ISPITNI ROKOVI NA ODSJEKU ZA POVIJEST U AKADEMSKOJ GODINI 2020. / 2021.
preddiplomski i diplomski studij

Naziv predmeta

Nastavnik

Datum

Mjesto i vrijeme

Poljska u 19. i 20. stoljeću
(diplomski studij)

dr. sc. Damir Agičić

28. siječnja 2021.
4. veljače 2021.
18. veljače 2021.

9. rujna 2021.
16. rujna 2021.
23. rujna 2021.

Online u 10 sati/ ili dvorana A-201 10-12 sati


A-201, 9-11 sati

Hrvatska i Europa u 19. stoljeću – komparatističke teme
(diplomski studij)

dr. sc. Damir Agičić

28. siječnja 2021.
4. veljače 2021.
18. veljače 2021.

9. rujna 2021.
16. rujna 2021.
23. rujna 2021.

Online u 10 sati / ili dvorana C-112 – 12:30 sati


C-112, 11:30 sati

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću

(diplomski studij)

dr. sc. Damir Agičić

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
19. veljače 2021.


9. rujna 2021.
16. rujna 2021.
23. rujna 2021.

Online ili dvorana C-112 u 10 satiC-112, 11:30 sati

Europska i svjetska povijest 19. stoljeća
(preddiplomski studij)

dr. sc. Damir Agičić

16. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.
7. srpnja 2021.

9. rujna 2021.
16. rujna 2021.
23. rujna 2021.


D-VI, 10-12 satiA-201, 9-11 sati

Hrvatska historiografija 20. stoljeća
(diplomski studij)

dr. sc. Damir Agičić

16. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.
7. srpnja 2021.

9. rujna 2021.
16. rujna 2021.
23. rujna 2021.

C-112, 12 satiC-112, 11:30

Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću

dr. sc. Damir Agičić,
Filip Šimetin Šegvić, asistent

28. siječnja 2021.
18. veljače 2021.

10. lipnja 2021.
17. lipnja 2021.

5. rujna 2021.
9. rujna 2021.
23. rujna 2021.

C-116, 11 sati

Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće

dr. sc. Damir Agičić,
Filip Šimetin Šegvić, asistent

10. lipnja 2021.
17. lipnja 2021.

5. rujna 2021.
9. rujna 2021.
23. rujna 2021.

C-116, 11 sati

Uvod u čitanje starih karata (36754)

dr. sc. Mirela Altić

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
12. veljače 2021.

23. travnja 2021.

24. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.

C-118, 12 sati
C-118, 12 sati
C-118, 12 sati

Online, 12 sati

C-118, 12 sati
C-118, 12 sati

C-118, 12 sati
C-118, 12 sati

Kartografski izvori za hrvatsku povijest (36778)

dr. sc. Mirela Altić

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
12. veljače 2021.

23. travnja 2021.

24. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.

C-118, 12 sati

Europska i svjetska povijest 1918.-1945.

dr. sc. Nikola Anušić

2. veljače 2021.
9. veljače 2021.
19. veljače 2021.

19. travnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.
21. rujna 2021.

D-VI, 10 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 10 sati

10 sati

D-VI, 10 sati
D-VI, 10 sati
D-VI, 10 sati

Europske regije i hrvatska povijest 19. st.

dr. sc. Nikola Anušić

15. lipnja 2021.
22. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.
21. rujna 2021.

C-112, 12 sati

Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije

dr. sc. Nikola Anušić

1. veljače 2021.
8. veljače 2021.
15. veljače 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.
22. rujna 2021.


C-112, 15 satiC-112, 12 sati

Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (preddiplomski studij)

dr. sc. Zrinka Blažević

28. siječnja 2021.
4. veljače 2021.
11. veljače 2021.

23. travnja 2021.

17. lipnja 2021.
24. lipnja 2021.
1. srpnja 2021.

2. rujna 2021.
9. rujna 2021.
16. rujna 2021.


