ISPITNI ROKOVI NA ODSJEKU ZA POVIJEST U AKADEMSKOJ GODINI 2021. / 2022.
preddiplomski i diplomski studij

Naziv predmeta

Nastavnik

Datum

Mjesto i vrijeme

Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću

dr. sc. Damir Agičić,
Filip Šimetin Šegvić, asistent

27. siječnja 2022.
17. veljače 2022.

8. rujna 2022.
15. rujna 2022.
22. rujna 2022.

C-116, 11 sati

Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće

dr. sc. Damir Agičić,
Filip Šimetin Šegvić, asistent

15. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.

8. rujna 2022.
15. rujna 2022.
22. rujna 2022.

C-116, 11 sati

Svjetska i europska povijest 19. stoljeća.

dr. sc. Damir Agičić;

dr. sc. Tvrtko Jakovina

14. lipnja 2022.
20. lipnja 2022.
6. srpnja 2022.


5. rujna 2022.
15. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-202, 14 sati
A-202, 14 sati
A-202, 14 sati

A-202, 12 sati
A-202, 12 sati
A-202, 12 sati

Uvod u čitanje starih karata

dr. sc. Mirela Altić

4. veljače 2022.
11. veljače 2022.
18. veljače 2022.

1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.
15. srpnja 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

C-118, 12 sati

Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. (jednopredmetni i dvopredmetni ISVU 52638 i 51072, za PMF- 6425OFF)

dr. sc. Nikola Anušić,
dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

21. siječnja 2022.
1. veljače 2022.
8. veljače 2022.
15. veljače 2022.

8. srpnja 2022.

1. rujna 2022.
8. rujna 2022.
15. rujna 2022.15:30
10 sati

10 sati
10 sati

10 sati
10 sati

10 sati
10 sati
10 sati

Svi rokovi u računalnoj dvorani knjižnice FFZG

Interpretativni Modeli teorije demografske tranzicije (izborni predmet, diplomski studij)

dr. sc. Nikola Anušić

1. veljače 2022.
8. veljače 2022.
15. veljače 2022.

5. srpnja 2022.

16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

A-202, 11 sati
A-202, 11 sati
A-202, 17 sati

A-202, 17 sati

A-202, 17 sati
A-202, 17 sati

Hrvatska i Europa u 19. st: Komparatističke teme (diplomski studij)

dr. sc. Nikola Anušić

1. veljače 2022.
8. veljače 2022.
15. veljače 2022.

5. srpnja 2022.

16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

A-202, 12 sati
A-202, 12 sati
A-202, 17 sati

A-202, 18 sati

A-202, 18 sati
A-202, 18 sati

Europske regije i hrvatska povijest 19. st.

dr. sc. Nikola Anušić

14. lipnja 2022.
21. lipnja 2022.
28. lipnja 2022.


16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

C-112, 12 sati
C-112, 12 sati
C-112, 12 sati

C-112, 17 sati
C-112, 17 sati

Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (preddiplomski studij)

dr. sc. Zrinka Blažević

27. siječnja 2022.
3. veljače 2022.
10. veljače 2022.

1. rujna 2022.
8. rujna 2022.
15. rujna 2022.

D-VI, 8 sati

Historijska antropologija (diplomski studij)

dr. sc. Zrinka Blažević

27. siječnja 2022.
3. veljače 2022.
10. veljače 2022.

1. rujna 2022.
8. rujna 2022.
15. rujna 2022.

D-VI, 8 sati

Suvremena historiografija – teorije i metode (preddiplomski studij)

dr. sc. Zrinka Blažević

15. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.

30. lipnja 2022.

1. rujna 2022.
8. rujna 2022.
15. rujna 2022.

D-VI, 8 sati

Historijska imagologija (diplomski studij)

dr. sc. Zrinka Blažević

15. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.

30. lipnja 2022.

1. rujna 2022.
8. rujna 2022.
15. rujna 2022.

