REZULTATI DRUGOG DIJELA ISPITA IZ PREDMETA POVIJEST HISTORIOGRAFIJE

(26.1.2008) 

Bačmaga, Ivan  3

Bali, Tomislav  4

Beljak, Ivana  4

Benjak, Dominik  4

Bliznac, Filip  4

Bubić, Vinka  3

Chvala, Andrej  2

Cerovec, Ivana  3

Cerovečki, Tea  3

Cerovski, Nevenka  3

Ćapeta, Frane 5

Đekić?, Mirjana4

Đivanović, Tea  4

Dolenec, Vanja  4

Friščić, Ivan  4

Fritz, Sanja  4

Gašpar, Marta  4

Gluić, Lucija  3

Granić, Ante  3

Grgić, Željka  3

Horvat, Tanja  4

Hrenar, Sanja  4

Hrgović, Martina  2

Hribar, Ratko  4

Husinec, Domagoj  4

Ivković, I. Vesna  4

Jakelić, Klara  4

Jurilj, Igor  2

Jurčić, Matej  4

Jutriša, Petra  2

Kaucki, Josipa  3

Konjuh, Darko  4

Kovačić, Marko 4

Kraš, Davor  4

Kvaternik, Martin  3

Lisak, Ines  4

Ljubić, Dražen  4

Maček, Mihaela  5

Manceta, Maja  4

Marčeta, Željka  3

Marčetić, Marija  4

Maretć, Tanja  3

Maričić, Alan  2

Marijanović, Krunoslav  4

Maršić, Marijan  3

Matijević, Filip  3

Matker, Josip  4

Mihalina, Maja  5

Mihetec, Marko 2

Mileta, Silvestar  5

Mravunac, Tomislav  2

Obadić, Valentina  3

Odak, Ivana 4

Padežanin, Igor  3

Pantić, Julija  5

Papac, Katarina  4

Papo, Bibijana  4

Parat, Josip  4

Pavlović, Tamara  4

Pletikos, Marija Ira  3

Piria, Marina  3

Radić, Marijeta  3

Sabljak, Ivana  3

Sabol, Tea  4

Sekačić, Marina  3

Sušić, Šime  4

Širanović, Diana  4

Tisaj, Ana  3

Umljenović, Sanja  2

Unić, Andriana  4

Vidaković, Stjepan  3

Vojak, Irena  3

Vračan, Nikolina  2

Vujatović, Igor  4

Zaradić, Radoslav  3


Objavljeno: 16.12.2014.