NASTAVA NA ODSJEKU ZA POVIJEST U ZIMSKOM SEMESTRU

AKADEMSKE GODINE 2020./2021.

 

 

Nastava u zimskom semestru akad. god. 2020./2021. započinje za studente prve godine preddiplomskog studija 5. listopada 2020. orijentacijskim tjednom za brucoše u sklopu kojega će uvodni susret za nove studente povijesti biti održan u srijedu 7. listopada 2020. u 12 h u Dvorani VII.

Za studente viših godina nastava započinje 12. listopada 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prema zaključcima s 1. redovite sjednice Odsjeka za povijest 2. listopada 2020., nastava će se na Odsjeku za povijest u uvjetima pandemije COVID-19 odvijati na sljedeći način:

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

Nastava na prvoj godini preddiplomskog studija održavat će se uživo, u skladu s epidemiološkim standardima. Zbog smanjenih kapaciteta dvorana pojedini predmeti održavat će se u hibridnom obliku, što znači da će dio studenata pratiti predavanje u dvorani, a dio online, uz tjednu izmjenu grupa. Detalji će biti objašnjeni na sastanku u srijedu 7. listopada.

 

Nastava na drugoj i trećoj godini preddiplomskog studija održavat će se online. (Za izborne predmete pogledati niže.)

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

Na diplomskom studiju nastava će se odvijati prema dogovoru na pojedinim modulima/smjeru. U nastavku su navedeni predmeti koji će se održavati uživo+hibridno da bi se izašlo ususret studentima koji ne mogu biti fizički prisutni nastavi, a izabrali su ili su dužni pohađati dotični predmet.

Istraživački smjer:

Modul Stara povijest: Praktikum stare povijesti, Povijest starog Istoka I, Povijest Grčke i Rima

Modul Srednji vijek: Srednjovjekovno plemstvo, Ranosrednjovjekovni identiteti, Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti, Kršćanstvo u srednjem vijeku II, Diplomska radionica I – SRV

Modul Rani novi vijek: Izvori za ranonovovjekovnu povijest I, Izvori za ranonovovjekovnu povijest III, Diplomska radionica I – RNV

Modul Moderna i suvremena povijest: Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću, Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stoljeća (dijelom u HDA), Diplomska radionica I – MSP (dijelom u HDA)

Za izborne predmete pogledati u nastavku.

 

Nastavnički smjer:

Na Nastavničkom smjeru nastava se izvodi online. O izvedbi praktičnog dijela nastave studenti će biti obaviješteni naknadno.

 

IZBORNI PREDMETI

 

U hibridnom obliku (studenti prisutni u dvorani ili online) održavat će se sljedeći izborni predmeti:

Na preddiplomskom studiju: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, Politika i propaganda u 20. stoljeću

Na diplomskom studiju: Josip Broz Tito

Napomena: svi obavezni kolegiji pojedinih modula ujedno su i izborni za ostale module/smjer.

 

U Zagrebu, 5. listopada 2020.

 

                                                                                   Pročelnica Odsjeka za povijest

                                                                       doc. dr. sc. Zvjezdana Sikirić Assouline