Rezultati pismenog ispita iz predmeta

Suvremena historiografija – teorije i metode

održanog 2. rujna 2008. godine

 

PREZIME I IME

BROJ BODOVA

OCJENA

Bubić, Vinka

54/100

2

Cerovec, Ivana

55/100

2

Čondrić, Tea

33/100

1

Ćuk, Petar

55/100

2

Ghazzawi, Walid

37/100

1

Grgić, Željka

40/100

1

Hrgović, Martina

41/100

1

Jutriša, Petra

51/100

2

Majić, Marko

56/100

2

Maleković, Dejan

25/100

1

Marinović, Jure

51/100

2

Maršić, Marijan

56/100

2

Matijević, Filip

55/100

2

Matker, Josip

51/100

2

Padežanin, Igor

46/100

1

Parat, Josip

81/100

4

Perković, Iva

46/100

1

Radić, Marijeta

35/100

1

Širanović, Dijana

47/100

1

Vajzović, Nenad

2/100

1

Vujatović, Igor

63/100

2

Vuković, Maja

42/100

1

 

Bodovna tablica: 0-50 bodova = nedovoljan, 51- 65 bodova = dovoljan, 66- 80 bodova = dobar, 81- 90 bodova = vrlo dobar, 91 – 100 bodova = odličan.

Studenti koji su položili pismeni ispit i apsolvirali sve ostale propisane obveze mogu doći na upis ocjena i ECTS bodova u vrijeme konzultacija.


Objavljeno: 16.12.2014.