Rezultati ispita iz predmeta Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka održanog 1. rujna 2008. (ukupno 81 bod):

 

Prezime i ime

Bodova

Ocjena

Seminar

Banko, Jelena. 30 Nedovoljan (1) Vrlo dobar (4)
Cvitanović, Monika. 42 Dovoljan (2) Dobar (3)
Drakulić, Sonja. 41 Dovoljan (2) Vrlo dobar (4)
Grdić, Daliborka. 34 Nedovoljan (1) Dobar (3)
Jagić, Josip. 26 Nedovoljan (1) -
Jerkušić, Bruno 23 Nedovoljan (1) -
Kotiga, Dean. 41 Dovoljan (2) Dobar (3)
Kuharić, Matija. 46 Dovoljan (2) -
Maduna, Matko. 8 Nedovoljan (1) Dobar (3)
Makarić, Vedran. 19 Nedovoljan (1) -
Marenić, Dunja. 25 Nedovoljan (1) Dobar (3)
Perković, Ines. 29 Nedovoljan (1) Dovoljan (2)
Popović, Petar. 27 Nedovoljan (1) -
Previšić, Martin. 41 Dovoljan (2) -
Pušić, Matija. 15 Nedovoljan (1) -
Rodić, Hrvoje. 32 Nedovoljan (1) Dovoljan (2)
Sabol, Tea. 46 Dovoljan (2) -
Štefan, Andrej. 26 Nedovoljan (1) -
Tafra, Tomislav. 21 Nedovoljan (1) -

 


Objavljeno: 16.12.2014.