Untitled Document

Naziv studija: povijest
Predavač: doc. dr. sc. Hrvoje Klasić
Naziv kolegija: „1968. – uzroci i posljedice“
ECTS-bodovi: 3 boda
Šifra kolegija:
Kratica:
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: izborna nastava.
Oblici provođenja nastave: 2 sata predavanja
Uvjeti: nema


Cilj kolegija:
Upoznati studente s događanjima u Jugoslaviji i svijetu tijekom Hladnog rata, s posebnim naglaskom na događanja tijekom 1968. godine. Ukazati na procese koji su prethodili „'68.“, kao i na posljedice događanja iz spomenute godine.


Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:
Doprinos redovitoj nastavi iz hrvatske i svjetske povijesti 20. stoljeća.


Korištene metode:
Nastava će biti organizirana kroz problemska predavanja, diskusije, rad na izvorima


Sadržaj kolegija:
Analiza događanja uoči, tijekom i nakon 1968. godine u Jugoslaviji i svijetu, kao što su studentski pokret, Praško proljeće, demonstracije protiv Vijetnamskog rata, pokret za građanska prava u SAD, odnosi među jugoslavenskim republikama i sl.


Način polaganja ispita i provjere znanja:
pismeni ispit nakon odslušanog kolegija


Raspored predavanja:

 1. tjedan

Svijet nakon Drugog svjetskog rata. Početak Hladnog rata. Blokovska podjela u svijetu. Društvo nakon 1945. godine.

 1. tjedan

 

Svijet 1960-tih. Vijetnamski rat. Pokret za građanska prava u SAD. Situacija u Europi.

 1. tjedan

 

Studentski pokret 1968. godine – SAD, Francuska, Njemačka…

 1. tjedan

 

Praško proljeće 1968. Situacija u Čehoslovačkoj nakon Drugog svjetskog rata. Vojna intervencija na Čehoslovačku. Posljedice Praškog proljeća

 1. tjedan

 

Ljetne olimpijske igre u Mexico Cityju 1968. Masakr na Trgu Tlatelolco. Olimpijske igre i politika.

 1. tjedan

 

Politička ubojstva u SAD 1968. godine. Atentati na Roberta Kennedyja i Martina Luthera Kinga.

 1. tjedan

 

Jugoslavija nakon Drugog svjetskog rata. Dolazak na vlast komunista. Izgradnja socijalističkog društva…

 1. tjedan

 

Jugoslavija između Istoka i Zapada. Sukob sa Staljinom. „Američki komunistički saveznik“. Politika Nesvrstanosti.

 1. tjedan

 

Jugoslavija 1960tih. Gospodarska reforma. Pad Aleksandra Rankovića. Odnosi među republikama.

 1. tjedan

 

Josip Broz Tito. Državnik. Kult ličnosti.

 1. tjedan

 

Studentski pokret 1968. u Jugoslaviji.

 1. tjedan

 

Jugoslavija i Praško proljeće.

 

 1. tjedan

Albanske demonstracije na Kosovu 1968. – uzroci i posljedice

 

 1. tjedan

Jugoslavija i svijet nakon 1968.

 1. tjedan

 

Završna razmatranja

Popis literature:
Popis literature za ispit iz kolegija „1968. – uzroci i posljedic“ (izbor)

 1. Mark Kurlansky, 1968. – godina koja je uzdrmala svijet, Zagreb, 2007.
 2. Nebojša Popov – Contra Fatum, Beograd, 1989.
 3. Dušan Bilandžić, Hrvatska moderna povijest, Zagreb, 1999.
 4. Massimo Teodori, Historijat Novih ljevica u Evropi, Zagreb, 1979.
 5. Hrvoje Klasić, Jugoslavija i svijet 1968., Naklada Ljevak, 2012.

Objavljeno: 16.12.2014.