ISPITNI ROKOVI NA ODSJEKU ZA POVIJEST U AKADEMSKOJ GODINI 2016. / 2017.
preddiplomski i diplomski studij

 

Naziv predmeta

Nastavnik

Datum

Mjesto i vrijeme

Poljska u 19. i 20. stoljeću

dr. sc. Damir Agičić

2. veljače 2017.
9. veljače 2017.
16. veljače 2017.

4. rujna 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.


A-201, 10-12 satiA-201, 9:00-10:30

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću, 

komparatističke teme

dr. sc. Damir Agičić

2. veljače 2017.
9. veljače 2017.
16. veljače 2017.

4. rujna 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-112, 12 satiC-112, 11 sati

Europska i svjetska povijest 19. stoljeća

dr. sc. Damir Agičić

12. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
30. lipnja 2017.

4. rujna 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.


D-III, 10-12 satiA-201, 9:00-10:30

Hrvatska historiografija 20. stoljeća

dr. sc. Damir Agičić

12. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
30. lipnja 2017.

4. rujna 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.


C-112, 12 satiC-112, 11 sati

Povijest historiografije

dr. sc. Damir Agičić

3. veljače 2017.
17. veljače 2017.

28. lipnja 2017.

6. rujna 2017.
13. rujna 2017.
20. rujna 2017.

D-III, 10-12 sati
D-III, 10-12 sati

A-202, 10-12 sati

A-202, 10-12 sati
A-202, 10-12 sati
A-202, 10-12 sati

Historiografija o Francuskoj revoluciji

dr. sc. Damir Agičić

22. veljače 2017.

20. rujna 2017.

C-112, 12 sati

Javna povijest

dr. sc. Damir Agičić

28. lipnja 2017.

20. rujna 2017.

C-112, 12 sati

Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije

dr. sc. Nikola Anušić

15. lipnja 2017.
29. lipnja 2017.

Kabinet, 17 sati

Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba

dr. sc. Nikola Anušić

15. lipnja 2017.
29. lipnja 2017.

A-309, 18 sati

Uvod u čitanje starih karata

dr. sc. Mirela Altić

10. veljače 2017.
17. veljače 2017.
24. veljače 2017.

1. rujna 2017.
8. rujnja 2017.
22. rujna 2017.

C-118, 12 sati

Kartografski izvori

dr. sc. Mirela Altić

14. lipnja 2017.
21. lipnja 2017.
28. lipnja 2017.

1. rujna 2017.
8. rujnja 2017.
22. rujna 2017.

C-118, 12 sati

Povijest međunarodnog komunističkog pokreta

dr. sc. Ivo Banac;
dr. sc. Martin Previšić

3. veljače 2017.
23. veljače 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.

C-119, 12 sati

Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka

dr. sc. Zrinka Blažević

9. veljače 2017.
16. veljače 2017.
23. veljače 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

D-VI, 8 sati

Historijska antropologija

dr. sc. Zrinka Blažević

9. veljače 2017.
16. veljače 2017.
23. veljače 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

D-VI, 8 sati

Historijska imagologija

dr. sc. Zrinka Blažević

14. lipnja 2017.
23. lipnja 2017.
29. lipnja 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

D-VI, 8 sati
D-VI, 8 sati
D-III,14 sati

D-VI, 8 sati
D-VI, 8 sati
D-VI, 8 sati

Suvremena historiografija - teorije i metode

dr. sc. Zrinka Blažević

14. lipnja 2017.
23. lipnja 2017.
29. lipnja 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

D-VI, 8 sati
D-VI, 8 sati
D-III,14 sati

D-VI, 8 sati
D-VI, 8 sati
D-VI, 8 sati

Hrvatska povijest srednjeg vijeka

dr. sc. Neven Budak;

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus;

dr. sc. Trpimir Vedriš

20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.
10. srpnja 2017.

4. rujna 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.


D-V, 10 satiA-202, 9 sati

Terenska nastava

dr. sc. Neven Budak;

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus;

dr. sc. Trpimir Vedriš

14. lipnja 2017.
5. srpnja 2017.
12. srpnja 2017.