D-VI ili online, 8 sati

D-VI, 8 satiD-VI, 8 sati

Suvremena historiografija – teorije i metode (preddiplomski studij)

dr. sc. Zrinka Blažević

17. lipnja 2021.
24. lipnja 2021.
1. srpnja 2021.

2. rujna 2021.
9. rujna 2021.
16. rujna 2021.

D-VI, 8 sati

Historijska antropologija (diplomski studij)

dr. sc. Zrinka Blažević

28. siječnja 2021.
4. veljače 2021.
11. veljače 2021.

17. lipnja 2021.
24. lipnja 2021.
1. srpnja 2021.

2. rujna 2021.
9. rujna 2021.
16. rujna 2021.

D-VI ili online, 8 satiD-VI, 8 satiD-VI, 8 sati

Historijska imagologija (diplomski studij)

dr. sc. Zrinka Blažević

17. lipnja 2021.
24. lipnja 2021.
1. srpnja 2021.

2. rujna 2021.
9. rujna 2021.
16. rujna 2021.

D-VI, 8 sati

Diplomska radionica I. - ranonovovjekovna povijest (199026)

dr. sc. Zrinka Blažević

11. veljače 2021.


Diplomska radionica II. - ranonovovjekovna povijest (199024)

dr. sc. Zrinka Blažević

1. srpnja 2021.


Pomoćne povijesne znanosti I. (preddiplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

18. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.
9. srpnja 2021.


10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

A-201, 10 sati

Pomoćne povijesne znanosti II. (preddiplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

29. siječnja 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.


Online, 10 satiA-201, 10 sati

Pomoćne povijesne znanosti III. (diplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

29. siječnja 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

C-116, 12:30

Srednjovjekovni latinski jezik I. (diplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

29. siječnja 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

C-116, 12:30

Srednjovjekovni latinski jezik II. (diplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

18. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.
9. srpnja 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

C-116, 12:30

Latinska epigrafija srednjega vijeka (izborni)

dr. sc. Tomislav Galović

29. siječnja 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

A-201, 11 sati

Latinska paleografija (diplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

18. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.
9. srpnja 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

C-116, 12:30

Hrvatska epigrafija i paleografija I. (izborni)

dr. sc. Tomislav Galović

29. siječnja 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

A-201, 11 sati

Odabrane teme iz povijesti, jezika i kulture hrvatskih otoka

dr. sc. Tomislav Galović

29. siječnja 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

A-201, 11 sati

Hrvatska heraldička baština (diplomski, izborni)

dr. sc. Tomislav Galović

18. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.
9. srpnja 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

A-201, 11 sati

Diplomska radionica I. (moderna i suvremena povijest)

dr. sc. Ivo Goldstein,
dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak,
dr. sc. Branimir Janković

19. veljače 2021.


Josip Broz Tito

dr. sc. Ivo Goldstein

8. veljače 2021.
22. veljače 2021.

22. travnja 2021.

21. rujna 2021.

18 sati
18 sati

10 sati

C-109, 10 sati

Povijest Jugoslavije 1945-1990

dr. sc. Ivo Goldstein

8. veljače 2021.
22. veljače 2021.

28. lipnja 2021.
12. srpnja 2021.

7. rujna 2021.
21. rujna 2021.

18 sati
18 sati

C-109, 10 sati
C-109, 10 sati

C-109, 10 sati
C-109, 10 sati

Narodnooslobodilački pokret (1941-1945): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam

dr. sc. Ivo Goldstein

28. lipnja 2021.
12. srpnja 2021.

7. rujna 2021.
21. rujna 2021.

C-109, 10 sati
C-109, 10 sati

C-109, 10 sati
C-109, 10 sati

Hrvatska povijest 1918-1945.

dr. sc. Ivo Goldstein.
dr. sc. Ivica Šute

27. siječnja 2021.
3. veljače 2021.
10. veljače 2021.

22. travnja 2021.
23. travnja 2021.

13. lipnja 2021.
23. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.

