SYLLABUS

 

Naziv: Desnica u južnoslavenskim zemljama

 

Predavač: Dr. sc. Ivo Banac, red. prof.

 

Šifra predmeta:

 

Kratica predmeta:

 

ECTS-bodovi: 3 boda

 

Jezik: hrvatski

 

Trajanje: 1 semestar (zimski)

 

Status: izborni

 

Oblik nastave: 2 sata tjedno

 

Uvjeti: nema 


Sadržaj: Detaljna analiza desnih pokreta i ideologija od početka prve jugoslavenske države do konca Drugog svjetskog rata.  


RASPORED RADA: 

1. tjedan

Seminar: Uvod u problematiku. Dogovor oko seminarskih obveza.

 

2. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

3. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

4. tjedan

Seminar: Analiza relevatnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

5. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

6. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

7. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

8. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

9. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

10. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

11. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

12. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

13. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

14. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava.

 

15. tjedan

Seminar: Analiza relevantnih tekstova. Komentar i rasprava. 


Način polaganja ispita: Od studenata se očekuje redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastavnog rada.  


Popis ispitne literature:


Objavljeno: 16.12.2014.