Untitled Document

EUROPSKA I SVJETSKA POVIJEST 1918.-1945. 

RASPORED UPISIVANJA OCIJENA 

PETAK 08.02.2008. 

10h 

1.Bačmaga, Ivan

2. Benjak, Dominik

3. Bogović, Dino

4. Bubić, Vinka

5. Cerovski Nevenka

6. Đivanović, Tea

7. Đukić, Mirjana

8. Gašpar, Marta

9. Ghazzawi, Valid 

10:30h 

1. Grgić, Željka

2.  Hrenar, Sanja

3. Ivković Ivandekić, Vesna

4. Jakelić, Klara

5. Jurčić, Matej

6. Konjuh, Darko

7. Kraš, Davor

8.Kvaternik, Marin

9. Ljubić, Dražen 

11h 

1. Maček Mihaela

2. Marčetić Marija

3. Maričić, Alan

4. Marinović, Jure

5. Matijević, Filip

6. Medved, Mladen

7. Mihalina, Maja

8. Mihetec, Marko

9. Mileta, Silvestar 

11:30h 

1. Mravunac Tomislav

2. Pantić, Julija

3. Papac, Katarina

4. Parat, Josip

5. Pavlović, Tamara

6. Perković, Ivan

7. Piria, Matina

8. Sabljak, Ivana

9. Sekačić, Marina 

12h 

1.Sušić Šime

2. Švraka, Danijel

3.Tisaj, Ana

4.Unić, Andrijana

5. Vidaković, Stjepan

6. Vračan, Nikolina

7. Vukelić, Milan 

Napomena: Studenti i studentice koji su negativno ocijenjeni testove će moći dobiti na uvid u 12:30h.


Studenti i studentice koji su slušali seminar iz Europske i svjetske povijesti 1918.-1945. kod Ide Ograjšek Gorenjak, svoje seminre mogu dobiti na uvid u četvrtak 07.02. 2008. u 14h.

Objavljeno: 16.12.2014.