D-VI, 8 sati

Hrvatska povijest srednjeg vijeka
(obavezni)

dr. sc. Neven Budak,
dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus,
dr. sc. Trpimir Vedriš

13. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.

4. srpnja 2022.

5. rujna 2022.
12. rujna 2022.
19. rujna 2022.

D-VII, 14 sati
D-VII, 14 sati
D-VII, 14 sati

A-201, 11 sati
A-201, 11 sati
A-201, 11 sati

Terenska nastava (obvezni)

dr. sc. Neven Budak,
dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus,
dr. sc. Trpimir Vedriš

27. lipnja 2022.

19. rujna 2022.


Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti

dr. sc. Neven Budak

18. veljače 2022.


Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa

dr. sc. Neven Budak

18. veljače 2022.


Urbana povijest

dr. sc. Neven Budak

5. srpnja 2022.

23. rujna 2022.


Pomoćne povijesne znanosti I. (preddiplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

24. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

A-201, 10 sati

Pomoćne povijesne znanosti II. (preddiplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

28. siječnja 2022.
4. veljače 2022.
11. veljače 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

A-201, 10 sati

Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom (diplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

28. siječnja 2022.
4. veljače 2022.
11. veljače 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

A-201, 11 sati

Srednjovjekovni latinski jezik I. (diplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

28. siječnja 2022.
4. veljače 2022.
11. veljače 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

A-201, 11 sati

Srednjovjekovni latinski jezik II. (diplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

24. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

A-201, 11 sati

Latinska paleografija (diplomski)

dr. sc. Tomislav Galović

24. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

A-201, 11 sati

Diplomska radionica I. (moderna i suvremena povijest)

dr. sc. Ivo Goldstein,

dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak,

dr. sc. Branimir Janković

18. veljače 2022.


Hrvatska povijest 1918.-1945.

dr. sc. Ivo Goldstein za jednopredmetne studente, dr. sc. Ivica Šute za dvopredmetne studente

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
19. veljače 2022.

15. lipnja 2022.
29. lipnja 2022.
13. srpnja 2022.

31. kolovoza 2022.
7. rujna 2022.
14. rujna 2022.

C-108, 10 sati

Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam (215609)

dr. sc. Ivo Goldstein

27. siječnja 2022.
10. veljače 2022.

16. lipnja 2022.**
7. srpnja 2022.

8. rujna 2022.
22. rujna 2022.

C-109, 10 sati

Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. (170257)

dr. sc. Ivo Goldstein

27. siječnja 2022.
10. veljače 2022.

16. lipnja 2022.**
7. srpnja 2022.

8. rujna 2022.
22. rujna 2022.

C-109, 10 sati

Josip Broz Tito (170989)

dr. sc. Ivo Goldstein

27. siječnja 2022.
10. veljače 2022.

16. lipnja 2022.**
7. srpnja 2022.

8. rujna 2022.
22. rujna 2022.

C-109, 10 sati

Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka

dr. sc. Hrvoje Gračanin

15. lipnja 2022.
29. lipnja 2022.
6. srpnja 2022.

31. kolovoza 2022.
7. rujna 2022.
14. rujna 2022.

C-118, 9 sati

Diplomska radionica I. nastavničkog smjera

dr. sc. Hrvoje Gračanin

9. veljače 2022.
23. veljače 2022.


Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku (izborni, preddiplomski,
zimski semestar)

dr. sc. Borislav Grgin

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
16. veljače 2022.

14. lipnja 2022.
28. lipnja 2022.
5. srpnja 2022.

6. rujna 2022.
13. rujna 2022.
20. rujna 2022.

A-202, 10-11 sati

Srednjovjekovno plemstvo

(diplomski,

modul srednji vijek, zimski semestar)

dr. sc. Borislav Grgin

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
16. veljače 2022.