6. rujna 2017.
13. rujna 2017.
20. rujna 2017.


C-115, 9 satiA-202, 17 sati

Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti

dr. sc. Neven Budak

24. veljače 2017.

Pomoćne povijesne znanosti I.
(preddiplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

16. lipnja 2017.
30. lipnja 2017.
7. srpnja 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.

A-201, 10 sati

Pomoćne povijesne znanosti II.
(preddiplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

3. veljače 2017.
10. veljače 2017.
17. veljače 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.

A-201, 10 sati

Hrvatska epigrafija i paleografija I. (preddiplomski, izborni)

dr. sc. Tomislav Galović

3. veljače 2017.
10. veljače 2017.
17. veljače 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.

 
A-201, 11 sati
 


A-201, 10 sati

Hrvatska heraldička baština
(diplomski, izborni)

dr. sc. Tomislav Galović

16. lipnja 2017.
30. lipnja 2017.
7. srpnja 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.


A-201, 11 sati
 


A-201, 10 sati

Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka

dr. sc. Hrvoje Gračanin

8. veljače 2017.
15. veljače 2017.
22. veljače 2017.

21. lipnja 2017.
28. lipnja 2017.
5. srpnja 2017

6. rujna 2017.
13. rujna 2017.
20. rujna 2017.

A-201, 11 sati

Povijest velike seobe naroda

dr. sc. Hrvoje Gračanin

8. veljače 2017.
15. veljače 2017.
22. veljače 2017.

21. lipnja 2017.
28. lipnja 2017.
5. srpnja 2017

6. rujna 2017.
13. rujna 2017.
20. rujna 2017.

A-201, 11 sati

Srednjovjekovno seljaštvo

dr. sc. Hrvoje Gračanin

21. lipnja 2017.
28. lipnja 2017.
5. srpnja 2017

6. rujna 2017.
13. rujna 2017.
20. rujna 2017.

A-201, 11 sati

Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku

dr. sc. Borislav Grgin

31. siječnja 2017.
7. veljače 2017.
21. veljače 2017.

Ispiti u rujnu u dogo voru sa profesorom - slobodna studijska godina

A-201, 10 do 11 sati

Srednjovjekovno plemstvo

dr. sc. Borislav Grgin

31. siječnja 2017.
7. veljače 2017.
21. veljače 2017.

Ispiti u rujnu u dogo voru sa profesorom - slobodna studijska godina

A-201, 11 do 12 sati

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću – komparatističke teme

dr. sc. Željko Holjevac, izv. prof.

2. veljače 2017.
9. veljače 2017.
16. veljače 2017.

4. rujna 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-117, 16 sati

Europske regije i hrvatska povijest u 19. stoljeću

dr. sc. Željko Holjevac, izv. prof.

14. lipnja 2017.
28. lipnja 2017.
10. srpnja 2017.

4. rujna 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.

Dv. VI, 15 sati
Dv. VI, 15 sati
Dv. VI, 16 sati

Dv. VI, 15 sati
Dv. VI, 15 sati
Dv. VI, 15 sati

Prvi svjetski rat

dr. sc. Željko Holjevac, izv. prof.

14. lipnja 2017.
28. lipnja 2017.
10. srpnja 2017.

4. rujna 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-117, 16 sati
C-117, 16 sati
C-117, 17 sati

C-117, 16 sati
C-117, 16 sati
C-117, 16 sati

Socijalna historija: hijerarhije i raslojavanja

dr. sc. Željko Holjevac, izv. prof.

14. lipnja 2017.
28. lipnja 2017.
10. srpnja 2017.

4. rujna 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-117, 16 sati
C-117, 16 sati
C-117, 17 sati

C-117, 16 sati
C-117, 16 sati
C-117, 16 sati

Hrvatska povijest 19. st.

dr. sc. Iskra Iveljić;
dr. sc. Mario Strecha

14. lipnja 2017.
28. lipnja 2017.
5. srpnja 2017.

