SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 1784.-1890.: Ekspanzija na zapad

 

 

Syllabus

 

Naziv studija: povijest – preddiplomski studij

Nositelj kolegija: prof. dr. Damir Agičić

Izvođač kolegija: dr. sc. Mladen Tomorad

Naziv kolegija: Sjedinjene Američke Države 1784.-1890.: ekspanzija na zapad

Status kolegija: izborni

Oblik nastave: predavanje; 2 sata predavanja tjedno

Broj ECTS bodova: 2

Ciljevi:

Upoznavanje studenata s najvažnijim povijesnim događajima vezanim uz američku ekspanziju na zapad tijekom 19. stoljeća.

Sadržaj kolegija:

Sadržaj kolegija koncentriran je na pregled najvažnijih povijesnih događaja na sjevernoameričkom kontinentu od kraja američke borbe za nezavisnost do kraja indijanskih ratova.

Tijekom semestra studenti će slušati predavanja o periodu prve ekspanzije SAD (1784.-1830.); rješenju indijanskog pitanja na istoku (1830.-1845.); prilikama u Teksasu do aneksije; ratu s Meksikom (1846.-1848.); kolonistima na zapad i zlatnoj groznici u Kaliforniji; otvaranju indijanskog pitanja na zapadu; problemu ropstva i abolicionistima; uzrocima, tijeku i posljedicama Američkoga građanskog rata (1861.-1865.); rekonstrukciji Juga (1865.-1880.); ratovima s Indijancima (1860.-1890.); "Divljem zapadu" i američkim mitovima, legendama i stvarnim događajima. Također će biti riječi o industrijalizaciji Istoka, industrijalcima i milijunašima, trustovima itd.


Raspored rada:

1. tjedan: Uvod: Ključni događaji na prostoru sjeverne Amerike do 1783. godine

- nastanak prvih kolonija i gradova, odnosi s Indijancima, rat Engleske i Francuske (1754.-1761.), rat za nezavisnost 13 kolonija (1775.-1783.) - nastanak Sjedinjenih Američkih Država

2. tjedan: Od kolonija do saveznih država - prva ekspanzija (1783.-1830.)

- pristupanje novih saveznih država; kupovina Louisiane od Francuske, odnosi sa Španjolskom i Engleskom, rat 1812.; sukobi s Indijancima na Istoku; slobodna država Meksiko; prvo naseljavanje zapadno od Mississippija i Missourija

3. tjedan: Rješavanje indijanskog pitanja na Istoku (1830.-1845.)

- potražnja za zemljom; problem Cherokee Indijanaca; "Staza suza"; rat sa Seminolama na Floridi (1835.-1842.) i mirovi sporazum 1845.

4. tjedan: Teksas - od prvih američkih kolonista (1823.) do aneksije (1845.)

- prvi kolonisti; rat za nezavisnost od Meksika (1835.-1836.) - najvažnije ličnosti, tijek rata, bitka za Alamo (1836.), bitka na San Jacintu (1836.); nezavisnost i prilike do aneksije (1845.)

5. tjedan: Početak naseljavanja Zapada i Američko-meksički rat (1846.-1848.)

- "Oregon trail", nastanak novih država; predsjednik James K. Polk i njegova ekspanzionistička politika; Američko-meksički rat (1846.-1848.) - uzroci, tijek i posljedice

6. tjedan: Prva zlatna groznica i otvaranje indijanskog pitanja na Zapadu

- otkriće zlata u Kaliforniji (1842.) i početak "zlatne groznice" (1848.); doseljavanje kolonista (1849.-1853.); sukob s Indijancima; prvi sporazum u Fort Laramiju (1851.)

7. tjedan: Novi teritoriji - nova neslaganja

- nove savezne države; pitanje ropstva; abolicionisti; John Brown i Harpers Ferry (1859.)

8. tjedan: Prilike uoči građanskog rata (1859.-1861.)

- izbori 1860.; popis stanovništva iz 1860.; istupanje Južne Karoline i drugih južnjačkih država; Ustav Konfederalnih Država Amerike; Lincoln postaje predsjednik; napad na Fort Sumter

9. tjedan: Prve godine rata (1861.-1863.)

- Bitka kod Manassasa (1. bitka za Bull Run), zapovjednici Sjevera i Juga; Shiloh (1862.), 2. bitka kod Bull Runa (1862.), Antietam (1862.), Fredericksburg (1862.), proglas o oslobođenju od ropstva (1863.), bitka kod Chancellorsvillea (1863.) i smrt "Stonewall Jacksona"

10. tjedan: Od Gettysburga do završetka rata (1863.-1865.)

- Gettysburg (1863.) - prekretnica rata; Vicksburg (1863.), Chattanooga (1863.), Wilderness (1864.), Atlanta (1864.), Petersburg - Richmond (1864.-1865.), predaja Leejeve vojske u Appomattoxu; posljedice rata; atentat na Lincolna

11. tjedan: Ukidanje ropstva i rekonstrukcija Juga (1865.-1880.)

- amnestija za sudionike rata, građanska prava Crnaca; problem ratifikacije zakona na Jugu; zakon o obnovi; amandman o jednakim pravima svih građana SAD, "carpetbaggers", Ku Klux Klan, Enforcement Act; protucrnački zakoni na Jugu; gospodarski rat

12. tjedan: Rješenje indijanskog pitanja na Zapadu (1860.-1890.)

- Pony Express, istrebljenje indijanskih plemena; izgradnja Centralne pacifičke željeznica; ratovi s Navajo Indijancima; problem Velike ravnice i jugozapadnih indijanskih plemena; drugi sporazum u Fort Laramiju (1868.); istrebljenje bizona; Indian appropriations act

13. tjedan: Rat sa plemenima Sioux i Apache - posljednji otpor

- slavne indijanske poglavice; bitka kod Little Big Horna (1876.), Buffalo Bill, masakr kod Ranjenog Koljena (1890.), Dowesov zakon (1887.)

14. tjedan: Stočari, zemljoradnici, revolveraši, šerifi - legende i mitovi Divlje zapada

- rančevi, rat stočara i zemljoradnika; legendarni razbojnici, revolveraši i šerifi - mitovi i stvarnost

15. tjedan: Zaključna razmatranja - SAD potkraj 19. stoljeća

- Studentska evaulacija.

 

Studentske obveze: pohađanje i sudjelovanje na nastavi. Mogućnost pisanja seminarskih radova.

Ispit: Vrednovanje prisutnosti i stečenih znanja tijekom pohađanja nastave i pismeni ispit.

 

Literatura:

Obavezna literatura:

1. Američka povijest - kratki prikaz

2. Sellers C., Henryja May H. & McMillena N., Povijest Sjedinjenih Država, Barbat, Zagreb 2002.

3. Čitanka s izborom najvažnijih povijesnih izvora (na engleskom jeziku), priredio: M. Tomorad, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb 2005.

Ostala literatura:

1. 100 Native Americans who shaped American history, San Mateo 2003.

2. The North American Indian portfolios from the Library of Congress, New York 1993.

3. David Lavender, The American heritage history of The West, New York 1988.

4. The Native Americans – An illustrated history, North Dighton 2001.

Izbor vodiča i slikovnog materijala raznih američkih muzeja i lokaliteta 19. stoljeća (brojna bojišta američkog građanskog rata; životopisni gradova Juga; gradova duhova "Divljeg zapada" itd.).


Objavljeno: 16.12.2014.