A-201, 9-11 sati
A-201, 10-12 sati
A-201, 10-12 sati

10 sati
C-108, 11 sati

A-201, 10-12 sati
A-201, 10-12 sati
A-201, 10-12 sati

A-201, 12-14 sati
A-201, 12-14 sati

Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (preddiplomski studij)

dr. sc. Hrvoje Gračanin

16. lipnja 2021.
23. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.

1. rujna 2021.
8. rujna 2021.
15. rujna 2021.

C-118, 9-12 sati

Diplomska radionica I. (nastavnički smjer)

dr. sc. Hrvoje Gračanin

17. veljače 2021.

1. rujna 2021.


Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku (izborni, preddiplomski,
zimski semestar)

dr. sc. Borislav Grgin

27. siječnja 2021.
3. veljače 2021.
17. veljače 2021.

23. travnja 2021.


15. lipnja 2021.
29. lipnja 2021.
6. srpnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.
21. rujna 2021.

A-202, 10 do 11 sati
A-202, 10 do 11 sati
A-202, 10 do 11 sati

10-10:30

A-202, 10 do 11 sati
A-202, 10 do 11 sati
A-202, 10 do 11 sati

A-202, 10 do 11 sati
A-202, 10 do 11 sati
A-202, 10 do 11 sati

Srednjovjekovno plemstvo

(diplomski,

modul srednji vijek, zimski semestar)

dr. sc. Borislav Grgin

27. siječnja 2021.
3. veljače 2021.
17. veljače 2021.

23. travnja 2021.


15. lipnja 2021.
29. lipnja 2021.
6. srpnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.
21. rujna 2021.

A-202, 11 do 12 sati
A-202, 11 do 12 sati
A-202, 11 do 12 sati

10-11 sati

A-202, 11 do 12 sati
A-202, 11 do 12 sati
A-202, 11 do 12 sati

A-202, 11 do 12 sati
A-202, 11 do 12 sati
A-202, 11 do 12 sati

Srednjovjekovna Venecija

(izborni, preddiplomski,
ljetni semestar)

dr. sc. Borislav Grgin

23. travnja 2021.

16. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.
7. srpnja 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.
22. rujna 2021.

10-10:30

A-202, 10 do 11 sati
A-202, 10 do 11 sati
A-202, 10 do 11 sati

A-202, 10 do 11 sati
A-202, 10 do 11 sati
A-202, 10 do 11 sati

Srednjovjekovno seljaštvo

(diplomski,

modul srednji vijek,
ljetni semestar)

dr. sc. Borislav Grgin

23. travnja 2021.

16. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.
7. srpnja 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.
22. rujna 2021.

10-11 sati

A-202, 11 do 12 sati
A-202, 11 do 12 sati
A-202, 11 do 12 sati

A-202, 11 do 12 sati
A-202, 11 do 12 sati
A-202, 11 do 12 sati

Povijest Holokausta
(131798)

dr. sc. Goran Hutinec

17. lipnja 2021.
24. lipnja 2021.
1. srpnja 2021.

21. travnja 2021.

2. rujna 2021.
9. rujna 2021.
16. rujna 2021.

C-109, 10 sati

Republika Hrvatska i Domovinski rat

dr. sc. Goran Hutinec

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
12. veljače 2021.

23. travnja 2021.


18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.


Online, 10 sati

10 sati.


C-109, 10 satiC-109, 10 sati

Hrvatska povijest nakon 1945.

dr. sc. Goran Hutinec

22. travnja 2021.

12 sati

Jugoslavija 1986.-1991. - put do raspada i rata

dr. sc. Goran Hutinec

23. travnja 2021.

10 sati

Problemi hrvatske moderne

(diplomski studij, izborni)

dr. sc. Iskra Iveljić;
Nikola Tomašegović

27. siječnja 2021.
10. veljače 2021.


23. lipnja 2021.
7. srpnja 2021.

8. rujna 2021.
22. rujna 2021.

