrda o drugom jeziku predaje se prije upisa u 3. semestar.


Broj mjesta: 20

Školarina po semestru: 8.500,00 kuna 

Potrebna dokumentacija:

  • pisana molba za upis na studij,
  • životopis,
  • ovjerena preslika diplome ili rješenje o priznavanju strane diplome,
  • potvrda o položenim stručnim ispitima na diplomskom studiju s izračunatim prosjekom  ocjena,
  • preslika indeksa,
  • potvrda o poznavanju barem jednog od traženih stranih jezika,
  • izložen osobni istraživački interes (razlozi upisa studija i plan znanstvenog usavršavanja i istraživanja, do 3.600 znakova).


Posebne napomene:

Kandidati koji imaju titulu magistra znanosti u bilo kojoj humanističkoj ili društvenoj disciplini upisuju se izravno, bez obzira na prosjek ocjena. Osim upisne dokumentacije koju predaju drugi kandidati, magistri znanosti su dužni predati i prijepis ocjena s poslijediplomskog magistarskog studija te magistarski rad. Na temelju uvida u cjelokupno dotadašnje akademsko obrazovanje kandidata, Vijeće poslijediplomskog studija može magistrima znanosti smanjiti obveze u prva dva semestra poslijediplomskog doktorskog studija.

Informacije o studiju na e-mail: ddukic@ffzg.hr; zblazevi@ffzg.hr; natasa.stefanec@zg.t-com.hr.


Objavljeno: 16.12.2014.