14. lipnja 2022.
28. lipnja 2022.
5. srpnja 2022.

6. rujna 2022.
13. rujna 2022.
20. rujna 2022.

A-202, 11-12 sati

Srednjovjekovna Venecija

(izborni, preddiplomski,
ljetni semestar)

dr. sc. Borislav Grgin

15. lipnja 2022.
29. lipnja 2022.
6. srpnja 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

A-202, 10-11 sati

Srednjovjekovno seljaštvo

(diplomski,

modul srednji vijek,
ljetni semestar)

dr. sc. Borislav Grgin

15. lipnja 2022.
29. lipnja 2022.
6. srpnja 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

A-202, 11-12 sati

Povijest Holokausta

dr. sc. Goran Hutinec

13. lipnja 2022.
20. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.

29. kolovoza 2022.
5. rujna 2022.
12. rujna 2022.

C-109, 11 sati

Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću

dr. sc. Iskra Iveljić

27. siječnja 2022.
10. veljače 2022.
17. veljače 2022.

28. travnja 2022.


15. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.
6. srpnja 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

A-201, 10 sati
A-201, 10 sati
A-201, 10 sati

Big blue button,
17 sati

A-201, 11:30
A-201, 11:30
A-201, 11:30

A-201, 12:30
A-201, 12:30
A-201, 10-12 sati

Hrvatska povijest u 19. stoljeću

dr. sc. Iskra Iveljić

27. siječnja 2022.
10. veljače 2022.
17. veljače 2022.

15. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.
6. srpnja 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

A-201, 11:30
A-201, 11:30
A-201, 11:30

A-201, 10 sati
A-201, 10 sati
A-201, 10 sati

A-201, 11 sati
A-201, 11 sati
A-201, 10-12 sati

Problemi hrvatske moderne


dr. sc. Iskra Iveljić; Nikola Tomašegović

1. veljače 2022.
8. veljače 2022.
15. veljače 2022.

14. lipnja 2022.
28. lipnja 2022.
5. srpnja 2022.

6. rujna 2022.
13. rujna 2022.
20. rujna 2022.

C-113, 14:30 sati

Povijest pokreta Nesvrstanih

dr. sc. Tvrtko Jakovina

11. veljače 2022.
15. veljače 2022.

A-202, 11 sati

Europska i svjetska povijest nakon 1945.
(jednodnopredmetni)

dr. sc. Tvrtko Jakovina

14. lipnja 2022.
20. lipnja 2022.
6. srpnja 2022.

5. rujna 2022.
15. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-202, 13 sati
A-202, 14 sati
A-202, 12 sati

A-202, 10 sati
A-202, 10 sati
A-202, 10 sati

Hrvatska i svijet u 20. st. - komparatističke teme

dr. sc. Tvrtko Jakovina

14. lipnja 2022.
20. lipnja 2022.
6. srpnja 2022.

5. rujna 2022.
15. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-202, 13 sati
C-113, 11 sati
A-202, 12 sati

A-202, 10 sati
A-202, 10 sati
A-202, 10 sati

Povijest historiografije

dr. sc. Branimir Jankov

28. siječnja 2022.
4. veljače 2022.
11. veljače 2022.

29. lipnja 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

D-III, 10-12 sati
D-III, 10-12 sati
D-III, 10-12 sati

A-202, 13-15 sati

A-201, 14-16 sati
A-201, 14-16 sati
A-201, 14-16 sati

Historiografija i nacionalizam

dr. sc. Branimir Jankov

18. veljače 2022.

14. rujna 2022.

C-112, 12 sati

Javna povijest

dr. sc. Branimir Jankov

29. lipnja 2022.

14. rujna 2022.

C-112, 11 sati

Historijska demografija (117682)

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

28. siječnja 2022.
4. veljače 2022.
11. veljače 2022.

17. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 11 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 11 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Povijest Osmanskog Carstva (69567)

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

28. siječnja 2022.
4. veljače 2022.
11. veljače 2022.

17. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

A-201, 12 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 11 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 11 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Povijest Republike Turske

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

17. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

A-201, 11 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 11 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Imperijalna baština: Osmansko Carstvo

dr. sc. Kornelija Jurin Starčević

17. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

A-201, 11 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

A-201, 11 sati
A-201, 12 sati
A-201, 12 sati

Europska i svjetska povijest nakon 1945.
(dvopredmetni)

dr. sc. Hrvoje Klasić

4. veljače 2022.
11. veljače 2022.
18. veljače 2022.

24. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

D-VI, 10 sati

Politika i propaganda u 20. stoljeću

dr. sc. Hrvoje Klasić

4. veljače 2022.
11. veljače 2022.
18. veljače 2022.

24. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

D-VI, 10 sati

1968. – uzroci i posljedice

dr. sc. Hrvoje Klasić

4. veljače 2022.
11. veljače 2022.
18. veljače 2022.

24. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

D-VI, 10 sati

Didaktika povijesti I. (117690 jednopredmetni; 199030 dvopredmetni; 163677 integrirani povijest-geografija, FF; 163677 integrirani geografija povijest, PMF)

dr. sc. Snježana Koren

31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.
14. veljače 2022.

13. lipnja 2022.
28. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

5. rujna 2022.
12. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-202, 9 sati
A-202, 9 sati
A-202, 9 sati

C-108, 11 sati
C-108, 11 sati
C-108, 11 sati

A-202, 8 sati
A-202, 9 sati
A-202, 8 sati

Nastavna praksa iz povijesti I. (184274 - jednopredmetni)

dr. sc. Snježana Koren

31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.
14. veljače 2022.

13. lipnja 2022.
28. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

5. rujna 2022.
12. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-202, 9 sati
A-202, 9 sati
A-202, 9 sati

C-108, 11 sati
C-108, 11 sati
C-108, 11 sati

A-202, 8 sati
A-202, 9 sati
A-202, 8 sati

Didaktika povijesti II. (124442 jednopredmetni; 215577 dvopredmetni; 163678 integrirani povijest-geografija FF; 153668 integrirani geografija-povijest, PMF)

dr. sc. Snježana Koren

31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.
14. veljače 2022.

13. lipnja 2022.
28. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

5. rujna 2022.
12. rujna 2022.
19. rujna 2022.

C-108, 11 sati
C-108, 11 sati
C-108, 11 sati

A-202, 9 sati
A-202, 9 sati
A-202, 9 sati

A-202, 8 sati
A-202, 9 sati
A-202, 8 sati

Nastavna praksa iz povijesti II. (184275 jednopredmetni)


dr. sc. Snježana Koren

31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.
14. veljače 2022.

13. lipnja 2022.
28. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

5. rujna 2022.
12. rujna 2022.
19. rujna 2022.

C-108, 11 sati
C-108, 11 sati
C-108, 11 sati

A-202, 9 sati
A-202, 9 sati
A-202, 9 sati

A-202, 8 sati
A-202, 9 sati
A-202, 8 sati

Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe (198930)

dr. sc. Snježana Koren

31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.
14. veljače 2022.

14. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

5. rujna 2022.
12. rujna 2022.
19. rujna 2022.

C-108, 11 sati
C-108, 11 sati
C-108, 11 sati

C-108, 11 sati
C-108, 11 sati
C-108, 11 sati

C-108, 10 sati
C-108, 10 sati
C-108, 10 sati

Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (preddiplomski studij)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

24. siječnja 2022.
31. siječnja 2022.
14. veljače 2022.

5. rujna 2022.
16. rujna 2022.
19. rujna 2022.

D-VII, 12 sati
D-VII, 12 sati
D-VII, 12 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

Praktikum stare povijesti I.
(diplomski studij)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

25. siječnja 2022.

