Rezultati pismenog ispita iz predmeta
Suvremena historiografija – teorije i metode
održanog 27. lipnja 2008. godine

PREZIME I IME

BROJ BODOVA

OCJENA

Bačmaga, Ivan

68/100

3

Bali, Tomislav

46/100

1

Benjak, Dominik

68/100

3

Cerovec, Ivana

19/100

1

Čondrić, Tea

44/100

1

Đivanović, Tea

27/100

1

Fritz, Sanja

66/100

3

Gašpar, Marta

51/100

2

Gluić, Lucija

30/100

1

Hrenar, Sanja

46/100

1

Ivković Ivandekić, Vesna

43/100

1

Karoglan, Marijan

19/100

1

Kraš, Davor

66/100

3

Kvaternik, Martin

51/100

2

Lekić, Ivan

62/100

2

Ljubić, Dražen

72/100

3

Majić, Marko

39/100

1

Maleković, Dejan

19/100

1

Manceta, Maja

64/100

2

Marčeta, Željka

51/100

2

Marčetić, Marija

61/100

2

Maričić, Alan

47/100

1

Mihalina, Maja

64/100

2

Obadić, Valentina

69/100

3

Padežanin, Igor

25/100

1

Pantić, Julijana

53/100

2

Papo, Bibijana

60/100

2

Pavlović, Tamara

46/100

1

Perković, Iva

30/100

1

Pletikos, Marija - Ira

25/100

1

Sušić, Šime

36/100

1

Šušak, Tomislav

39/100

1

Tamburić, Pavle

33/100

1

Umljenović, Sanja

37/100

1

Vojak, Irena

66/100

3

Vračan, Nikolina

64/100

2

Bodovna tablica: 0-50 bodova = nedovoljan, 51- 65 bodova = dovoljan, 66- 80 bodova = dobar, 81- 90 bodova = vrlo dobar, 91 – 100 bodova = odličan.
Studenti koji su položili pismeni ispit i apsolvirali sve ostale propisane obveze mogu doći na upis ocjena i ECTS bodova u vrijeme konzultacija.


Objavljeno: 16.12.2014.