C-113/online, 11 sati

Povijest pokreta nesvrstanih zemalja

dr. sc. Tvrtko Jakovina

5. veljače 2021.
12. veljače 2021.


29. lipnja 2021.

14. rujna 2021.

Kabinet, 10 sati
Kabinet, 10 sati

Kabinet, 14 sati

Kabinet, 14 sati

Svjetska i europska povijest nakon 1945.

dr. sc. Tvrtko Jakovina

15. lipnja 2021.
29. lipnja 2021.
13. srpnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.

D-VI, 16 sati
A-202, 12 sati
A-202, 10 sati

A-202, 12 sati
A-202, 12 sati

Hrvatska i svijet u 20. stoljeću: komparatističke teme

dr. sc. Tvrtko Jakovina

29. lipnja 2021.
13. srpnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.

Kabinet, 10 sati
Kabinet, 12 sati

Kabinet, 10 sati
Kabinet, 10 sati

Čovjek i sport

dr. sc. Tvrtko Jakovina

29. lipnja 2021.
12. srpnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.

Ispiti na Omegi

Povijest historiografije

dr. sc. Branimir Janković

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
12. veljače 2021.

23. travnja 2021.

30. lipnja 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.
22. rujna 2021.

Online, 10 sati
Online, 10 sati
Online, 10 sati

10 sati

A-202, 12-14 sati

A-202, 13-15 sati
A-202, 13-15 sati
A-202, 12-14 sati

Javna povijest

dr. sc. Branimir Janković

30. lipnja 2021.

15. rujna 2021.

C-112, 10 sati

Povijest Osmanskog Carstva

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
15. veljače 2021.

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.

11 sati

Povijest Republike Turske

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
15. veljače 2021.

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.

11 sati

Imperijalna baština: Osmansko Carstvo

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
15. veljače 2021.

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.

11 sati

Historijska demografija

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
15. veljače 2021.

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.

11 sati

Politika i propaganda u 20. stoljeću

(77964)

dr. sc. Hrvoje Klasić

5. veljače 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.

30. travnja 2021.

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.


D-III, 10 sati


Online, 11 sati


D-III, 10 satiD-III, 10 sati

1968. – Uzroci i posljedice

(118160)

dr. sc. Hrvoje Klasić

5. veljače 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.

30. travnja 2021.

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.

D-III, 10 sati


Online, 11 sati


D-III, 10 satiD-III, 10 sati

Europska i svjetska povijest nakon 1945.

(51082)

dr. sc. Hrvoje Klasić

5. veljače 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.

30. travnja 2021.

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.


D-III, 10 sati


Online, 11 sati


D-III, 10 satiD-III, 10 sati

Didaktika povijesti I.

dr. sc. Snježana Koren

1. veljače 2021.
8. veljače 2021.
15. veljače 2021.

20. travnja 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
20. rujna 2021.


9 sati, online


Online ili C-108, 10 sati


9 sati

Didaktika povijesti II.

dr. sc. Snježana Koren

14. lipnja 2021.
28. lipnja 2021.
5. srpnja 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
20. rujna 2021.


9 sati, online9 sati

Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe

dr. sc. Snježana Koren

2. veljače 2021.
9. veljače 2021.
16. veljače 2021.

20. travnja 2021.

6. srpnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.
21. rujna 2021.


9 sati, online


Online ili C-108, 10 sati

9 sati


9 sati

Nastavna praksa iz povijesti I.

dr. sc. Snježana Koren

20. travnja 2021.

Online ili C-108, 10 sati

Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja
(preddiplomski)
(FF: 36035 i 36036; PMF: 38802 (6421|OFF) i 38801 (6421|OFF))

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

25. siječnja 2021.
29. siječnja 2021.
15. veljače 2021.

20. ožujka 2021.

30. kolovoza 2021.
17. rujna 2021.
23. rujna 2021.