31. siječnja 2022.
14. veljače 2022.

5. rujna 2022.
16. rujna 2022.
19. rujna 2022.

Računalna učionica knjižnice FFZG, 11 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

Povijest Grčke i Rima II.
(diplomski studij)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

24. siječnja 2022.
31. siječnja 2022.
14. veljače 2022.

5. rujna 2022.
16. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-201, 13 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

Stara povijest hrvatskih zemalja II.
(diplomski studij)

dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

26. siječnja 2022.
1. veljače 2022.
14. veljače 2022.

5. rujna 2022.
16. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-201, 13 sati
A-202, 12 sati
A-201, 11 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

Nastavna praksa iz povijesti III.

dr. sc. Dea Marić

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
9. veljače 2022.

C-108

Nastavna praksa iz povijesti IV.

dr. sc. Dea Marić

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
9. veljače 2022.

C-108

Nastavna praksa iz povijesti u školi

dr. sc. Dea Marić

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
9. veljače 2022.

C-108

Praksa iz nastave povijesti u školi

dr. sc. Dea Marić

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
9. veljače 2022.

C-108

Radionica kreativne nastave povijesti I.

dr. sc. Dea Marić

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
9. veljače 2022.

8. lipnja 2022.
15. lipnja 2022.
29. lipnja 2022.

7. rujna 2022.
21. rujna 2022.
28. rujna 2022.

C-108

Radionica kreativne nastave povijesti II.

dr. sc. Dea Marić

8. lipnja 2022.
15. lipnja 2022.
29. lipnja 2022.

7. rujna 2022.
21. rujna 2022.
28. rujna 2022.

C-108

Grčki i rimski svijet
(preddiplomski studij)

dr. sc. Jelena Marohnić

24. siječnja 2022.
21. siječnja 2022.
14. veljače 2022.

5. rujna 2022.
16. rujna 2022.
19. rujna 2022.

D-VII, 12 sati
D-VII, 12 sati
D-VI, 12 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

Diplomska radionica I. – stara povijest
(diplomski studij)

dr. sc. Jelena Marohnić

26. siječnja 2022.
1. veljače 2022.
14. veljače 2022.

5. rujna 2022.
16. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-201, 13 sati
A-201, 12 sati
A-201, 11 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II.
(diplomski studij)

dr. sc. Jelena Marohnić

13. lipnja 2022.
20. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.

5. rujna 2022.
16. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-201, 11 sati
A-202, 10 sati
A-201, 10 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

Historiografski praktikum (obavezni, ISVU 64091, za PMF 6421OFF)

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

24. siječnja 2022.
1. veljače 2022.
9. veljače 2022.

8. srpnja 2022.

1. rujna 2022.
7. rujna 2022.
14. rujna 2022.10 sati
11 sati
10 sati

11 sati

11 sati
10 sati
10 sati

Svi rokovi u računalnoj dvorani knjižnice FFZG

Zagreb u srednjem vijeku
(izborni)

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus

13. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

5. rujna 2022.
12. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-201, 9 sati

Rođaci i bližnji. Obiteljske strukture u srednjem vijeku (obavezni i izborni)

dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus

24. siječnja 2022.
31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.

5. rujna 2022.
12. rujna 2022.
19. rujna 2022.

A-201, 17 sati

Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća (ISVU 215551, za PMF 642LJIFF)

dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak

20. lipnja 2022.

14. rujna 2022.


Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici (preddiplomski)


dr. sc. Boris Olujić

2. veljače 2022.
9. veljače 2022.
16. veljače 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.


D-VI, 8:30

Teorijski pristupi i paradigme u istraživanju stare povijesti I.
(diplomski studij)

dr. sc. Boris Olujić

2. veljače 2022.
9. veljače 2022.
16. veljače 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

C-014, 10 sati

Praktikum stare povijesti II. (diplomski)

dr. sc. Boris Olujić

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

C-014, 10 sati

Povijest ranih civilizacija

dr. sc. Jasmina Osterman

1. veljače 2022.
8. veljače 2022.
15. veljače 2022.

