ISPITNI ROKOVI NA ODSJEKU ZA POVIJEST U AKADEMSKOJ GODINI 2008. / 2009.
preddiplomski i diplomski studij


Naziv predmeta

Nastavnik

Datum

Vrijeme i mjesto

Povijest historiografije prof. dr. Damir Agičić

11. rujna 2009.
18. rujna 2009.

12 – 14 sati – D VI

Istočno pitanje prof. dr. Damir Agičić

10. rujna 2009.
17. rujna 2009.

10 - 12 sati - D VI
10 - 12 sati - D VI

Europska i svjetska povijest 19. stoljeća prof. dr. Damir Agičić

10. rujna 2009.
17. rujna 2009.

10 - 12 sati - D VI
10 - 12 sati - D VI

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme (diplomski studij)

prof. dr. Damir Agičić

11. rujna 2009.
18. rujna 2009.

10 sati
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme (diplomski studij) doc. dr. Željko Holjevac 1. rujna 2009.
15. rujna 2009.
28. rujna 2009.
15h C-117
15h C-117
10h C-117
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja prof. dr. Bruna Kuntić Makvić

2. rujna 2009.
14. rujna 2009.

10:00 h u D1.
10:00 h u D1.
Grčki i rimski svijet prof. dr. Bruna Kuntić Makvić

2. rujna 2009.
14. rujna 2009.

10:00 h u D1;
10:00 h u D1.
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici prof. dr. Bruna Kuntić Makvić 2. rujna 2009.
14. rujna 2009.
11:00 h u D1.
11:00 h u D1.
Praktikum stare povijesti I. (diplomski studij)

prof. dr. Bruna Kuntić Makvić

   
Povijest Grčke i Rima I. prof. dr. Bruna Kuntić Makvić

 


Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. prof. dr. Bruna Kuntić Makvić    
Povijest ranih civilizacija prof. dr. Boris Olujić

02. rujna 2009.
09. rujna 2009.
16. rujna 2009.

9 sati, u D I
Historijska antropologija staroga svijeta I. (diplomski studij) prof. dr. Boris Olujić

02. rujna 2009.
09. rujna 2009.
16. rujna 2009.

10 sati, C-014
Praktikum stare povijesti II. (diplomski studij) prof. dr. Boris Olujić

02. rujna 2009.
09. rujna 2009.
16. rujna 2009.

10 sati, C-014
Srednjovjekovno plemstvo (diplomski studij) dr. sc. Hrvoje Gračanin

9. rujna 2009.
23. rujna 2009.

10 h, A-202
Srednjovjekovno seljaštvo (diplomski studij) dr. sc. Hrvoje Gračanin

9. rujna 2009.
23. rujna 2009.

10 h, A-202
Svjetska povijest u srednjem vijeku dr. sc. Hrvoje Gračanin

9. rujna 2009.
23. rujna 2009.

12 h, D-VI
12 h, D-VI

Ekohistorija (diplomski studij) mr. sc. Hrvoje Petrić

4. rujna 2009.
15. rujna 2009.

8 h, C-108
10 h, C-108
Ekonomska historija (diplomski studij) mr. sc. Hrvoje Petrić

4. rujna 2009.
15. rujna 2009.

8 h, C-108
9.30 h, C-108
Hrvatska povijest u 19. stoljeću prof. dr. Iskra Iveljić;
prof. dr. Mario Strecha

2. rujna 2009.
14. rujna 2009.

12h, C - 111
12h, C - 111
Hrvatsko društvo i kultura u  19. stoljeću  (diplomski studij) prof. dr. Iskra Iveljić;
prof. dr. Mario Strecha

2. rujna 2009.
14. rujna 2009.

11 h, C - 111
Hrvatska epigrafija i paleografija I. Ivan Botica 4. rujna 2009.
11. rujna 2009.
u 12h, C-116
Politika i propaganda u 20. stoljeću mr. sc. Hrvoje Klasić 10. rujna 2009.
17. rujna 2009.
u 14 h
Europske regije i hrvatska povijest u 19. stoljeću prof. dr. Petar Korunić;
doc. dr. Željko Holjevac
1. rujna 2009.
15. rujna 2009.
u 10 sati u D VI
u 10 sati u D VI
Hrvatsko-mađarski odnosi u 19. stoljeću doc. dr. Željko Holjevac 1. rujna 2009.
15. rujna 2009.
u 10 sati u D VI
u 10 sati u D VI
Zemlje ugarske krune u svjetlu statističkih izvora 1880-1914. doc. dr. Željko Holjevac 24. lipnja 2009.
06. srpnja 2009.
13. srpnja 2009.
18.30 - D VI predrok
08.00 - D II
08.00 - D II
Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije (diplomski studij) mr. sc. Kristina Milković

1. rujna 2009.
15. rujna 2009.