D-VI, 8-10 sati
D-VI, 12-14 sati
A-201, 10-12 sati

A-202, 15:30

A-201, 10-12 sati
D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 sati

Praktikum stare povijesti I.
(diplomski)
(FF: 199001 i 117659; PMF: 204729 i 215630 (642Z|FF))

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

26. siječnja 2021.

29. siječnja 2021.
15. veljače 2021.

20. ožujka 2021.

30. kolovoza 2021.
17. rujna 2021.
23. rujna 2021.

Računalna učionica - knjižnica, 11-14 sati
D-VI, 12-14 sati
A-201, 10-12 sati

A-202, 15:30

A-201, 10-12 sati
D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 sati

Povijest Grčke i Rima I.
(diplomski)
(FF: 199003 i 117665; PMF: 215628 (642Z|FF))

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

25. siječnja 2021.
29. siječnja 2021.
15. veljače 2021.

20. ožujka 2021.

30. kolovoza 2021.
17. rujna 2021.
23. rujna 2021.

A-201, 10-12 sati
D-VI, 12-14 sati
A-201, 10-12 sati

A-202, 15:30

A-201, 10-12 sati
D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 sati

Illyricum paganum
(preddiplomski)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

14. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.
16. srpnja 2021.

30. kolovoza 2021.
17. rujna 2021.
23. rujna 2021.

A-201, 10-12 sati
A-202, 10-12 sati
A-201, 10-12 sati

A-201, 10-12 sati
D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 sati

Praksa iz nastave povijesti

dr. sc. Dea Marić

5. veljače 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.


Radionica kreativne nastave povijesti I.

dr. sc. Dea Marić

5. veljače 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.


Nastavno-pedagoška praksa III.

dr. sc. Dea Marić

5. veljače 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.


Grčki i rimski svijet
(preddiplomski, 35868)

dr. sc. Jelena Marohnić

27. siječnja 2021.
10. veljače 2021.
17. veljače 2021.

21. travnja 2021.

6. rujna 2021.
17. rujna 2021.
23. rujna 2021.

D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 satiD-VI, 8-10 sati
D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 sati

Diplomska radionica I – stara povijest
(diplomski)

dr. sc. Jelena Marohnić

27. siječnja 2021.
10. veljače 2021.
17. veljače 2021.

6. rujna 2021.
17. rujna 2021.
23. rujna 2021.

D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 sati

D-VI, 8-10 sati
D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 sati

Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
(diplomski)

dr. sc. Jelena Marohnić

14. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.
16. srpnja 2021.

6. rujna 2021.
17. rujna 2021.
23. rujna 2021.

A-201, 10-12 sati
A-202, 10-12 sati
A-201, 10-12 sati

D-VI, 8-10 sati
D-VI, 12-14 sati
D-VI, 12-14 sati

Historiografski praktikum
(60491)

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus

2. veljače 2021.
9. veljače 2021.
16. veljače 2021.

19 travnja 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
21. rujna 2021.

A-201, 10 sati


Online, 10 sati


A-201, 10 sati

Rođaci i bližnji. Obiteljske strukture u srednjem vijeku (117700)

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus

1. veljače 2021.
8. veljače 2021.
15. veljače 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
20. rujna 2021.

A-201, 17 sati

Zagreb u srednjem vijeku

(izborni, preddiplomski, 52631)

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus

1. veljače 2021.
8. veljače 2021.
15. veljače 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
20. rujna 2021.

A-201, 17 sati

Život žene u

srednjem vijeku (izborni, diplomski,131880)

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus

1. veljače 2021.
8. veljače 2021.
15. veljače 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
20. rujna 2021.

A-201, 17 sati

Plemstvo u dalmatinskim gradovima u srednjem vijeku (izborni, preddiplomski,52626)

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus

1. veljače 2021.
8. veljače 2021.
15. veljače 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
20. rujna 2021.

A-201, 17 sati

Djetinjstvo u srednjem vijeku. Izvori i interpretacije (izborni, diplomski,142487)

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus

1. veljače 2021.
8. veljače 2021.
15. veljače 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
20. rujna 2021.