6. rujna 2017.
13. rujna 2017.
20. rujna 2017.


C-111 i C-114, 10 sati


 
C-111 i C-114, 11 sati
 

Hrvatsko društvo i kultura u 19. st.

dr. sc. Iskra Iveljić;
dr. sc. Mario Strecha

1. veljače 2017.
15. veljače 2017.
22. veljače 2017.

6. rujna 2017.
13. rujna 2017.
20. rujna 2017.

C-111, 10 sati

Od staleškog ka modernom građanstvu

dr. sc. Iskra Iveljić

1. veljače 2017.
15. veljače 2017.
22. veljače 2017.

26. travnja 2017.

6. rujna 2017.
13. rujna 2017.
20. rujna 2017


C-111, 11 sati


C-111, 16 sati


C-111, 12 sati

Svjetska povijest nakon 1945.

dr. sc. Tvrtko Jakovina

28. lipnja 2017.
5. srpnja 2017.
11. srpnja 2017.

31. kolovoza 2017.
12. rujna 2017.
26. rujna 2017.

A-202, 12 sati
A-202, 10 sati
A-202, 11:30

A-202, 9:30
A-202, 9:30
A-202, 10 sati

Hrvatska i svijet u 20. stoljeću, komparatističke teme

dr. sc. Tvrtko Jakovina

28. lipnja 2017.
5. srpnja 2017.
11. srpnja 2017.

31. kolovoza 2017.
12. rujna 2017.
26. rujna 2017.

Također svakog tjedna, po dogovoru.

A-202, 12 sati
A-202, 10 sati
A-202, 11:30

A-202, 9:30
A-202, 9:30
A-202, 10 satiČovjek i sport

dr. sc. Tvrtko Jakovina;

mr. sc. Jelka Gošnik

12. lipnja 2017.
6. srpnja 2017.

A-202, 17:45

A-201, 13 sati

Povijest Osmanskog Carstva

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

u ljetnom roku
ispit održava
dr. sc. Vjeran Kursar.

*Studenti koji su kolegije slušali kod prof. Kornelije Jurin Starčević

dužni su se prethodno javiti nastavniku radi dogovora.

6. veljače 2017.
17. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
21. lipnja 2017.
4. srpnja 2017.

31. kolovoz 2017.
14. rujan 2017.
22. rujan 2017.

A-202, 12 sati
A-202, 12 sati
A-202, 12 sati

A-201, 10-11:30
A-201, 9:30-11 sati
A-201, 10-11:30

A-202, 12 sati
A-202, 12 sati
A-202, 12 sati

Povijest Republike Turske

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

u ljetnom roku
ispit održava
dr. sc. Vjeran Kursar.

*Studenti koji su kolegije slušali kod prof. Kornelije Jurin Starčević

dužni su se prethodno javiti nastavniku radi dogovora

6. veljače 2017.
17. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
21. lipnja 2017.
4. srpnja 2017.

31. kolovoz 2017.
14. rujan 2017.
22. rujan 2017.

A-202, 12 sati
A-202, 12 sati
A-202, 12 sati

A-201, 10-11:30
A-201, 9:30-11 sati
A-201, 10-11:30

A-202, 12 sati
A-202, 12 sati
A-202, 12 sati

Historijska demografija

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

6. veljače 2017.
17. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
29. lipnja 2017.
6. srpnja 2017.

31. kolovoz 2017.
14. rujan 2017.
22. rujan 2017.

A-202, 12 sati

Osmansko Carstvo: imperijalna baština

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

6. veljače 2017.
17. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
29. lipnja 2017.
6. srpnja 2017.

31. kolovoz 2017.
14. rujan 2017.
22. rujan 2017.

A-202, 12 sati

Politika i propaganda u 20.stoljeću

dr. sc. Hrvoje Klasić

27. siječnja 2017.
17. veljače 2017.
24. veljače 2017.

14. lipnja 2017.
30. lipnja 2017.
7. srpnja 2017.

1. rujna 2017.
8. rujna 2017.
15. rujna 2017.