6. rujna 2022.
13. rujna 2022.
20. rujna 2022.

D-VI, 10-11 sati
D-VI, 10-11 sati
D-VI, 10-11 sati

A-201, 10-11 sati
A-201, 10-11 sati
A-201, 10-11 sati

Povijest starog Istoka I + Historijska antropologija staroga svijeta I

dr. sc. Jasmina Osterman

2. veljače 2022.

6. rujna 2022.

A-202, 12-13 sati

Historijska antropologija staroga svijeta II

dr. sc. Jasmina Osterman

15. lipnja 2022.
20. lipnja 2022.
29. lipnja 2022.

6. rujna 2022.
13. rujna 2022.
20. rujna 2022.

A-202, 12-13 sati
A-202, 11-12 sati
A-202, 12-13 sati

A-202, 12-13 sati
A-202, 12-13 sati
A-202, 12-13 sati

Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama

dr. sc. Jasmina Osterman

16. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.
29. lipnja 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

C-014, 10-11 sati

Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka
(5140, 51046, 51241, 51044, 60688, 60691)

dr. sc. Hrvoje Petrić

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
9. veljače 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.

A-201, 11 sati/online
A-201, 12 sati/online
A-201, 13 sati/online

A-201, 13 sati
A-201, 13 sati

Ekohistorija (117678)

dr. sc. Hrvoje Petrić

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
9. veljače 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.

A-201, 11 sati/online
A-201, 12 sati/online
A-201, 13 sati/online

A-201, 13 sati
A-201, 13 sati

Ekonomska historija (117679)

dr. sc. Hrvoje Petrić

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
9. veljače 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.

A-201, 11 sati/online
A-201, 12 sati/online
A-201, 13 sati/online

A-201, 13 sati
A-201, 13 sati

Habsburška Monarhija: imperijalna baština (117680)

dr. sc. Hrvoje Petrić

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
9. veljače 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.

A-201, 11 sati/online
A-201, 12 sati/online
A-201, 13 sati/online

A-201, 13 sati
A-201, 13 sati

Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji

dr. sc. Silvija Pisk

14. lipnja 2022.
28. lipnja 2022.
12. srpnja 2022.

8. rujna 2022.
15. rujna 2022.
22. rujna 2022.

Knjižnica, Ured 2. kat,
12:30

Hrvatska povijest nakon 1945.

dr. sc. Martin Previšić

15. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

C-109, 11 sati

Povijest međunarodnog komunističkog pokreta

dr. sc. Martin Previšić

25. siječnja 2022.
1. veljače 2022.
8. veljače 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

C-109, 11 sati

Sukob Tito-Staljin i Goli otok

dr. sc. Martin Previšić

15. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

C-109, 11 sati

Povijest Dubrovačke republike

dr. sc. Ivica Prlender

11. veljače 2022.
18. veljače 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

C-120, 12:30-14 sati
C-120, 12:30-14 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 14 sati
D-VI, 12 sati

Susreti velikih civilizacija

dr. sc. Ivica Prlender

11. veljače 2022.
18. veljače 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

C-120, 12:30-14 sati
C-120, 12:30-14 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 14 sati
D-VI, 12 sati

Srednjovjekovni Dubrovnik

dr. sc. Ivica Prlender

11. veljače 2022.
18. veljače 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

C-120, 12:30-14 sati
C-120, 12:30-14 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 14 sati
D-VI, 12 sati

Europske regije

dr. sc. Ivica Prlender

13. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.
11. srpnja 2022.

9. rujna 2022.
16. rujna 2022.
23. rujna 2022.

