Renesansna Dalmacija i humanistički pokret

 

Nositelj: dr. sc. Borislav Grgin

Izvođač: dr. sc. Luka Špoljarić

Oblik nastave 1 sat predavanja i 1 sat seminara

ECTS bodovi: 3

Uvjet: završen preddiplomski studij

 

Ciljkolegija: Kolegij će studente upoznati s genezom humanističkog pokreta, procesom njegova širenja u Dalmaciju te ulogom koju je igrao u društveno-političkom životu dalmatinskih komuna u 15. i na početku 16. stoljeća. 

 

Rasporedpotjednima

1. Uvod

2. Humanizam kao kulturni pokret

3. Dalmacija iz perspektive metropole

4. Dalmacija iz perspektive birokrata i učitelja

5. Humanistički pokreti dalmatinska komunalna društva

6. Dalmatinski humanisti u svijetu

7. Marko Marulić

8. Humanistička kultura knjige (Posjet Arhivu HAZU ili Metropolitani)

9. Rod, stalež, komuna

10. Odnos prema mletačkoj vlasti

11. Barbari pred vratima

12. Nacionalni horizonti

13. Pitanje jezika

14. Zaključna rasprava: Dalmatinski humanizam u kontekstu

 

Metode podučavanja

Nastava se sastoji od jednog sata predavanja i jednog sata seminara tijekom kojeg se analiziraju odabrana humanistička djela u hrvatskom (ili, u iznimnim slučajevima, engleskom) prijevodu. Predviđena je i terenska nastava, u obliku posjeta Arhivu HAZU ili Metropolitanskoj knjižnici, kako bi se studenti mogli bolje upoznati s humanističkom kulturom knjige.

 

Studentske obveze

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u raspravi. Uz to svaki će student održati jedan referat o odabranom humanistu ili humanističkom djelu, te na kraju o toj temi napisati i manji seminarski rad. Studenti latinskog jezika svoju će obvezu vezanu uz seminarski rad odraditi prijevodom odabranog humanističkog djela na hrvatski.

 

Obvezna literatura:

Glavičić, Branimir. “Hrvatski latinizam.” U Hrvatska i Europa: Kultura, znanost i umjetnost, sv. 2, ur. Eduard Hercigonja, 403–419. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2000.

Raukar, Tomislav. “Komunalna društva u Dalmaciji u XV. i u prvoj polovici XVI. stoljeća.” U Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, Tomislav Raukar, 141–212. Split: Književni krug, 2007.

Revest, Clémence. “Rođenje humanizma.” Europski glasnik 19 (2014): 45–78.


Objavljeno: 13.09.2018.