11-12h, A-202
Pregled povijesti Hrvatsko-slavonske Vojne krajine u 18. stoljeću mr. sc. Kristina Milković

1. rujna 2009.
15. rujna 2009. 

10-11h, A-202
Migracijski tokovi između Dalmacije i Bosne i Hercegovine u XVII., XVIII. i XIX. stoljeću Marko Rimac 9. rujna 2009.
16. rujna 2009.
u 14h, C-117
Stanovništvo Austro-Ugarske u europskom i regionalnom kontekstu Marko Rimac 9. rujna 2009.
16. rujna 2009.
u 14h, C-117
Izvori za povijest stanovništva Dalmacije, Bosne i Hercegovine pisani hrvatskom ćirilicom (bosančicom) Marko Rimac 9. rujna 2009.
16. rujna 2009.
u 14h, C-117

Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka

prof. dr. Drago Roksandić 1. rujna 2009.
15. rujna 2009.

14 sati - D VII
8 sati - D VII

Socijalna historija: pravni sustavi i prakse

prof. dr. Drago Roksandić

 

 
Uvod u čitanje starih karata doc. dr. Mirela Altić

14. rujna 2009.
18. rujna 2009.

u 14.00 h

Kartografski izvori za hrvatsku povijest doc. dr. Mirela Altić

14. rujna 2009.
18. rujna 2009.

u 14.00 h
Pomoćne povijesne znanosti II. prof. dr. Mirjana Matijević Sokol 4. rujna 2009.
11. rujna 2009.
u 9 h, D - III
Latinska epigrafija srednjega i novoga vijeka I. prof. dr. Mirjana Matijević Sokol 4. rujna 2009.
11. rujna 2009.
u vrijeme konzultacija
Pomoćne povijesne znanosti I. prof. dr. Mirjana Matijević Sokol

4. rujna 2009.
11. rujna 2009.

u 9 h, D - III
u 9 h, D - III
Pomoćne povijesne znanosti I. (diplomski studij) prof. dr. Mirjana Matijević Sokol 4. rujna 2009.
11. rujna 2009.
u 9 h, D - III
u 9 h, D - III
Srednjovjekovni latinski jezik I. prof. dr. Mirjana Matijević Sokol 4. rujna 2009.
11. rujna 2009.
u vrijeme konzultacija
Srednjovjekovni latinski jezik II. prof. dr. Mirjana Matijević Sokol 4. rujna 2009.
11. rujna 2009.
u vrijeme konzultacija
Latinska paleografija prof. dr. Mirjana Matijević Sokol 4. rujna 2009.
11. rujna 2009.
u vrijeme konzultacija
Hrvatska povijest u Ranom Novom vijeku doc. dr. Nataša
Štefanec
8. rujna 2009.
16. rujna 2009.
11.00-13.00, Dv. II.
13.00-15.00, Dv. II
Uvod u njemačku paleografiju I. dr. sc. Sanja Lazanin

2. rujna 2009.
16. rujna 2009.

11 sati, u Zavodu za hrv. povijest, soba 1
Uvod u njemačku paleografiju II. dr. sc. Sanja Lazanin 2. rujna 2009.
16. rujna 2009.
11 sati, u Zavodu za hrv. povijest, soba 1
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji mr. sc. Silvija Pisk

3. rujna 2009.
17. rujna 2009.

 
Didaktika povijesti I.
Didaktika povijesti II.
Snježana Koren 7. rujna 2009.
14. rujna 2009.
u 10 sati
Didaktika povijesti I.
Didaktika povijesti II.
mr. sc. Dunja Modrić - Blivajs 10. rujna 2009.
17. rujna 2009.
14 sati, C-116
Nastavno - pedagoška praksa (diplomski studij) mr. sc. Dunja Modrić - Blivajs

10. rujna 2009.
17. rujna 2009.
24. rujna 2009.

u 12h, C-116
Historijska demografija (diplomski studij) mr. sc. Kornelija Jurin Starčević    

Povijest Osmanskog Carstva

mr. sc. Kornelija Jurin Starčević 10. rujna 2009.
17. rujna 2009.
17.00-18.30, A-202
Povijest Republike Turske mr. sc. Kornelija Jurin Starčević 10. rujna 2009.
17. rujna 2009.
17.00-18.30, A-202
Hrvatska povijest 1918-1945 doc. dr. Ivica Šute
Goran Hutinec
2. rujna 2009.
16. rujna 2009.
14 - 16h, D-I
12 - 14h, D-I
Hrvatska povijest nakon 1945. godine doc. dr. Ivica Šute
Goran Hutinec
2. rujna 2009.
17. rujna 2009.
16 - 18h, D - I
12 - 14h, D - I
Metode i tehnike u istraživanju povijesti 20. stoljeća (diplomski studij) doc. dr. Ivica Šute
3. rujna 2009.
17. rujna 2009.
u 9 sati
Povijest detanta (diplomski studij) prof. dr. Tvrtko Jakovina    
Svjetska i europska povijest nakon 1945. prof. dr. Tvrtko Jakovina

9. rujna 2009.
16. rujna 2009.