A-201, 17 sati

Hrvatska povijest srednjeg vijeka (47169 i dr.)

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus,
dr. sc. Trpimir Vedriš

14. lipnja 2021.
28. lipnja 2021.
5. srpnja 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
20. rujna 2021.

D-VII, 14 sati

Europska i svjetska povijest 1918.-1945.
(jednopredmetni i dvopredmetni)

dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

2. veljače 2021.
9. veljače 2021.
16. veljače 2021.

19. travnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.
21. rujna 2021.

D-VI, 10 sati
D-V, 12 sati
D-VI, 10 sati

10 sati


A-215, 10 sati

Hrvatska povijest 19. stoljeća

dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak.
dr. sc. Branimir Janković

19. veljače 2021.

19. travnja 2021.

25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.
9. srpnja 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

10 sati

17 sati


10 satiA-215, 10 sati

Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeće

dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

1. srpnja 2021.

2. rujna 2021.


Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici

(preddiplomski)

dr. sc. Boris Olujić

3. veljače 2021.
10. veljače 2021.
17. veljače 2021.

21. travnja 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.
22. rujna 2021.


D-VII, 8:30


D-VI, 14 sati


D-VII, 8:30

Teorijski pristupi i paradigme u istraživanju stare povijesti I.

(diplomski)

dr. sc. Boris Olujić

3. veljače 2021.
10. veljače 2021.
17. veljače 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.
22. rujna 2021.

C-014, 10 sati

Stara povijest

hrvatskih zemalja I.

(diplomski)

dr. sc. Boris Olujić

3. veljače 2021.
10. veljače 2021.
17. veljače 2021.

21. travnja 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.
22. rujna 2021.

C-014, 10 sati

Praktikum stare

povijesti II.

(diplomski)

dr. sc. Boris Olujić

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.
22. rujna 2021.

C-014, 10 sati

Povijest staroga Istoka I.
(199002 i 117662)

dr. sc. Jasmina Osterman

27. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
19. veljače 2021.

19. travnja 2021.

31. kolovoza 2021.
7. rujna 2021.
14. rujna 2021.

A-201, 11-12 sati
A-201, 11-12 sati
A-201, 10-11 sati

11 sati

A-201, 11-12 sati
A-201, 11-12 sati
A-201, 11-12 sati

Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim

svjetskim religijama (142490)

dr. sc. Jasmina Osterman

17. lipnja 2021.
24. lipnja 2021.
1. srpnja 2021.

2. rujna 2021.
9. rujna 2021.
23. rujna 2021.

C-014, 10-11 sati

Liječnici/vračevi, bolesti/demoni: medicina i magija u drevnoj Mezopotamiji (198907)

dr. sc. Jasmina Osterman

9. veljače 2021.

14 sati

Povijest ranih civilizacija
(35867, 36033, 36034)

dr. sc. Jasmina Osterman

23. travnja 2021.

Online, 10 sati

Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka
(5140, 51046, 51241, 51044, 60688, 60691)

dr. sc. Hrvoje Petrić

27. siječnja 2021.
3. veljače 2021.
10. veljače 2021.

21. travnja 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.

Online, 9 sati
Online, 18 sati
Online, 16 sati

Online, 11 sati

Online, 12 sati
Online, 12 sati

Ekohistorija (117678)

dr. sc. Hrvoje Petrić

27. siječnja 2021.
3. veljače 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.

Online, 11 sati

Ekonomska historija (117679)

dr. sc. Hrvoje Petrić

27. siječnja 2021.
3. veljače 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.

Online, 11 sati

Habsburška Monarhija: imperijalna baština (117680)

dr. sc. Hrvoje Petrić

27. siječnja 2021.
3. veljače 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.

Online, 11 sati

Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji

dr. sc. Silvija Pisk

15. lipnja 2021.

21. lipnja 2021.

29. lipnja 2021.


9. rujna 2021.
16. rujna 2021.
23. rujna 2021.

