Rezultati ispita iz predmeta

EUROPSKE REGIJE HRVATSKE POVIJESTI U SREDNJEM VIJEKU

Održanog 1. srpnja 2008.

 

JUDAŠ KRISTINA (vrlodobar) 4

RASTOVIĆ IVAN (vrlodobar) 4

GAGULA IGOR (dovoljan) 2

VOJNOVIĆ DRAGO (nedovoljan) 1

BAUMAN Marko (nedovoljan) 1

VIDOVIĆ MARIJA (nedovoljan)1

LIVAJA JOSIPA (vrlodobar) 4

LJUBIĆ PETAR (dovoljan) 2

ANTONIO PERKOVIĆ (dobar) 3

MARKO ČIČKO (nedovoljan) 1

ROSANDIĆ IVAN (dobar) 3

ŠVEC NIKOLINA (dobar) 3

STRIČAK JELENA (vrlodobar) 4

GALOIĆ DAMIR (dovoljan) 2

DETELIĆ ANJA (dobar) 3

KOVAČIĆ DAMJAN (vrlodobar) 4

ANA ZBILJSKI (vrlodobar) 4

MARTIĆ ANDRIJA (dobar) 3

ZRINKA MILADIN (vrlodobar) 4

ĆAVARUŠIĆ MIRELA (odličan) 5

STJEPAN LUCIĆ (odličan) 5

IVANA VARGAŠ (nedovoljan) 1

DEJAN KOŠĆAK (dobar) 3

INES KANJUEOVIĆ (nedovoljan) 1

IVANA KOS (dobar) 3

MARKOTA IVAN (odličan) 5

MELITA GLUHAK (dovoljan) 2

MARKO ŽGANEC (odličan) 5

LUKA BALOG (nedovoljan) 1

VERICA JOSIPOVIĆ (dobar) 3

JOSIPA ŠVEGOVIĆ (dobar) 3

NIKOLINA ČOKOR  (odličan) 5

LINA JURJEVIĆ (dovoljan) 2

KSENIJA KOMENEČKI (vrlodobar) 4

Ivana uršić (nedovoljan) 1

MARTINA PREVIĆ (vrlodobar) 4

DAMIR ŠLOGAR (odličan) 5

JURICA ŠKOFAČ (dobar) 3

VIKTORIJA UJČIĆ (nedovoljan) 1

DARIO KOVAČ (nedovoljan) 1

VEDRAN SUTON (nedovoljan) 1

ANTE KUNJAŠIĆ (nedovoljan) 1

JASNA ŠPANOVIĆ (nedovoljan) 1

JANA TOMŠE (nedovoljan) 1

IRENA VUGRINEC (nedovoljan) 1

MARTINA DRAGANIĆ (vrlodobar) 4

IVAN ŠKRINJAR (nedovoljan) 1


Objavljeno: 16.12.2014.