Untitled Document

HISTORIOGRAFSKI PRAKTIKUM

 

Naziv predmeta: Historiografski praktikum

 

Nastavnici : dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, izvanredna profesorica (nositelj i predavač), dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak, docentica (nositelj i predavač)

 

Jezik : hrvatski

 

Trajanje : 1 semestar (zimski)

 

ECTS : 6 ( i jednopredmetni i dvopredmetni)

 

Status : obvezni

 

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara na tjedan - P+V=30 sati; 6 sati terenske nastave tijekom semestra. Izvodi se u grupama od najviše 25 studenata u učionici i na terenu (knjižnice, arhivi i muzeji).

 

Uvjeti : nema

 

Ispit: Vrednovanje aktivne prisutnosti (10%) i nekoliko praktičnih radova: ocjena izrade znanstvenog aparata iz jednog seminarskog rada (20%), izrade bibliografije (20%), prikaza knjige ili časopisa ili zbornika radova ili izdanja izvora (20%). Pismeni ispit na kraju (30%).

 

Sadržaj :

 

Početna uvodna objašnjenja što je povijest, razlika između povijesti, historije i historiografije, grane historijske znanosti, razlike između izvora i literature. Vrste povijesnih izvora. Osnovne informacije o enciklopedijama i leksikonima, bazama podataka, domaćim i stranim historijskim časopisima, najznačajnijim domaćim i stranim objavljenim zbirkama povijesnih izvora, arhivima i arhivskim fondovima značajnim za hrvatsku povijest, domaćim knjižnicama i muzejima, povijesnim sadržajima na internetu. Predviđen posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskom povijesnom muzeju. Upućivanje u «tehniku» izrade znanstvenog rada uz pomoć računala – izradu znanstvenih bilješki, bibliografija, sažetaka te strukturiranja samog rada (bilješka, prikaza, recenzija, članaka, seminarskih i diplomskih radnji). Plagijat i kako ga izbjeći.

 

Ciljevi : Razvijanje sposobnosti i vještina prikupljanja izvora i literature te izrade seminarskog i kasnijeg magistarskog rada.

 

Osnovna znanja i vještine : pronalaženje izvora i literature, strukturiranje i izrada rada opremljenog znanstvenim bilješkama i bibliografijom.

 

Raspored rada (može doći do izmjena i ne mora se podudarati u svim grupama, terenska nastava će se odvijati po mogućnostima ustanova i studenata):

 

1. tjedan (9./11.10). Uvod. Povijest, historija i historiografija. Grane historijske znanosti. Posjet knjižnici Filozofskog fakulteta – zbirci za povijest.

 

2. tjedan (16./18.10). Pomoćne historijske znanosti. Izvori i literatura. Vrste povijesnih izvora. Traganje za izvorima i literaturom.

 

3. tjedan (23./25.10). Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

 

4. tjedan (30.10). Enciklopedije i leksikoni. Knjižnice. Internet.

- studentska obaveza : prijava teme bibliografije

 

5. tjedan (6./8.11). Pisanje bibliografskih jedinica.

 

6. tjedan (13./15.11). Izbor teme istraživanja. Struktura istraživanja i rada.

- studentska obveza: prijava teme prikaza

 

7. tjedan (20./22.11). Pisanje znanstvenih bilježaka.

 

8. tjedan. (27.11./29.11)Vježbe.

 

9. tjedan (4./6.12). Znanstvene publikacije. Klasifikacija članaka i ostalih znanstvenih jedinica. Baze podataka.

- studentska obveza: prijava teme seminara (do 6 kartica sa znanstvenim aparatom – bilješkama i bibliografijom)

 

10. tjedan (11./13.12). Plagijat.

- studentska obveza: predaja bibliografije

 

11. tjedan. (18./20.12) Najvažnije zbirke povijesnih izvora.

-studentska obveza: predaja prikaza

 

12. tjedan (8./10.1). Arhivi i muzeji.

 

13. tjedan (15./17.1). Vježbe.

 

14. tjedan (22./24.1). Pismeni ispit (predrok).

- studentska obveza: predaja seminarskog rada

 

Literatura:

 

Obvezna literatura : Nikolić Jakus, Zrinka. Uvod u studij povijesti: Historiografski praktikum. Zagreb: Leykam International, 2008., 2012. 2

 

Dopunska literatura:

Matijević Sokol, Mirjana. „Uvod“. U: Studia diplomatica. Rasprave i prinosi iz hrvatske diplomatike, 9-20. Zagreb: FF press, 2014.

Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske . Sv. 1-2. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006.

Tomorad, Mladen.“Web stranice s povijesnim sadržajima i njihova primjena u nastavi povijesti.” Povijest u nastavi 5 (2005.), 51-60.

Tomorad, Mladen i Hrvoje Gračanin. “ An Institutional Internet - Labor . The Croatian Database on Antiquity”. Geschichte und Neue Medien in Forschung, Archiven, Bibliotheken und Museen Tagungsband .hist 2003, Herausgegeben für Clio-online - Historisches Forum 7, II 2005, Berlin 2005, 251-256 (ed. Daniel Burckhardt, Rüdiger Hohls & Vera Ziegeldorf).

Tomorad, Mladen. „Primjena informacijskih tehnologija u nastavi povijesti.“ Zavičajna povijest u interkulturalnom kontekstu - Opatija 27-29 studenog 2003. , Zagreb 2006., 109-120.

Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke 2011. Glavna urednica Višnja Zgaga, tekstove o muzejima priredila Markita Franulić, fotografije Vladimir Alavanja. Zagreb: Muzejsko-dokumentacijski centar, 2011.www.historiografija.hr
Objavljeno: 10.10.2017.