D-III, 14 sati

1968. – uzroci i posljedice

dr. sc. Hrvoje Klasić

27. siječnja 2017.
17. veljače 2017.
24. veljače 2017.

14. lipnja 2017.
30. lipnja 2017.
7. srpnja 2017.

1. rujna 2017.
8. rujna 2017.
15. rujna 2017.

D-III, 14 sati

Svjetska povijest nakon 1945.

dr. sc. Hrvoje Klasić

27. siječnja 2017.
17. veljače 2017.
24. veljače 2017.

14. lipnja 2017.
30. lipnja 2017.
7. srpnja 2017.

1. rujna 2017.
8. rujna 2017.
15. rujna 2017.

D-III, 14 sati

Didaktika povijesti I.

dr. sc. Snježana Koren;
dr. sc. Ivica Prlender

24. veljače 2017.

14. srpnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

C 108

C 108

A-201, 8 do 10 sati
A-201, 8 do 10 sati

A-201, 8 do 10 sati

Didaktika povijesti I.

- usmeni ispit za studente koji su kolegij slušali prethodnih godina

dr. sc. Snježana Koren

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

C 108, 10 sati

Didaktika povijesti II.

dr. sc. Snježana Koren

14. srpnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

C 108

A-201, 8 do 10 sati
A-201, 8 do 10 sati

A-201, 8 do 10 sati

Didaktika povijesti II.

- usmeni ispit za studente koji su kolegij slušali prethodnih godina

dr. sc. Snježana Koren

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

C 108, 10 sati

Nastavno-pedagoška praksa I.

dr. sc. Snježana Koren;
dr. sc. Ivica Prlender

24. veljače 2017.

14. srpnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

C 108

C 108

A-201, 8 do 10 sati
A-201, 8 do 10 sati

A-201, 8 do 10 sati

Nastavno-pedagoška praksa I.

- usmeni ispit za studente koji su kolegij slušali prethodnih godina

dr. sc. Snježana Koren

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

C 108, 10 sati

Nastavno-pedagoška praksa II.

dr. sc. Snježana Koren

14. srpnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

C 108

A-201, 8 do 10 sati
A-201, 8 do 10 sati

A-201, 8 do 10 sati

Nastavno-pedagoška praksa II.

- usmeni ispit za studente koji su kolegij slušali prethodnih godina

dr. sc. Snježana Koren

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

C 108, 10 sati

Nastavno-pedagoška praksa III.

dr. sc. Snježana Koren;
dr. sc. Ivica Prlender

24. veljače 2017.

14. srpnja 2017.

C 108

Nastavno-pedagoška praksa IV.

dr. sc. Snježana Koren

14. srpnja 2017.

C 108

Praksa iz povijesti u školi

dr. sc. Snježana Koren

14. srpnja 2017.

C 108

Radionica kreativne nastave povijesti I.

dr. sc. Snježana Koren;
dr. sc. Ivica Prlender

24. veljače 2017.

14. srpnja 2017.

C 108

Radionica kreativne nastave povijesti II.

dr. sc. Snježana Koren

14. srpnja 2017.

C 108

Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (preddiplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

25. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

A-201, 9:30 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici (preddiplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

25. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

A-201, 9:30 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Grčki i rimski svijet (preddiplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

31. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Praktikum stare povijesti I. (diplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

25. siječnja 2017.

8. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

Računalna učionica, knjižnica FF, 11 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. (diplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

31. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija II. (diplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

31. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. (diplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

31. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Povijest Grčke i Rima I. (diplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

predrok
24. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.


A-202, 14 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Povijest Grčke i Rima II. (diplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

predrok
24. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.


A-202, 14 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Stara povijest hrvatskih zemalja II. (diplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

31. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
11. rujna 2017.

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Osmansko Carstvo I.

dr. sc. Vjeran Kursar

30. siječanj 2017.
6. veljače 2017.
24. veljače 2017.

13. lipanj 2017.
21. lipanj 2017.
4. srpanj 2017.

