Historiografija o Francuskoj revoluciji

Odsjek za povijest

Preddiplomski studij povijesti

Zimski semestar

 

Naziv kolegija: Historiografija o Francuskoj revoluciji

 

Nositelj kolegija: dr. sc. Damir Agičić, red. prof.

 

Izvođač kolegija: dr. sc. Branimir Janković, poslijedoktorand

 

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar (zimski)

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 2 sata tjedno (seminar), ukupno 30 sati

Uvjeti: nema

Kvota: 20 studentica i studenata

Tip izbornosti: C1 - 5 studentica i studenata filozofije, komparativne književnosti, sociologije i francuskog jezika

 

Cilj kolegija:

Središnji cilj kolegija je upoznavanje tradicije istraživanja Francuske revolucije. Pojedinačne zadaće kolegija su predstavljanje pogleda suvremenika na Francusku revoluciju, upoznavanje s proučavateljima Francuske revolucije u 19. stoljeću i pružanje pregleda historijskih pristupa istraživanju Francuske revolucije u 20. i 21. stoljeću (marksističkog pristupa, kritike marksističkog pristupa, historije mentaliteta, kvantitativne historije, historije sjećanja i pamćenja, nove kulturne historije, historije knjige i čitanja, rodne historije, historije emocija, globalne historije itd.). Na taj će način studenti, osim dodatnog upoznavanja Francuske revolucije, biti upućivani u historiografiju 19-21. stoljeća kao i društvene i političke procese koji su obilježili spomenuta stoljeća. Time se planira ostvariti korelacija s predmetima na kojima se obrađuje povijest historiografije i suvremena historiografija te europska i svjetska povijest u 19. i 20. stoljeću. Nadalje, planiranim načinom rada na kolegiju vježbat će se sa studentima pažljivo iščitavanje i detaljna analiza odabranih tekstova, napose teorijskih i metodoloških aspekata historijskih djela.

 

Korištene metode i pristupi: metoda izlaganja i tumačenja. Raspravljanje i razgovor sa studentima. Analiza historijskih djela.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: razgovor sa studentima, kvaliteta završnih radova, anonimna anketa o nastavnikovom radu.

 

Način ispunjavanja obveza na kolegiju: redovito polaženje nastave i čitanje zadanih tekstova, aktivnost na nastavi, pisanje završnog rada.

 

Raspored rada:

 

1. tjedan

Uvodno predavanje

 

2. tjedan

Tema: Pregled Francuske revolucije i njezinih temeljnih problema

Izvor: Povijest, knj. 12: kolonijalizam i građanske revolucije, Enrico Cravetto (ur.); Ivo Goldstein (ur. hrvatskog izdanja), Zagreb 2008, poglavlje VII. „Revolucija u Francuskoj“, str. 519-549.

 

3. tjedan

Tema: Pregled Francuske revolucije i njezinih temeljnih problema

Izvor: Povijest, knj. 12: kolonijalizam i građanske revolucije, Enrico Cravetto (ur.); Ivo Goldstein (ur. hrvatskog izdanja), Zagreb 2008, poglavlje VIII. „Revolucija i kontrarevolucija u Francuskoj i Europi“, str. 550-599.

 

4. tjedan

Tema: Marksistička interpretacija Francuske revolucije

Izvor: Eric Hobsbawm, Doba revolucije, Zagreb 1987, str. 62-79; Albert Soboul, Francuska revolucija, Zagreb 1989, str. 7-10, 407-454.

 

5. tjedan

Tema: Kritika marksističke interpretacije Francuske revolucije

Izvori: François Furet, “Teror”, u: Naše teme, god. XXXIV, br. 1-2, Zagreb 1990, str. 182-194; François Furet, “Svi izazovi revolucije”, u: Mirko Galić, Drugo čitanje: razgovori, Zagreb 2007, str. 539-552.

 

6. tjedan

Tema: Francuska revolucija i povijest mentaliteta

Izvori: Jacques Revel, “Veliki strah”, u: Naše teme, god. XXXIV, br. 1-2, Zagreb 1990, str. 195-200; Georges Lefebvre, The Coming of the French Revolution, 2005, str. 142-150; Georges Lefebvre, The French Revolution: from its origins to 1793, 2001, str. 112-130.

 

7. tjedan

Tema: Francuska revolucija i povijest mentaliteta

Izvor: Michele Vovelle, Revolucija protiv crkve: od Razuma do Najvišeg Bića, Beograd – Zagreb 1989, str. 5-29, 100-123.

 

8. tjedan

Tema: Francuska revolucija i nova kulturna povijest

Izvor: Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, 1984, str. 19-51.

 

9. tjedan

Tema: Francuska revolucija i nova kulturna povijest

Izvor: Roger Chartier, The Cultural Origins of the French Revolution, 1991, str. 67-91.

 

10. tjedan

Tema: Francuska revolucija i problematika nasilja i terora

Izvor: Arno J. Mayer, The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions, 2000, str. 93-125. 

 

11. tjedan

Tema: Francuska revolucija i problematika nasilja i terora

Izvor: Sophie Wahnich, In Defence of the Terror. Liberty or Death in the French Revolution, 2012, str. XI-XXIX.

 

12. tjedan

Tema: Francuska revolucija i rodna povijest

Izvor: Lynn Hunt, “The many bodies of Marie Antoinette. Political pornography and the problem of the feminine in the French Revolution”, u: G. Kates (ur.), The French Revolution: Recent debates and new controversies, 2006, str. 201-218.

 

13. tjedan

Tema: Francuska revolucija i povijest emocija

Izvor: William M. Reddy, The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions, 2001, str. 173-210.

 

14. tjedan

Tema: Francuska revolucija i globalna povijest

Izvori: Laurent Dubois, “The price of liberty. Victor Hugues and the administration of freedom in Guadeloupe, 1794-1798”, u: G. Kates (ur.), The French Revolution: recent debates and new controversies, 2006, str. 254-282.

 

15. tjedan

Tema: zaključci kolegija; završni esej

 


Objavljeno: 30.10.2016.