Untitled Document

Naziv studija: povijest
Predavač: mr. sc. Hrvoje Klasić
Naziv kolegija: Politika i propaganda u 20. stoljeću

ECTS-bodovi: 4 boda
Šifra kolegija:
Kratica:
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar; (zimski semestar 2009/2010.)
Status: izborna nastava.
Oblici provođenja nastave: 2 sata predavanja
Uvjeti: nema

Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s korištenjem propagande u političke svrhe tijekom 20. stoljeća, na primjerima raznih političkih uređenja (od SSSR-a, Trećeg Reicha, SAD-a do socijalističke Jugoslavije)

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Doprinos redovitoj nastavi iz hrvatske i svjetske povijesti 20. stoljeća.

Korištene metode: Nastava će biti organizirana kroz problemska predavanja, diskusije, rad na izvorima

Sadržaj kolegija: Propaganda kao sredstvo ostvarivanja političkih ciljeva tijekom 20. stoljeća. Analizom slučajeva od sovjetske Rusije, nacističke Njemačke, SAD-a, socijalističke Jugoslavije i brojnih drugih država u 20.stoljeću ukazat će se na sličnosti i razlike u korištenju političke propagande.

Način polaganja ispita i provjere znanja: pismeni ispit nakon odslušanog kolegija

Raspored predavanja:

 1. tjedan

Definiranje teme; pojam propagande i političke propagande. Kratak pregled povijesti 20. stoljeća s naglascima na glavne političke procese, pokrete i događaje (Prvi i Drugi svjetski rat, ratovi i krize u drugoj polovici 20. stoljeća)

 1. tjedan

 

Kult ličnosti kao sredstvo političke propagande (primjer Hitlera, Staljina i Tita)

 1. tjedan

 

Izgradnja kulta ličnosti 2 (Titov sprovod kao sredstvo političke propagande)

 1. tjedan

 

Politika i propaganda na primjeru nacističke Njemačke – nacipropaganda (prije dolaska nacista na vlast, do Drugog svjetskog rata, za vrijeme Drugog svjetskog rata)

 1. tjedan

 

Korištenje umjetnosti i arhitekture u političko propagandne svrhe (npr. izgradnja Berlina u vrijeme Hitlera, arhitektura u SSSR-u u vrijeme Staljina…) tjedan

 1. tjedan

 

Sport kao sredstvo političke propagande 1 (analiza pojedinih Olimpijskih igara, bojkoti OI uvjetovani političkim odlukama)

 1. tjedan

 

Sport kao sredstvo političke propagande 2 (sport i politika u socijalističkoj Jugoslaviji)

 1. tjedan

 

Korištenje mladih u političko-propagandne svrhe (npr. Titovi pioniri, Hitlerjugend…)

 1. tjedan

 

Crtani film i politika (crtani film u vrijeme Trećeg Reicha, crtani film i Hladni rat, crtani film i cenzura…)

 1. tjedan

 

Igrani film kao sredstvo političke propagande 1 (na primjeru američkih filmova o Vijetnamskom ratu)

 1. tjedan

 

Igrani film kao sredstvo političke propagande 2 (na primjeru jugoslavenskog partizanskog filma)

 1. tjedan

 

Glazba i politika (primjer pjesama s tematikom vezanom uz Vijetnamski rat)

 

 1. tjedan

Glazba i politika (primjer pjesama s tematikom vezanom uz Domovinski rat)

 

 1. tjedan

Politika i propaganda u 21. stoljeću

 1. tjedan

 

Završna razmatranja

Popis literature:
Popis literature za ispit iz kolegija „Politika i propaganda u 20. stoljeću“

 1. Richard Overy, Diktatori – Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija, Zagreb, 2005. (posebno poglavlja: Kult ličnosti, Gradnja utopije, Kulturne revolucije)
 2. Jasper Ridley, Tito, Zagreb, 2000. (poglavlje Pogreb jednog komunista)
 3. Bilo je časno živjeti s Titom, Zagreb, 1981.
 4. Ivo Škrabalo, 101 godina filma u Hrvatskoj, Zagreb, 1998. (str. 159 – 395.)
 5. Daniel J. Goulding, Jugoslavensko filmsko iskustvo 1945. – 2001. (do 174. str.)
 6. Tomislav Šakić, Reprezentacija vijetnamskog subjekta u holivudskom filmu, Hrvatski filmski ljetopis, Zagreb, god. 9 (2003.), br. 35
 7. http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_games#Boycotts
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/American-led_boycott_of_the_1980_Summer_Olympics
 9. http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler_Youth
 10. http://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_movement
 11. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vietnam_War_songs
 12. http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Animation:_The_Golden_Age
 13. http://en.wikipedia.org/wiki/Censored_11
 14. http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ww2era.htm
 15. http://fcit.usf.edu/holocaust/arts/artReich.htm
 16. http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_architecture
 17. http://en.wikipedia.org/wiki/Degenerate_art

Objavljeno: 16.12.2014.