6. rujan 2017
13. rujan 2017.
20. rujan 2017.

A-201, 10-11:30 sati
A-201, 10-11:30 sati
A-201, 10-11:30 sati

A-201, 10-11:30 sati
A-201, 9:30-11 sati
A-201, 10-11:30 sati

A-201, 9:30-11 sati
A-201, 9:30-11 sati
A-201, 9:30-11 sati

Osmansko Carstvo II.

dr. sc. Vjeran Kursar

30. siječanj 2017.
6. veljače 2017.
24. veljače 2017.

13. lipanj 2017.
21. lipanj 2017.
4. srpanj 2017.

6. rujan 2017
13. rujan 2017.
20. rujan 2017.

A-201, 10-11:30 sati
A-201, 10-11:30 sati
A-201, 10-11:30 sati

A-201, 10-11:30 sati
A-201, 9:30-11 sati
A-201, 10-11:30 sati

A-201, 9:30-11 sati
A-201, 9:30-11 sati
A-201, 9:30-11 sati

Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st)

dr. sc. Vjeran Kursar

30. siječanj 2017.
6. veljače 2017.
24. veljače 2017.

13. lipanj 2017.
21. lipanj 2017.
4. srpanj 2017.

6. rujan 2017
13. rujan 2017.
20. rujan 2017.

A-201, 10-11:30 sati
A-201, 10-11:30 sati
A-201, 10-11:30 sati

A-201, 10-11:30 sati
A-201, 9:30-11 sati
A-201, 10-11:30 sati

A-201, 9:30-11 sati
A-201, 9:30-11 sati
A-201, 9:30-11 sati

Vojna revolucija i vojna povijest 14.-17. stoljeća

dr. sc. Domagoj Madunić

14. veljače 2017.

javiti se profesoru

Pomoćne povijesne znanosti I. (diplomski)

dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

3. veljače 2017.
10. veljače 2017.
17. veljače 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.


A-201, 11 satiA-201, 10 sati

Pomoćne povijesne znanosti II. (diplomski)

dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

16. lipnja 2017.
30. lipnja 2017.
7. srpnja 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.

A-201, 10 sati

Pomoćne povijesne znanosti III. (diplomski)

dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

3. veljače 2017.
10. veljače 2017.
17. veljače 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.

u vrijeme konzultacija

Srednjovjekovni latinski jezik I. (diplomski)

dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

3. veljače 2017.
10. veljače 2017.
17. veljače 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.

u vrijeme konzultacija

Srednjovjekovni latinski jezik II. (diplomski)

dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

16. lipnja 2017.
30. lipnja 2017.
7. srpnja 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.

u vrijeme konzultacija

Latinska paleografija (diplomski)

dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

16. lipnja 2017.
30. lipnja 2017.
7. srpnja 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.

u vrijeme konzultacija

Latinska epigrafija srednjega vijeka (izborni)

dr. sc. Mirjana Matijević Sokol

3. veljače 2017.
10. veljače 2017.
17. veljače 2017.

8. rujna 2017.
15. rujna 2017.
22. rujna 2017.

A-201, 10 sati

Povijest Islama

dr. sc. Nenad Moačanin

6. veljače 2017.
17. veljače 2017.
23. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
29. lipnja 2017.
6. srpnja 2017.

31. kolovoz 2017.
14. rujan 2017.
22. rujan 2017.

C-117, 10 sati

Turska Hrvatska

dr. sc. Nenad Moačanin

13. lipnja 2017.
29. lipnja 2017.
6. srpnja 2017.

31. kolovoz 2017.
14. rujan 2017.
22. rujan 2017.

C-117, 10 sati

Rođaci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus;

30. siječnja 2017.
6. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.
10. srpnja 2017.

29. kolovoza 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.

A-202, 17 sati
A-201, 17 sati


A-201, 17 sati


 

A-201, 17 sati

Zagreb u srednjem vijeku

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus;

12. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.
10. srpnja 2017.

29. kolovoza 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.