D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati
D-VI, 12 sati

D-VI, 12 sati
D-VI, 14 sati
D-VI, 12 sati

Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

28. siječnja 2022.
4. veljače 2022.
18. veljače 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

C-119, 10 sati

Pomoćne povijesne znanosti I.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

28. siječnja 2022.
4. veljače 2022.
18. veljače 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

D-III, 8 sati/online

Pomoćne povijesne znanosti II.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

17. lipnja 2022.
24. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

D-III, 9 sati/online
D-VI, 9 sati/online
D-III, 9 sati/online

D-III, 9 sati/online
D-III, 9 sati/online
D-VI, 9 sati/online

Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

24. siječnja 2022.
31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

A-201, 9 sati
C-119, 9 sati
C-119, 9 sati

C-119, 12 sati
C-119, 12 sati
C-119, 12 sati

Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

17. lipnja 2022.
24. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

C-119, 11 sati
C-119, 11 sati
C-119, 11 sati

C-119, 12 sati
C-119, 12 sati
C-119, 12 sati

Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

24. siječnja 2022.
31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

C-119, 10 sati
C-119, 10 sati
C-119, 10 sati

C-119, 12 sati
C-119, 12 sati
C-119, 12 sati

Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

17. lipnja 2022.
24. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

C-119, 12 sati

Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća

dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline

17. lipnja 2022.
24. lipnja 2022.
1. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

C-119, 10 sati
C-119, 10 sati
C-119, 10 sati

C-119, 11 sati
C-119, 11 sati
C-119, 11 sati

Kulturna povijest

dr. sc. Marko Šarić

27. siječnja 2022.
3. veljače 2022.
17. veljače 2022.

30. kolovoza 2022.
6. rujna 2022.
20. rujna 2022.

A-202, 8-9 sati

Vjerska povijest

dr. sc. Marko Šarić

15. lipnja 2022.
21. lipnja 2022.
5. srpnja 2022.

30. kolovoza 2022.
6. rujna 2022.
20. rujna 2022.

A-202, 8-9 sati

Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije

dr. sc. Marko Šarić

15. lipnja 2022.
21. lipnja 2022.
5. srpnja 2022.

30. kolovoza 2022.
6. rujna 2022.
20. rujna 2022.

A-202, 8-9 sati

Mletačka Republika: imperijalna baština

dr. sc. Marko Šarić

17. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.
7. srpnja 2022.

1. rujna 2022.
8. rujna 2022.
22. rujna 2022.

A-202, 8-9 sati

Socijalna historija: pravne ustanove i prakse

dr. sc. Marko Šarić

17. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.
7. srpnja 2022.

1. rujna 2022.
8. rujna 2022.
22. rujna 2022.

A-202, 8-9 sati

Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku:

komparativno-historijski aspekti

dr. sc. Marko Šarić

17. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.
7. srpnja 2022.

1. rujna 2022.
8. rujna 2022.
22. rujna 2022.

A-202, 8-9 sati

Križarske države: religija, politika, društvo

dr. sc. Luka Špoljarić

25. siječnja 2022.
1. veljače 2022.
8. veljače 2022.

30. kolovoza 2022.
6. rujna 2022.
13. rujna 2022.


A-201, 9-10 satiA-202, 9-10 sati

Frankapani u kasnom srednjem vijeku

dr. sc. Luka Špoljarić

14. lipnja 2022.
21. lipnja 2022.
5. srpnja 2022.

30. kolovoza 2022.
6. rujna 2022.
13. rujna 2022.

C-118, 10-11 sati

Hrvatska povijest ranoga novog vijeka (51042, 51242)

dr. sc. Nataša Štefanec

27. siječnja 2022.
8. veljače 2022.
17. veljače 2022.

15. lipnja 2022.

8. rujna 2022.
15. rujna 2022.

A-201, 12-14 sati

Politička povijest (117697)

dr. sc. Nataša Štefanec

27. siječnja 2022.
8. veljače 2022.
17. veljače 2022.

15. lipnja 2022.

