Kolegij: Hrvatska povijest ranoga novog vijeka

Su-nositelj: doc. dr. sc. Nataša Štefanec

 

 

Teme za drugi esej

 

 

  1. Društveno raslojavanje na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru. Temeljni istraživački problemi i usmjeravanje daljnjih istraživanja.
  2. Moj zavičaj u ranome novom vijeku. Ja kao povjesničar/ka između lokalne tradicije i znanstvenih istraživanja.
  3. Povjesničar/ka i ranonovovjekovna baština u njezinu/njegovu okružju. Problematizacija na odabranom konkretnom primjeru.

 

 

Napomene:

- bira se jednu temu eseja

- ako smatrate da je tema preširoko postavljena, možete definirati užu temu povezanu s Vašim interesima, ali unutar zadanog okvira

- esej nikako ne treba biti prepričavanje pročitanih tekstova ili predavanja, nego Vaše razmišljanje na zadnu temu

- ako u eseju koristite nečije misli i ideje, poželjno je u zagradi ili u sklopu rečenice navesti prezime autora

 

 

Posebne napomene:

- maksimalna veličina eseja je 3 stranice, proreda 1,5 ili 900 riječi

- molim Vas da esej predate u pisanoj formi (ispis ili rukopis) i potpisan !

- teme su zadane u srijedu, 17. prosinca 2008.

- molim Vas da esej predate najkasnije do srijede, 7. siječnja 2009.


Objavljeno: 16.12.2014.