Rezultati ponovljenog kolokvija iz Hrvatske povijesti u 19. stoljeću  

ALABURIĆ REA  2

BORĆIĆ VINKO  3

DRAKULIĆ SONJA  2

GRACIN LUKA 2 – molio bih kolegu da se obavezno javi u vrijeme konzultatcija

KELAVA LUCIJA  3

KOMLJENOVIĆ KATRINA  3

KOMUŠANAC MONIKA  4

KUREVIJA HRVOJE  3

MADUNA MATKO 1 molio bih kolegu da se obavezno javi u vrijeme konzultatcija

MARTINOVIĆ GORDANA  3

MATANOVIĆ ANITA  3

MOCK ANTONIO  3

PERKOVIĆ INES  3 

PEVEC DANIJEL  2

PINTARIĆ IGOR  4

POPOVIĆ PETAR 2

PUŠIĆ MATIJA 1 molio bih kolegu da se obavezno javi u vrijeme konzultatcija

SMUĐ VALERIJA  4

TAFRA TOMISLAV  4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUHARIĆ MATIJA  1 molio bih kolegu da se obavezno javi u vrijeme konzultatcija

ŠUTO MARKO 4 

Studenti koji nisu pristupli kolokviju moraju polagati ispit koji obuhvaća cijelo gradivo:

JERKUŠIĆ BRUNO

KOTIGA DEAN

KOVAČEK LORENA

MARENIĆ DUNJA

MIKIĆ LEOPOLD

PREVIŠIĆ MARTIN

RODIĆ HRVOJE

ŠTAMPE FILIP 


Objavljeno: 16.12.2014.