Rezultati pismenog ispita iz predmeta Suvremena historiografija – teorije i metode održanog 4. srpnja 2008. godinePREZIME I IME BROJ BODOVA OCJENA
Bali, Tomislav 64/100 2
Beljak, Ivana 98/100 5
Berečki, Vedrana 75/100 3
Bliznac, Filip 52/100 2
Bogović, Dino 81/100 4
Chvala, Andrej 51/100 2
Dolenec, Vanja 37/100 1
Đivanović, Tea 73/100 3
Friščić, Ivan 35/100 1
Ghazawi, Walid 19/100 1
Gluić, Lucija 76/100 3
Granić, Ante 55/100 2
Grgić, Željka 41/100 1
Hrenar, Sanja 64/100 2
Hrgović, Martina 49/100 1
Ivanković – Ivandekić, Vesna 56/100 2
Jakelić, Klara 68/100 3
Jurilj, Igor 68/100 3
Karoglan, Marijan 64/100 2
Kaucki, Josipa 67/100 3
Kovačić, Marko 89/100 4
Marčetić, Marija 81/100 4
Maretić, Tanja 66/100 3
Maričić, Alan 68/100 3
Marijanović, Krunoslav 66/100 3
Marinović, Jure 29/100 1
Mravunac, Tomislav 96/100 5
Oroz, Sanja 78/100 3
Padežanin, Igor 29/100 1
Papac, Katarina 37/100 1
Pavlović, Tamara 77/100 3
Perković, Ivan 59/100 2
Pletikos, Marija-Ira 63/100 2
Radić, Marijeta 27/100 1
Rosandić, Dina 46/100 1
Sabljak, Ivana 27/100 1
Sabol, Tea 43/100 1
Samac, Dejana 9/100 1
Sekačić, Marina 79/100 3
Sušić, Šime 66/100 3
Širanović, Diana 20/100 1
Šušak, Tomislav 63/100 2
Šuto, Marko 40/100 1
Tamburić, Pavle 67/100 3
Trojak, Vanja 63/100 2
Turković, Martina 89/100 4
Umljenović, Sanja 66/100 3
Vidaković, Stjepan 66/100 3
Zaradić, Radoslav 67/100 3Bodovna tablica: 0-50 bodova = nedovoljan, 51- 65 bodova = dovoljan, 66- 80 bodova = dobar, 81- 90 bodova = vrlo dobar, 91 – 100 bodova = odličan. Studenti koji su položili pismeni ispit i apsolvirali sve ostale propisane obveze mogu doći na upis ocjena i ECTS bodova u vrijeme konzultacija.
Objavljeno: 16.12.2014.