A-201, 17 sati

Historiografski praktikum

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus;

dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

30. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
15. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.
10. srpnja 2017.

29. kolovoza 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.

A-202, 10 sati
A-201, 9 sati
A-201, 9 sati


A-201, 17 satiA-201, 17 sati

Europska i svjetska povijest 1918-1945.

dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak;
dr. sc. Nikola Anušić

24. siječnja 2017.
7. veljače 2017.
24. veljače 2017.

11. svibnja 2017.

3. srpnja 2017.

7. rujna 2017.
22. rujna 2017.

D-VI, 14 sati
D-VI, 16 sati
D-VI, 10 sati

A-201, 12:30

A-202, 15 sati

D-VI, 13 sati
D-VI, 12 sati

Nova žena u novoj državi: žene u Kraljevini Jugoslaviji

dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

19. lipnja 2017.

A-202, 10 sati

Stara povijest hrvatskih zemalja I

dr. sc. Boris Olujić;
dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

7. veljače 2017.
14. veljače 2017.
21. veljače 2017.

20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.
11. srpnja 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.
19. rujna 2017.

A 202, 10-11:30

Praktikum stare povijesti II

dr. sc. Boris Olujić

7. veljače 2017.
14. veljače 2017.
21. veljače 2017.

20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.
11. srpnja 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.
19. rujna 2017.

A 202, 10-11:30

Historijska antropologija I i II

dr. sc. Boris Olujić

7. veljače 2017.
14. veljače 2017.
21. veljače 2017.

20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.
11. srpnja 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.
19. rujna 2017.

A 202, 10-11:30

Povijest starog Istoka I i II

dr. sc. Boris Olujić

7. veljače 2017.
14. veljače 2017.
21. veljače 2017.

20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.
11. srpnja 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.
19. rujna 2017.

A 202, 10-11:30

Teorijski pristupi i paradigme u istraživanju stare povijesti I.

dr. sc. Boris Olujić

7. veljače 2017.
14. veljače 2017.
21. veljače 2017.

20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.
11. srpnja 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.
19. rujna 2017.

A 202, 10-11:30

Povijest ranih civilizacija

dr. sc. Jasmina Osterman;
dr. sc. Boris Olujić

7. veljače 2017.
14. veljače 2017.
21. veljače 2017.

20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.
11. srpnja 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.
19. rujna 2017.

D-VI, 8:30

Ekonomska historija

dr. sc. Hrvoje Petrić

1. veljače 2017.
8. veljače 2017.
15. veljače 2017.

7. rujna 2017.
21. rujna 2017.

C-108, 10 sati

Ekohistorija

dr. sc. Hrvoje Petrić

1. veljače 2017.
8. veljače 2017.
15. veljače 2017.

7. rujna 2017.
21. rujna 2017.

C-108, 10:30 h

Habsburška monarhija

dr. sc. Hrvoje Petrić

1. veljače 2017.
8. veljače 2017.
15. veljače 2017.

7. rujna 2017.
21. rujna 2017.

C-108, 11 sati

Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji

dr. sc. Silvija Pisk

12. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.
4. srpnja 2017.

5. rujna 2017.
19. rujna 2017.

Ured, 2 kat, knjižnica, u 12 sati

Diplomska radionica I.

dr. sc. Martin Previšić

3. veljače 2017.

C-119, 12 sati

Sukob Tito-Staljin i Goli otok

dr. sc. Martin Previšić

16. lipnja 2017.
23. lipnja 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.

C-119, 12 sati

Hrvatska povijest nakon 1945.

dr. sc. Martin Previšić

16. lipnja 2017.
23. lipnja 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.

C-119, 12 sati

Povijest Jugoslavije 1945.-1991.

dr. sc. Martin Previšić;
dr. sc. Ivica Šute

16. lipnja 2017.
23. lipnja 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.

C-119, 12 sati

Europske regije i hrvatska povijest srednjega vijeka  (preddiplomski)

dr. sc. Ivica Prlender

31. siječnja 2017.
15. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.
4. srpnja 2017.

8. rujna 2017.
22. rujna 2017.

