Untitled Document

Kult Velike Majke


Naziv predmeta: Historijska antropologija staroga svijeta
Naziv kolegija: KULT VELIKE MAJKE
Nastavnik: Prof. dr. Boris Olujić (nositelj), Inga Vilogorac Brčić, prof. (predavač) 
ECTS bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar, preddiplomskog i diplomskog studija stare povijesti, ljetni
Status: izborni za 25 polaznika, od čega je 15 mjesta rezervirano za studente povijesti, a ostala su ponuđena na razini Fakulteta (Tip izbornosti C2)
Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno 
Uvjeti za upis kolegija:
Cilj kolegija: Studenti će upoznati proces širenja istočnjačke misterijske religije, njezina uklapanja u rimski religijski sustav te sve aspekte štovanja Velike Majke Kibele s naglaskom na potvrdama kulta na hrvatskome povijesnom prostoru. Pritom će aktivno sudjelovati u analizi pisanih, grčkih i rimskih izvora.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Studenti će analizom predmetnih i pisanih izvora steći uvid u društvo sljedbenika istočnjačkog kulta od prvih potvrda u Frigiji u 7. stoljeću prije Krista, pa sve do 4. stoljeća poslije Krista na području Rimskoga Carstva. Riječ je o članovima svećenstva, vjerskih kolegija te pojedincima koji su aktivno sudjelovali u javnim svetkovinama i tajnim obredima.
Korištene metode: frontalna nastava, rad na literarnim i epigrafskim izvorimaSadržaj kolegija:

1. Štovanje Božice Majke od prapovijesti do kasne antike
2. Majka Bogova u Anatoliji od 6. tisućljeća do 6. stoljeća prije Krista
3. Kibelin kult u Maloj Aziji i Grčkoj od arhajskog do helenističkog doba
4. Prijenos kulta na italsko tlo
5. Kult za vrijeme Rimske Republike
6. Kult za vrijeme Rimskoga Carstva
7. Sljedbenici Velike Majke i Atisa, svećenstvo, kolegiji, pojedinci; obredi, svetišta
8. Kult u rimskoj provinciji Dalmaciji I.
9. Kult u rimskoj provinciji Dalmaciji II. (Salona)
10. Kult u 10. italskoj regiji (Venetia et Histria)
11. Kult u rimskoj provinciji Panoniji
12. Odnos s ostalim istočnjačkim kultovima u Rimu i na hrvatskome povijesnom prostoru
13. Terenska nastava u Arheološkom muzeju u Zagrebu
14. Velika Majka i kršćanstvo
15. Zaključna razmatranja i završni razgovor s polaznicima

Literatura:
 
A) Obvezatna: Cambi, Nenad, ''Bilješke uz kipove Kibele (Magna Mater) iz Senja'', Senj: Senjski zbornik, 20, 1993., 33-44; Girardi-Jurkić, Vesna, Duhovna kultura antičke Istre, Zagreb: ŠK 2005; Medini, Julijan, ''Salonitanski arhigalat'', Zadar: RFFZd 20 (9), 1980-81., 15-28; Medini, Julijan, ''Cognationes Salonitanae'', Sarajevo: Godišnjak 23, Centar za balkanološka ispitivanja 21, 1985., 5-43; Pinterović, Danica, ''Nove rimske skulpture u Muzeju Slavonije'', Osijek: Osječki zbornik, 1967., str. 67-81; Selem, Petar, ''Aspekti teatralizacije u kultu Kibele i Atisa'' i ''Boginja s tisuću imena'', u Lica bogova, Zagreb: MH 2008., 423-435 i 257-307; Suić, Mate, ''Orijentalni kultovi u antičkom Zadru'', Zadar: Diadora 3, 1965., 91-128; Vilogorac Brčić, Inga, ''Velika Majka Kibela'', Zagreb: L & G, br. 9, 2006: Vilogorac Brčić, Inga, Slavna žena Klaudija Kvinta, Zagreb: Exlibris, 2009.
B) Dopunska: Selem, Petar, Les religions orientales de la Pannonie Romaine – Partie en Yougoslavie, Leiden: EPRO 85, 1980; Šašel-Kos, Marjeta: ''Magnae Matres in Salone – a note'', Bruxelles: Latomus T 226 1994., 81-87; Vermaseren, Maarten J., Cybele and Attis. The myth and the cult, London: Thames and Hudson 1977.

Način polaganja ispita: Pismeni ispit
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: povratna informacija od polaznika preko anonimne ankete         


Objavljeno: 16.12.2014.