Rezultati drugog dijela ispita iz Povijesti historiografije održanog 9. veljače 2008. 

Antolović, Ivan  2

Berečki, Vedrana  3

Bogović, Dino  3

Čondrić, Tea 1

Ghazzawi, Walid 1

Glavaš, Zvonimir  3

Ibriks, Margareta  3

Karoglan, Marijan  3

Kovaček, Lorena  3

Maleković, Dejan 1

Marinović, Jure  4

Medved, Mladen  5

Oroz, Sanja  3

Perković, Iva  3

Perković, Ivan  5

Rosandić, Dina  3

Samac, Dejana  2

Šupljika, Ivana  2

Šušak, Tomislav  3

Šuto, Marko  2

Tamburić, Pavle  2

Trojak, Vanja  2

Turković, Martina  4

Vajzović Nenad  3

Vukelić, Milan 1

Vuković, Maja 1

studenti koji su položili ispit mogu doći na upis ocjene u četvrtak, 14. veljače u vremenu od 9,30 do 11,00 sati.


Objavljeno: 16.12.2014.