Knjižnica - ured 2. kat, 12:30
Knjižnica - ured 2. kat, 16 sati
Knjižnica - ured 2. kat, 12:30


Knjižnica - ured 2. kat, 12:30

Povijest međunarodnog komunističkog pokreta

dr. sc. Martin Previšić

28. siječnja 2021.
4. veljače 2021.
18. veljače 2021.

23. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.
7. srpnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.
29. rujna 2021.

Online, 11 sati, uz online najavu

Hrvatska nakon 1945. i Goli otok

dr. sc. Martin Previšić

23. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.
7. srpnja 2021.

7. rujna 2021.
14. rujna 2021.
29. rujna 2021.

Online, 11 sati, uz online najavu

Povijest Dubrovačke republike

dr. sc. Ivica Prlender

12. veljače 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

A-201, 12:30-14 sati


A-201, 11 sati

Susreti velikih civilizacija

dr. sc. Ivica Prlender

12. veljače 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

A-201, 12:30-14 sati


A-201, 11 sati

Srednjovjekovni Dubrovnik

dr. sc. Ivica Prlender

12. veljače 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

A-201, 12:30-14 sati


A-201, 11 sati

Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku

dr. sc. Ivica Prlender

14. lipnja 2021.
21. lipnja 2021.
28. lipnja 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

D-V, 12:30-14 sati
D-VI, 10 sati
D-VI, 16 sati

D-V, 12:30-14 sati
D-V, 12:30-14 sati
D-V, 12:30-14 sati

Pomoćne povijesne znanosti I (diplomski)

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

5. veljače 2021.
12. veljače 2021.
19. veljače 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.


Online, 9 satiC-119, 9 sati

Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

25. siječnja 2021.
8. veljače 2021.
15. veljače 2021.

19. travnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.


C-119, 9 sati


C-119, 10 sati


C-119, 10 sati

Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

25. siječnja 2021.
8. veljače 2021.
15. veljače 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.


Online, 10 satiC-119, 10:30

Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

25. siječnja 2021.
8. veljače 2021.
15. veljače 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.


Online, 11 satiC-119, 10:30

Pomoćne povijesne znanosti II. (diplomski)

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.


Online, 9 satiOnline, 9:30

Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.


C-119, 10 satiC-119, 11 sati

Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
2. srpnja 2021.

3. rujna 2021.
10. rujna 2021.
17. rujna 2021.


C-119, 11 satiC-119, 11 sati

Kulturna povijest

dr. sc. Marko Šarić

26. siječnja 2021.
2. veljače 2021.
16. veljače 2021.

31. kolovoza 2021.
7. rujna 2021.
21. rujna 2021.

A-202, 8 sati

Mletačka Republika: imperijalna baština

dr. sc. Marko Šarić

15. lipnja 2021.
23. lipnja 2021.
6. srpnja 2021.

31. kolovoza 2021.
7. rujna 2021.
21. rujna 2021.

A-202, 8 sati

Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije

dr. sc. Marko Šarić

15. lipnja 2021.
23. lipnja 2021.
6. srpnja 2021.

31. kolovoza 2021.
7. rujna 2021.
21. rujna 2021.

A-202, 8 sati

Vjerska povijest

dr. sc. Marko Šarić

17. lipnja 2021.
24. lipnja 2021.
8. srpnja 2021.

2. rujna 2021.
9. rujna 2021.
23. rujna 2021.

A-202, 8 sati

Socijalna historija: pravne ustanove i prakse

dr. sc. Marko Šarić

17. lipnja 2021.
24. lipnja 2021.
8. srpnja 2021.

2. rujna 2021.
9. rujna 2021.
23. rujna 2021.

A-202, 8 sati

Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku:

komparativno-historijski aspekti

dr. sc. Marko Šarić

17. lipnja 2021.
24. lipnja 2021.
8. srpnja 2021.

2. rujna 2021.
9. rujna 2021.
23. rujna 2021.