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 14 sati
A-201, 14 sati
A-202, 14 sati

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Povijest Dubrovačke Republike (diplomski)

dr. sc. Ivica Prlender

31. siječnja 2017.
15. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

8. rujna 2017.
22. rujna 2017.

C-117, 12 sati
C-117, 12 sati

C-117, 14 sati
C-117, 14 sati

C-117, 12 sati
C-117, 12 sati

Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu srednje i

jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine (diplomski)

dr. sc. Ivica Prlender

31. siječnja 2017.
15. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

8. rujna 2017.
22. rujna 2017.

C-117, 12 sati
C-117, 12 sati

C-117, 14 sati
C-117, 14 sati

C-117, 12 sati
C-117, 12 sati

Srednjovjekovni Dubrovnik: mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje
 (diplomski)

dr. sc. Ivica Prlender

31. siječnja 2017.
15. veljače 2017.

13. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

8. rujna 2017.
22. rujna 2017.

C-117, 12 sati
C-117, 12 sati

C-117, 14 sati
C-117, 14 sati

C-117, 12 sati
C-117, 12 sati

Film kao povijesni izvor

Daniel Rafaelić

2. veljače 2017.
16. veljače 2017.

21. rujna 2017.

A-201, 14 sati
A-201, 14 sati

A-201, 15 sati

Stara povijest na filmu

Daniel Rafaelić

2. veljače 2017.
16. veljače 2017.

21. rujna 2017.

A-201, 14 sati
A-201, 14 sati

A-201, 15 sati

Europske regije i

hrvatska povijest 19. stoljeća

dr. sc. Drago Roksandić

30. siječnja 2017.
20. veljače 2017.
24. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.
3. srpnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-113, 14 sati

Politička povijest

dr. sc. Drago Roksandić

30. siječnja 2017.
20. veljače 2017.
24. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.
3. srpnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-113, 14 sati

Vjerska povijest

dr. sc. Drago Roksandić

30. siječnja 2017.
20. veljače 2017.
24. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.
3. srpnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-113, 14 sati

Vojna i vojnokrajiška povijest

dr. sc. Drago Roksandić

30. siječnja 2017.
20. veljače 2017.
24. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.
3. srpnja 2017.

28. kolovoza 2017.
4. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-113, 14 sati

Život u 19. stoljeću

dr. sc. Mario Strecha

8. veljače 2017.
22. veljače 2017.
15. veljače 2017.

C-114, 10 sati.

Život zagrebačih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

31. siječnja 2017.
7. veljače 2017.
24. veljače 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

C-119, 10 sati
C-119, 16:30
C-119, 16:30

C-119, 16:30
C-119, 16:30
C-119, 16:30

Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

C-119, 15 sati

Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

31. siječnja 2017.
7. veljače 2017.
24. veljače 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

C-119, 15:30

Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

31. siječnja 2017.
7. veljače 2017.
24. veljače 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

C-119, 8:30
C-119, 17:30
C-119, 17:30

C-119, 17:30
C-119, 17:30
C-119, 17:30

Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

C-119, 16 sati

Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

31. siječnja 2017.
7. veljače 2017.
24. veljače 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

C-119, 11 sati
C-119, 18 sati
C-119, 18 sati

C-119, 18 sati
C-119, 18 sati
C-119, 18 sati

Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

31. kolovoza 2017.
7. rujna 2017.
14. rujna 2017.

C-119, 17 sati

Europske regije i hrvatska povijest u ranom novom vijeku

dr. sc. Marko Šarić

31. siječnja 2017.
7. veljače 2017.
21. veljače 2017.

30. kolovoza 2017.
6. rujna 2017.
20. rujna 2017.

D-VII, 8 sati

Kulturna povijest

dr. sc. Marko Šarić

31. siječnja 2017.
7. veljače 2017.
21. veljače 2017.

30. kolovoza 2017.
6. rujna 2017.
20. rujna 2017.

D-VII, 8 sati

Socijalna historija: pravne ustanove i prakse

dr. sc. Marko Šarić

14. lipnja 2017.
21. lipnja 2017.
5. srpnja 2017.

