ODSJEK ZA POVIJEST

OSNOVNI PODACI  INTERDISCIPLINARNOG IZBORNOG KOLEGIJA U LJETNOM SEMESTRU 2016/2017

ČOVJEK I SPORT

 

 

a) naziv kolegija

-        Čovjek i sport


b) imena i prezimena nositelja i izvođača kolegija

-        Nositelji:

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica

-        Izvođači:

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica

doc. dr. sc. Hrvoje Klasić

doc.dr. sc. Ivana Zagorac

dr.sc. Ozren Biti, znanstveni suradnik

dr. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica

izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj

red. prof.dr.sc. Franjo Prot

red. prof. dr. sc.Ksenija Bosnar

 

c) broj sati predavanja, seminara i vježbi

 

Odsjek za Povijest

Preddiplomski studij - Ljetni semestar

Čovjek i sport(81214)

(2P, 2V, 4 ECTS)*bez vježbi

Tip izbornosti: B

kvota:15

 

Odsjek za Povijest

Preddiplomski studij - Ljetni semestar

Čovjek i sport(81215)

(2P, 2V, 5 ECTS) *s vježbama

Tip izbornosti: B

kvota: 5

 

Odsjek za Povijest

Diplomski studij - Ljetni semestar

Čovjek i sport(81214)

(2P, 2V, 4 ECTS)*bez vježbi

Tip izbornosti: B

kvota:15

 

Odsjek za Povijest

Diplomski studij - Ljetni semestar

Čovjek i sport)(81215)

(2P, 2V, 5 ECTS) *s vježbama

Tip izbornosti: B

kvota: 5

 


d) broj grupa

-        predavanja 1

-        vježbe 1 (u ponudi su sve kineziološke aktivnosti (KA) – sportovi kolegija TZK)


e) na kojoj se godini kolegij izvodi

-        na svim godinama preddiplomskog i diplomskog studija


f) termin i prostorija u ljetnomsemestru 16 -17

-        predavanjaponedjeljak od 17:45 do 19:15 sati u dvorani A 225

-        vježbe: u ponudi su sve kineziološke aktivnosti (KA) – sportovi kolegija TZK

      više na: http://maia.ffzg.unizg.hr/raspored_za_studente.htm

                  http://jgosnik.prof.ffzg.unizg.hr/

 

g)plan predavanja po tjednima

 

 

IZBORNI KOLEGIJ: ČOVJEK I SPORT

SATNICA PREDAVANJA u ljetnom semestru 2016./2017.

 

Dan: ponedjeljak 

Dvorana: A 202

Vrijeme: od 17:45 do 19:15 sati

 

1. TJEDAN – 27. veljača 2017. SVI

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina,

Uvod u kolegij. Predstavljanje nastavnika.

Povijest modernih olimpijskih igara. Zašto je nastao MOK? Olimpijske igre u Berlinu.

 

2. TJEDAN – 6. ožujak 2017. (povijest)

doc. dr. sc. Hrvoje Klasić

Olimpijske igre u Londonu, Münchenu, Moskvi, Los Angelesu. Sport i apartheid. Nogometni rat u Srednjoj Americi. Sport i državne sankcije. Sport u Jugoslaviji i Hrvatskoj. Sport i «državotvornost».

 

3. TJEDAN – 13. ožujak 2017. (sociologija)

dr. sc. Ozren Biti, znanstveni suradnik

Sport između lokalnog i globalnog; kako globalizacija oblikuje polje sporta; važnost nacionalnog identiteta u sportu; izmišljanje tradicije.

 

4. TJEDAN – 20. ožujak 2017. (povijest)

dr. sc. Ozren Biti, znanstveni suradnik

Akteri sporta – igrači, publika i posrednici; mediji kao najznačajniji akter suvremenog sporta; navijači kao vitalan dio sportske publike; različiti oblici praćenja i potrošnje sporta.

 

5. TJEDAN – 27. ožujak 2017. (filozofija)

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

Bioetika i sport. Tijelo, tehnologija, sport. Sraz prirodnog i artificijelnog. Primjeri suvremenih (bio)etičkih rasprava u području sporta. Biokonzervativizam i transhumanizam.

 

6. TJEDAN – 3. travanj 2017. (filozofija)

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

Etika i sport. Slobodno vrijeme, dokolica, besposlica, rad. Čovjek kao homo ludens. Sport i vrijednosti. Natjecanja, imperativ pobjede, fair play. Filozofija sporta.

 

 

7. TJEDAN – 10. travanj 2017.(lingvistika).

dr. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica

Jezik sportskih novinara. Jezik sporta – stil/registar. Govoriti «sportskim jezikom». «Utakmica između sporta i športa». Sportski žargon. Jezične značajke tekstova sportskih novinara.

 

8. TJEDAN – 17. travanj 2017.

Uskrsni ponedjeljak

 

9. TJEDAN – 24. travanj 2017. – 1.KOLOKVIJ

 

10. TJEDAN – 8. svibanj 2017. (povijest umjetnosti)

izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj

Arhitektura i sport: povijest borilišta. Pregled tipologije sportskih borilišta od antičke Grčke do danas; Uloga velikih sportskih manifestacija poput olimpijskih igara na arhitekturu.

 

11. TJEDAN – 15. svibanj 2017. (povijest umjetnosti)

izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj

Arhitektura zagrebačkih borilišta

 

13. TJEDAN – 22. svibanj 2017. (psihologija)

red. prof. dr. sc. Ksenija Bosnar

Učenje imitacijom

 

14. TJEDAN – 29. svibanj 2017. (kineziologija)

red. prof. dr. sc. Franjo Prot

Nicolas Dally (1792./95. – 1862.) – život i djelo, sport u hrvatskom društvu

 

15. TJEDAN – 5. lipanj 2017. (kineziologija)

red. prof. dr. sc. Franjo Prot

Sport kao dio kulture: fair play kao dio (osnove) kulture

12. lipanj 2017. - 2. kolokvij, ispit