A-202, 8 sati

Renesansna Dalmacija i humanistički

pokret (izborni, diplomski studij)

dr. sc. Luka Špoljarić

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
12. veljače 2021.

1. rujna 2021.
8. rujna 2021.
15. rujna 2021.


A-201, 10-11 satiA-201, 9-10 sati

Hrvatska povijest ranoga novog vijeka (51042, 51242)

dr. sc. Nataša Štefanec

25. siječnja 2021.
2. veljače 2021.
10. veljače 2021.

20. travnja 2021.

1. rujna 2021.
9. rujna 2021.


A-201, 12-14 sati


Online, 12 sati

A-201, 12-14 sati

Politička povijest (117697)

dr. sc. Nataša Štefanec

25. siječnja 2021.
2. veljače 2021.
10. veljače 2021.

1. rujna 2021.
9. rujna 2021.


C-111, 11-12 sati


C-111, 10-11 sati

Vojna i vojnokrajiška povijest (124454)

dr. sc. Nataša Štefanec

16. lipnja 2021.
23. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.

1. rujna 2021.
9. rujna 2021.

C-111, 11-12 sati

Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću
(124435)

dr. sc. Ivica Šute

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
16. srpnja 2021.

23. travnja 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

C-108, 11 sati

Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
(135991)

dr. sc. Ivica Šute

18. lipnja 2021.
25. lipnja 2021.
16. srpnja 2021.

10. rujna 2021.
17. rujna 2021.
24. rujna 2021.

C-108, 10 sati

Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata

(184273)

dr. sc. Ivica Šute

29. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
12. veljače 2021.

23. travnja 2021.

16. lipnja 2021.
23. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.


C-108, 10 sati


C-108, 11 sati


C-108, 12 sati


C-108, 12 sati

Kršćanstvo u srednjem vijeku I. (124438)

dr. sc. Trpimir Vedriš

14. lipnja 2021.
28. lipnja 2021.
5. srpnja 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
20. rujna 2021.

A-201, 10 sati **
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Kršćanstvo u srednjem vijeku II. (117687)

dr. sc. Trpimir Vedriš

14. lipnja 2021.
28. lipnja 2021.
5. srpnja 2021.

6. rujna 2021.
13. rujna 2021.
20. rujna 2021.

C-115, 12 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
(117696)

dr. sc. Trpimir Vedriš

16. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.
7. srpnja 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.
22. rujna 2021.

C-115, 9 sati
C-115, 9 sati
C-115, 9 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa (117699)

dr. sc. Trpimir Vedriš

16. lipnja 2021.
30. lipnja 2021.
7. srpnja 2021.

8. rujna 2021.
15. rujna 2021.
22. rujna 2021.

C-115, 10 sati

Povijest ranih civilizacija

dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

27. siječnja 2021.
5. veljače 2021.
19. veljače 2021.

31. kolovoza 2021.
7. rujna 2021.
14. rujna 2021.

D-VI, 8-10 sati
D-VII, 8-10 sati
D-VII, 8-10 sati


D-VI, 12-14 sati

Historijska antropologija I.

dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

15. lipnja 2021.
29. lipnja 2021.
6. srpnja 2021.

31. kolovoza 2021.
7. rujna 2021.
14. rujna 2021.


A-202, 12 satiA-202, 10 sati

Nil u Tiberu. Egipatski bogovi u rimskom

svijetu

dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

29. siječnja 2021.
4. veljače 2021.
18. veljače 2021.

20. travnja 2021.

1. rujna 2021.
8. rujna 2021.
15. rujna 2021.


A-202, 10 sati


10 sati


A-201, 10 sati

Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija

I.

dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

15. lipnja 2021.
29. lipnja 2021.
6. srpnja 2021.

1. rujna 2021.
8. rujna 2021.
15. rujna 2021.


A-202, 10 satiA-202, 12 sati


* - Također ostali izborni predmeti iz prošlih godina.
** Pismeni ispit na kraju semestra u kojem se kolegij održava
Objavljeno: 08.09.2021.