13.00-16.00h D-VI
14.00-17.00h D-VI

Hrvatska i svijet u 20. stoljeću, komparatističke teme (diplomski studij) prof. dr. Tvrtko Jakovina;
prof. dr. Božena Vranješ Šoljan
8. rujna 2009.
17. rujna 2009.
10 h, C-112
Historiografski praktikum dr. sc. Mladen Tomorad

31. kolovoza 2009.
7. rujna 2009.

8.00 h, C-108 ili A-202.
Sjedinjene Američke Države: 1783.-1890.: ekspanzija na zapad dr. sc. Mladen Tomorad 31. kolovoza 2009.
7. rujna 2009.
8.00 h, C-108 ili A-202.

Europska i svjetska povijest 1918. - 1945.
(+ Povijesna demografija modernog i suvremenog doba)

prof. dr. Božena Vranješ Šoljan

8. rujna 2009.
17. rujna 2009.

14 h, C-112

Rođaci i bližnji: obiteljske strukture

doc. dr. Zrinka Nikolić Jakus

 


Plemstvo u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku

doc. dr. Zrinka Nikolić Jakus

 

 
Pelegrina de Grisogonis i njezino doba doc. dr. Zrinka Nikolić Jakus 3. rujna 2009.
17. rujna 2009.
15 h, C-115
Zagreb u srednjem vijeku doc. dr. Zrinka Nikolić Jakus 3. rujna 2009.
17. rujna 2009.
16 h, C-115.
Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća (Diplomski studij) doc. dr. Zvjezdana Sikirić-Assouline 10. rujna 2009.
17. rujna 2009.
u 9.00, C-119.
Latinski izvori za ranonovovjekovnu povijest I (Diplomski studij) doc. dr. Zvjezdana Sikirić-Assouline    
Latinski izvori za ranonovovjekovnu povijest II (Diplomski studij) doc. dr. Zvjezdana Sikirić-Assouline    
Dokumenti za novovjekovnu hrvatsku povijest (Izborni, preddiplomski) doc. dr. Zvjezdana Sikirić-Assouline 10. rujna 2009.
17. rujna 2009.
u 9.00, C-119.

Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća (Izborni, preddiplomski)

doc. dr. Zvjezdana Sikirić-Assouline 10. rujna 2009.
17. rujna 2009.
u 9.00, C-119.
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka doc. dr. Zrinka Blažević

31. kolovoza 2009.
15. rujna 2009.

u 8 sati u D-V
u 15 sati u D-V

Suvremena historiografija - teorije i metode doc. dr. Zrinka Blažević

31. kolovoza 2009.
15. rujna 2009.

u 9 sati u D-V
u 16 sati u D-V
Hrvatska povijest nakon 1945 prof. dr. Ivo Goldstein 3. srpnja 2009.
14. srpnja 2009.
14.30-16, D - VI
16-18, D - VI
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću (diplomski studij) prof. dr. Ivo Goldstein

1. rujna 2009.
15. rujna 2009.

u 9 sati
Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću (diplomski studij) doc. dr. Ivica Šute 1. rujna 2009.
15. rujna 2009.
u 9 sati
Kršćanstvo u srednjem vijeku I. (diplomski studij) mr. sc. Trpimir Vedriš 10. srpnja 2009.
16. srpnja 2009.
10 h, C-115
Hrvatska povijest srednjega vijeka prof. dr. Neven Budak

1. rujna 2009.
14. rujna 2009.

14.00 D - I
12.00 D - I
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa (diplomski studij) prof. dr. Neven Budak

 

 
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka doc. dr. Ivica Prlender 7. rujna 2009.
17. rujna 2009.

12 sati D-VI

  prof. dr. Nenad Moačanin 01. rujna 2009.
02. rujna 2009.
u 11h u C-111
Istra u srednjem vijeku Miroslav Barun

7. rujna 2009.
14. rujna 2009.

8 do 9 sati, C-115
8 do 9 sati, C-115
Povijesna demografija modernog i suvremenog razdoblja Nikola Anušić 11. rujna 2009.
18. rujna 2009.
u 11 sati, C - 112
 

Objavljeno: 16.12.2014.