Untitled Document

Kolokvij iz predmeta Hrvatska povijest u 19. stoljeću nisu položili:

ALABURIĆ REA
BORĆIĆ VINKO
DRAKULIĆ SONJA
GRACIN LUKA
JERKUŠIĆ BRUNO
KELAVA LUCIJA
KOMLJENOVIĆ KATRINA
KOMUŠANAC MONIKA
KOTIGA DEAN
KOVAČEK LORENA
KUREVIJA HRVOJE
MADUNA MATKO
MARENIĆ DUNJA
MARTINOVIĆ GORDANA
MATANOVIĆ ANITA
MIKIĆ LEOPOLD
MOCK ANTONIO
PERKOVIĆ INES
PEVEC DANIJEL
PINTARIĆ IGOR
POPOVIĆ PETAR
PREVIŠIĆ MARTIN
PUŠIĆ MATIJA
RODIĆ HRVOJE
SMUĐ VALERIJA
ŠTAMPE FILIP
TAFRA TOMISLAV

 

 

 

Kolokvij iz predmeta Hrvatska povijest u 19. stoljeću položili su:

ANDREIS EMIL  3
ANTIĆ JOSIP  4
BABIĆ MATEA  2
BANKO JELENA  3
BERGMAN TONI  5
BRKIĆ MARKO  4
BUDIĆ L. SANJA  2
BUDUMIR MAŠA  5
BUHIN TATJANA  5
CETINIĆ VLATKO  3
CVITANOVIĆ MONIKA  2
ČIČIĆ JOAKIM  4
ČILAŠ ANTE  2
GAŠPAR JOSIP  3
GAŠPARAC KROACIANA  2
GRDIĆ DALIBORKA  3
GUDIĆ JERKO  3
IPŠA FABIJAN  3
IVANEC IVAN  2
JAGIĆ JOSIP  3
JAKIĆ IVAN  3
JURJEVIĆ MARINA  2
KATAVIĆ NINA  2
KOKOTEC JASNIM  2
KRANJČEC ADRIANA  3
KRAŠOVEC VLATKA  3
KREJČI MAJA  3
KRIZMANIĆ IVANA  3
KOVAČEV NEVEN  3
LOVREKOVIĆ ANA  4
LENAC MATIJA  2
MAKARIĆ VEDRAN  2
MARIĆ SANJA  2
MATOIĆ MARTA  4
MEDVED JASNIM  3
MOMČILOVIĆ GORAN  3
MORIC KRISTIJAN  3
MOROVIĆ MARKO  2
MUFTIĆ EDIN  3
MUNJIH IVAN  3
NEMET ANA  2
POLJAKOVIĆ IGOR  3
POPOVIĆ NINA  3
RADOVČIĆ MARIJA  3
RASTOVIĆ IVAN  3
RUPERT KRISTINA  3
SABLJAK, M. IVAN  2
SADRIĆ DRAŽEN  4
SARIĆ NIKOLINA  4
SAVIĆ MARKO  3
SINKO MATIJA  3
SOKULSKI MATEUSZ  2
SPREMIĆ NIKŠA  5
ŠEBA ELENA  4
ŠIMUNACI ANA  5
ŠIPEK DALIA  3
ŠUMANOVAC JELENA  3
ŠUMIGA IVAN  4
TALAN ANDREJA  5
TINODI ĐURĐICA  4
TOPIĆ DUBRAVKA  2
TRNINIĆ GORAN  3
VARGAŠ IVANA  3
VORIH DANIJEL  3
VUČIĆ ANTE  3
ZEC IVICA  3


Objavljeno: 16.12.2014.