Rezultati pismenog ispita iz predmeta

Suvremena historiografija – teorije i metode

održanog 9. rujna 2008. godine

 

PREZIME I IME

BROJ BODOVA

OCJENA

Antolović, Ivan

63/100

2

Čondrić, Tea

54/100

2

Dolenec, Vanja

27/100

1

Ghazzawi, Walid

61/100

2

Grgić, Željka

70/100

3

Horvat, Marijana

55/100

2

Hrgović, Martina

51/100

2

Hribar, Ratko

51/100

2

Konjuh, Darko

54/100

2

Kovaček, Lorena

40/100

1

Matker, Josip

60/100

2

Medved, Mladen

94/100

5

Padežanin, Igor

68/100

3

Papac, Katarina

53/100

2

Perković, Iva

70/100

3

Piria, Marina

66/100

3

Radić, Marijeta

72/100

3

Rosandić, Dina

67/100

3

Sabljak, Ivana

73/100

3

Sabol, Tea

59/100

2

Samac, Dejana

38/100

1

Širanović, Diana

75/100

3

Šuto, Marko

66/100

3

Švraka, Danijel

33/100

1

Vajzović, Nenad

63/100

2

Vukelić, Milan

46/100

1

Vuković, Maja

66/100

3

 

Bodovna tablica: 0-50 bodova = nedovoljan, 51- 65 bodova = dovoljan, 66- 80 bodova = dobar, 81- 90 bodova = vrlo dobar, 91 – 100 bodova = odličan.

Studenti koji su položili pismeni ispit i apsolvirali sve ostale propisane obveze mogu doći na upis ocjena i ECTS bodova u vrijeme konzultacija.

 

 

 


Objavljeno: 16.12.2014.