8. rujna 2022.
15. rujna 2022.

C-111, 11-12 sati
C-111, 11-12 sati
C-111, 11-12 sati

C-111, 10-11 sati

C-111, 10-11 sati
C-111, 10-11 sati

Vojna i vojnokrajiška povijest (124454)

dr. sc. Nataša Štefanec

15. lipnja 2022.
23. lipnja 2022.

8. rujna 2022.
15. rujna 2022.

C-111, 11-12 sati

Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću (124435)

dr. sc. Ivica Šute

15. lipnja 2022.
24. lipnja 2022.
13. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

C-108, 10 sati

Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća (135991)

dr. sc. Ivica Šute

15. lipnja 2022.
24. lipnja 2022.
13. srpnja 2022.

2. rujna 2022.
9. rujna 2022.
16. rujna 2022.

C-108, 12 sati

Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata

(184273)

dr. sc. Ivica Šute

24. siječnja 2022.
31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.

13. lipnja 2022.
20. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.

5. rujna 2022.
12. rujna 2022.
19. rujna 2022.

C-108, 10 sati

Hrvatska povijest 1918.-1945.

(51075 / 52639)

dr. sc. Ivica Šute

26. siječnja 2022.
2. veljače 2022.
9. veljače 2022.

15. lipnja 2022.
29. lipnja 2022.
13. srpnja 2022.

A-202, 10 sati

Povijest starog Istoka II.

dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

2. veljače 2022.
9. veljače 2022.
16. veljače 2022.

31. kolovoza 2022.
7. rujna 2022.
14. rujna 2022.

A-201, 10-11 sati
A-201, 11-12 sati
A-201, 10-11 sati

A-201, 10-11 sati
A-201, 9-10 sati
A-201, 9-10 sati

Nil u Tiberu. Egipatski kultovi u rimskom svijetu

dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

2. veljače 2022.
9. veljače 2022.
16. veljače 2022.

31. kolovoza 2022.
7. rujna 2022.
14. rujna 2022.

A-201, 11-12 sati
A-201, 12-13 sati
A-201, 11-12 sati

A-201, 11-12 sati
A-201, 10-11 sati
A-201, 10-11 sati

Društvene grupe u klasičnom svijetu I antička prozopografija II.

dr. sc. Inga Vilogorac Brčić

21. lipnja 2022.
28. lipnja 2022.
5. srpnja 2022.

7. rujna 2022.
14. rujna 2022.
21. rujna 2022.

A-202, 10-11 sati
A-202, 12-13 sati
A-202, 12-13 sati

A-202, 12-13 sati
A-202, 12-13 sati
A-202, 9-10 sati

Kršćanstvo u srednjem vijeku I.

dr. sc. Trpimir Vedriš

24. siječnja 2022.
31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.

13. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

C-115, 13 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

A-201, 13 sati*
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Kršćanstvo u srednjem vijeku II.

dr. sc. Trpimir Vedriš

24. siječnja 2022.
31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.

13. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

A-201, 11 sati*
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Odabrana pitanja iz povijesti

kršćanstva u srednjem vijeku

dr. sc. Trpimir Vedriš

24. siječnja 2022.
31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.

13. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

C-115, 13 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Kristijanizacija Rimskog carstva

dr. sc. Trpimir Vedriš

24. siječnja 2022.
31. siječnja 2022.
7. veljače 2022.

13. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

C-115, 13 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

Hagiografija i kult svetaca

dr. sc. Trpimir Vedriš

13. lipnja 2022.
27. lipnja 2022.
4. srpnja 2022.

C-115, 10 sati
C-115, 10 sati
C-115, 10 sati

* - Pismeni ispit na kraju semestra u kojem se kolegij održava

** - Prijava u ISVU ostaje 16. lipnja, a ispit se održava 15.06. ili 25.06. u C-109, u 10.00 sati
Objavljeno: 01.09.2022.