Untitled Document

Naziv kolegija: Sumerska povijest kroz jezik i pismo
Izvođač: Jasmina Osterman
ECTS-bodovi:3
Trajanje:ljetni semestar
Oblik nastave: 2 sata predavanja
Status:izborni
Uvjeti: nema
Sadržaj kolegija:Analizom i čitanjem administrativnih, javnih i literarnih izvora upoznati sudente sa sumerskom kulturom i životom Sumerana. Pisane izvore će po potrebi nadopunjavati predmetni izvori i arheološki kontekst. Studenti će se upoznati s osnovama sumerskog jezika. Dobit će uvid u relevantne literarne i administrativne tekstove, te će se temeljem toga analizirati sumersko društvo u iskonskom obliku, ali također i slika o njemu koja je do danas preživjela u kasnijim babilonskim i asirskim izvorima.
Studentske obaveze:Od studenata se očekuje redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastavnog rada. Na kraju će morati izraditi jedan seminarski rad. Predviđen je pismeni ispit.

Raspored predavanja:

1. Upoznavanje s programom kolegija i zadacima studenata
2. Nastanak pisma: proto-klinasto pismo – što znamo, a u čemu „lutamo“
3. Osnove sumerskog jezika 1: imenice
4. Osnove sumerskog jezika 2: glagoli
5. Rečenički sklopovi
6. Ranodinastičko razdoblje: prvi kraljevski natpisi, pravne reforme i literarni tekstovi;
najstariji (čitljivi) administrativni arhivi
7. Kraj 3. tisućljeća pr. Kr. – dolazak semitske dinastije na vlast, sinkretizam semitskih i
sumerskih božanstava; divinizacija vladara; prvi „autori“ literarnih djela i stvarnost – Enheduana; Kako voditi prvo kraljevstvo ? – analiza imena godina; kraj Sumerana?
8. Starobabilonski izvori – istina ili laž?; škole i školstvo
- čitanje školskih tekstova
9. Što Asurbanipalova knjižnica može reći o Sumeranima?; Gilgameš: mitska ili povijesna osoba?
- čitanje Epa o Gilgamešu
10. Sumersko/akadski mitovi – sumersko ili možda akadsko ?; Inana ili možda Ištar?
11. Što temeljem svih tih podataka možemo reći o životu i religiji Sumerana
12. Sumerani i Biblija: što, gdje i zašto? – usporedba pisanih i materijalnih izvora
- stvaranje čovjeka, Potop, Abraham...
13. Utjecaj sumerske religijske (i druge) misli na šire područje
- čitanje Enuma eliš-a (sumerski ep o postanku), Hezioda i Starog Zavjeta
14. Sumerska ostavština na vlastitom području (Babilon, Asirija, Perzija...) ali i dalje, stvarna smrt Sumerana
15. Zaključna razmatranja i provjera napretka u kolegiju


Obvezna literatura:
Black (Jeremy), Cunningham (Graham), Robson (Eleanor), Zólyomi (Gábor), 2006, The Literature of Ancient Sumer, Oxford University Press, Oxford;Crawford (Harriet), 1994, Sumer and the Sumerians, Cambridge University Press, Cambridge;Hayes (John L.), 1990, A Manual of Sumerian Grammar and Texts, Undena Publications, Malibu;Kramer (Samuel N.), 1966, Historija počinje u Sumeru, Epoha, Zagreb;Kramer (Samuel N.), 1961., Sumerian mythology, University of Pennsylvania Press, Philadelphia;Kramer (Samuel N.), 1963, The Sumerians: Their History, Culture, and Character, University of Chicago Press, Chicago;

Dopunska literatura:
dogovara se pojedinačno, obzirom na teme pojedinih seminarskih radova

 

 


Objavljeno: 16.12.2014.