Rezultati pismenog ispita iz predmeta
Suvremena historiografija – teorije i metode
održanog 13. lipnja 2008. godine

Benjak, Dominik

31/100

1

Berečki, Vedrana

31/100

1

Cerovečki, Tea

77/100

3

Cerovec, Ivana

14/100

1

Cerovski, Nevenka

69/100

3

Čondrić, Tea

9/100

1

Đukić, Mirjana

53/100

2

Friščić, Ivan

29/100

1

Glavaš, Zvonomir

59/100

2

Granić, Ante

3/100

1

Grgić, Željka

12/100

1

Horvat, Tanja

78/100

3

Ivanković Ivandekić, Vesna

8/100

1

Jutriša, Petra

14/100

1

Kaucki, Josipa

10/100

1

Kovačić, Marko

78/100

3

Kvaternik, Martin

12/100

1

Lekić, Ivan

43/100

1

Lisak, Ines

88/100

4

Maček, Mihaela

51/100

2

Maleković, Dejan

10/100

1

Maršić, Marijan

11/100

1

Mihalina, Maja

15/100

1

Mileta, Silvestar

93/100

5

Mravunac, Tomislav

32/100

1

Oroz, Sanja

41/100

1

Perković, Ivan

36/100

1

Piria, Marina

13/100

1

Šušak, Tomislav

14/100

1

Tamburić, Pavle

9/100

1

Tisaj, Ana

64/100

2

Trojak, Vanja

31/100

1

Turković, Martina

8/100

1

Unić, Andriana

63/100

2

Vračan, Nikolina

21/100

1

Vujatović, Igor

51/100

2

Vuković, Maja

6/100

1

Zaradić, Radoslav

20/100

1Bodovna tablica: 0-50 bodova = nedovoljan, 51- 65 bodova = dovoljan, 66- 80 bodova = dobar, 81- 90 bodova = vrlo dobar, 91 – 100 bodova = odličan. Studenti koji su položili pismeni ispit i apsolvirali sve ostale propisane obveze mogu doći na upis ocjena i ECTS bodova u vrijeme konzultacija.


Objavljeno: 16.12.2014.