30. kolovoza 2017.
6. rujna 2017.
20. rujna 2017.

A-202, 8 satiD-VII, 8 sati

Mletačka Republika: imperijalna baština

dr. sc. Marko Šarić

14. lipnja 2017.
21. lipnja 2017.
5. srpnja 2017.

30. kolovoza 2017.
6. rujna 2017.
20. rujna 2017.

A-202, 8 satiD-VII, 8 sati

Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku:

Komparativno-historijski aspekti

dr. sc. Marko Šarić

14. lipnja 2017.
21. lipnja 2017.
5. srpnja 2017.

30. kolovoza 2017.
6. rujna 2017.
20. rujna 2017.

A-202, 8 satiD-VII, 8 sati

Hrvatska povijest ranoga novog vijeka

dr. sc. Nataša Štefanec

1. veljače 2017.
14. veljače 2017.
21. veljače 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.
19. rujna 2017.

A-201, 12-13 sati

Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom

kontekstu

dr. sc. Nataša Štefanec

1. veljače 2017.
14. veljače 2017.
21. veljače 2017.

5. rujna 2017.
12. rujna 2017.
19. rujna 2017.

C-111, 13-14 sati

Hrvatska povijest 1918.-1945.

dr. sc. Ivica Šute

8. veljače 2017.
15. veljače 2017.

14. lipnja 2017.
28. lipnja 2017.

6. rujna 2017.
13. rujna 2017.

A-202, 11 sati
A-202, 11 sati

A-202, 11 sati
A-202, 12 sati

A-202, 12 sati
A-202, 12 sati

Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću

dr. sc. Ivica Šute

12. lipnja 2017.
3. srpnja 2017.

4. rujna 2017.
18. rujna 2017

C-108, 11 sati
C-108, 11 sati

C-108, 10 sati
C-108, 10 sati

Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća

dr. sc. Ivica Šute

12. lipnja 2017.
3. srpnja 2017.

4. rujna 2017.
18. rujna 2017

C-108, 11 sati
C-108, 11 sati

C-108, 10 sati
C-108, 10 sati

Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti

dr. sc. Trpimir Vedriš

30. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
20. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.

4. rujna 2017.
12. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-115, 12 sati
C-115, 9 sati
C-115, 9 sati

C-115, 14 sati
C-115, 10 sati
C-115, 14 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Srednjovjekovni identiteti

dr. sc. Trpimir Vedriš

30. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
20. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.

4. rujna 2017.
12. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-115, 12 sati
C-115, 9 sati
C-115, 9 sati

C-115, 14 sati
C-115, 10 sati
C-115, 14 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Kršćanstvo I-II

dr. sc. Trpimir Vedriš

30. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
20. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.

4. rujna 2017.
12. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-115, 10 sati
C-115, 9 sati
C-115, 9 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 14 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Odabrana pitanja iz povijesti kršćanstva

dr. sc. Trpimir Vedriš

30. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
20. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.

4. rujna 2017.
12. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-115, 12 sati
C-115, 9 sati
C-115, 9 sati

C-115, 14 sati
C-115, 10 sati
C-115, 14 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Kristijanizacija Rimskog carstva

dr. sc. Trpimir Vedriš

30. siječnja 2017.
8. veljače 2017.
20. veljače 2017.

12. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
26. lipnja 2017.

4. rujna 2017.
12. rujna 2017.
18. rujna 2017.

C-115, 12 sati
C-115, 9 sati
C-115, 9 sati

C-115, 14 sati
C-115, 10 sati
C-115, 14 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Pristup egipatskoj civilizaciji

dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

13. lipnja 2017.
20. lipnja 2017.
27. lipnja 2017.

4. rujna 2017.
11. rujna 2017.
18. rujna 2017.

A 201, 9 sati
A 201, 11 sati
A 201, 11 sati

Arheološki muzej, 11 sati. (cijeli jesenski rok)

 


Objavljeno: 11.09.2017.